> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Pa╝dziernik 2018
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
KLUCZE SWIETEGO GRAALA
Data 10/05/2015 11:00  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠2036  Jŕzyk Polish
 

                             
Nie dawajcie psom ┬Âwi├¬tego, ani mie├Žcie pere┬│ waszych przed wieprze, by ich snad┬╝ nie podeptali nogami swemi, i obróciwszy si├¬, aby was nie roztargali.

KLUCZE ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA

┬Žwi├¬ty Graal, mity, legendy i rzeczywisto┬Â├Ž ca┬│ych rzesz poszukiwaczy, i pasjonatów. Odwieczna t├¬sknota i d┬▒┬┐enie wielu ludzi do poznania lub zdobycia ┬Žwi├¬tego Graala nadal jest ┬┐ywa i kultywowana na przeró┬┐ne sposoby.

┬Žwi├¬ty Graal istnieje. O tym gdzie on istnieje wiedzia┬│em ju┬┐ w czasie, gdy pozna┬│em schematy ca┬│ego systemu magnetycznego cz┬│owieka. ┬Žwi├¬ty Graal jest instrumentem eterycznym i znajduje si├¬ w magnetycznym systemie cz┬│owieka. Procesy i formy ruchu materii eterycznej w tym schemacie magnetycznym cz┬│owieka, tworz┬▒ podobie├▒stwo do kszta┬│tów z┬│o┬┐onej formy kielicha. W przesz┬│o┬Âci, ludzie w czasie wizualizacji obszarów eterycznych (duchowych), mogli postrzega├Ž te formy kielicho-podobne i z takich do┬Âwiadcze├▒ powsta┬│ mit o istnieniu ┬Žwi├¬tego Graala w postaci fizycznego kielicha. Taki kielich, nazwany ┬Žwi├¬tym Graalem nie istnieje, jest tylko mitem. Moce i szczególne zdarzenia, jakie (w zwi┬▒zku z Graalem) w postaci fizycznego kielicha, w przesz┬│o┬Âci do┬Âwiadczali ró┬┐ni ludzie wynika┬│y z czarów. Najbardziej przykre w tej ca┬│ej historii jest to, ┬┐e te czary nie pochodzi┬│y od Boga. Sprawy zwi┬▒zane z formami dzia┬│ania i kluczami ┬Žwi├¬tego Graala, by┬│y tajemnic┬▒ Boga. Tylko Lucyfer (posiada On tajemnic├¬ diademów z korony nieba, jest w dyspozycji dwóch takich diademów, o czym ┬Âwiadczy zapis w Apokalipsie, a tym samym zna tajemnic├¬ ┬Žwi├¬tego Graala) móg┬│ t├¬ tajemnic├¬ przekaza├Ž istotom astralnym, które nast├¬pnie przyczyni┬│y si├¬ do czarów zwi┬▒zanych z Graalem w postaci fizycznego kielicha.

Dzisiaj – dziesi┬▒tego Maja 2015r, o ┬Âwicie, po trzydziestu jeden latach nabywania wiedzy od Boga i po pi├¬ciu latach wyt├¬┬┐onej pracy dotycz┬▒cej schematu magnetycznego cz┬│owieka, pozna┬│em KLUCZE PENTAGRAMÓW, otwieraj┬▒ce drog├¬ do HORYZONTU ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA. Wiedz├¬, jakiej jeszcze ┬┐aden cz┬│owiek nigdy nie posiada┬│. Ten szczególny horyzont jest obszarem eterycznym, z którego istnieje dost├¬p do wszystkich aspektów ┬Žwi├¬tego Graala.

W tym momencie zrozumia┬│em, dlaczego tak usilnie magowie czarniej magii kultywuj┬▒ cechy pentagramu i uk┬│adów liczby pi├¬├Ž. Czyni┬▒ to, aby uzyska├Ž dost├¬p do HORYZONTU GRALA. Mimo, ┬┐e nie rozumiej┬▒ istoty procesów kluczy i tego, gdzie one prowadz┬▒, to wiedz┬▒, ┬┐e pozwalaj┬▒ im te klucze na osi┬▒ganie wyj┬▒tkowych dyspozycji.

Dost├¬p technikami czarnej magii, sam sob┬▒ nie stanowi o mo┬┐liwo┬Âci swobodnego korzystania z istniej┬▒cych tam obszarów o szczególnych cechach. One dodatkowo s┬▒ obwarowane specjalnymi procedurami i kluczami. Istnieje równie┬┐ najwa┬┐niejszy klucz do otwierania obszarów HORYZONTU ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA, który jest zapisany w ka┬┐dym cz┬│owieku. Ten indywidualny klucz nie b├¬dzie aktywny (on nie posiada ┬┐adnych kodów a jedynie zasady), je┬┐eli cz┬│owiek nie spe┬│ni okre┬Âlonych zasad. Nawet, je┬┐eli Horyzont zosta┬│ osi┬▒gni├¬ty sztucznymi technikami, nie ma przej┬Âcia dalej.

 Same KLUCZE PENTAGRAMÓW w odniesieniu do nies┬│ychanie z┬│o┬┐onych kodów i skomplikowanych procesów, systemu magnetycznego cz┬│owieka, nie stanowi┬▒ sob┬▒ bardzo z┬│o┬┐onych procesów. Jednak do ich poznania i wykonania niezb├¬dna jest wiedza o ca┬│ym systemie magnetycznym cz┬│owieka.

KLUCZE PENTAGRAMÓW

W pierwszej kolejno┬Âci nale┬┐y zna├Ž finalne kody matematyczne, systemu magnetycznego cz┬│owieka, dla dwóch podstawowych ci┬▒gów, sta┬│ego i zmiennego.

W drugiej kolejno┬Âci nale┬┐y zna├Ž kierunki zamierzonych kroków na ka┬┐dej pozycji.

Nast├¬pnie pozycje, gdzie postawi├Ž stop├¬ w kolejnych pi├¬ciu krokach. Je┬┐eli kierunki nie b├¬d┬▒ si├¬ zgadza┬│y z aspektami ruch na danym poziomie magnetycznym, zaistnieje przykre zderzenie.

Czwartym dzia┬│aniem jest zespolenie z odpowiednim instrumentem duchowym.

Ostatnim dzia┬│aniem jest droga ruchu w przestrzeni HORYZONTU ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA.

KLUCZE ASPEKTÓW ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA

Aktywacja piêciu postaci duchowych systemu magnetycznego cz³owieka.

W drugiej kolejno┬Âci; - w odniesieniu do kodów finalnych, ustabilizowanie odpowiednich pozycji tych postaci duchowych.

Trzecim procesem dekoduj┬▒cym przestrze├▒ obszarów ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA, jest aktywacja pi├¬ciu potencja┬│ów tych postaci.

Nast├¬pnie, odpowiednia procedura pozwala potencja┬│om na otwarcie HORYZONTU ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA.

Ostatnim krokiem jest przej┬Âcie do przestrzeni HORYZONTU ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA.

┬Žwiadomie upubliczniam schemat pi┬▒tkowy (pentagramowy), KLUCZY ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA. W rzeczywisto┬Âci ta informacja nie pozwoli na wzmocnienie dzia┬│a├▒ adeptów czarnej magii. Rzadnego klucza, kodu czy schematu nie upubliczniam a jedynie zasad├¬ pi┬▒tkow┬▒, któr┬▒ i tak znaj┬▒, lub nie┬Âwiadomie stosuj┬▒ wszelkiej ma┬Âci magowie.

Czyni├¬ to w bardzo wa┬┐nym celu. Czyni├¬ to, dla ludzi, którzy osi┬▒gaj┬▒ godno┬Â├Ž w odniesieniu do potrzeb Boga. Taki cz┬│owiek w naturalny sposób mo┬┐e czerpa├Ž z dobrodziejstwa w┬│asnego ┬ŽWI├ŐTEGO GRAALA.

Jednak takie korzy┬Âci osi┬▒gnie dopiero po spe┬│nieniu okre┬Âlonych warunków. Jego stan emocjonalny nie mo┬┐e by├Ž obci┬▒┬┐ony smutkiem, ┬┐alem, niepokojem i strachem. Nie mo┬┐e ┬┐y├Ž w z┬│o┬Âci i tworzy├Ž stanów nienawi┬Âci. To jest naturalna zasada ┬┐ycia cz┬│owieka i aktywacja olbrzymiej ilo┬Âci kodów i procesów w jego systemie magnetycznym.

Ta naturalna zasada by┬│a wystarczaj┬▒c┬▒ do aktywacji procesów ┬Žwi├¬tego Graala w warunkach ┬┐ycia w Raju, czyli ┬Ârodowisku gdzie cz┬│owiek nie martwi┬│ si├¬ o byt i nie posiada┬│ wiedzy. Obecnie wiedz├¬ posiadamy a warunki bytowe nas nie rozpieszczaj┬▒.

Te klucze, które opisa┬│em w postaci kolejno nast├¬puj┬▒cych procesów, pozwol┬▒ na w┬│┬▒czenie osobowo┬Âci cz┬│owieka w obszary zablokowanych wiedz┬▒ i emocjami schematów ┬Žwi├¬tego Grala. Tym samym praca, jak┬▒ w┬│o┬┐y┬│y kulty i religie przez tysi┬▒clecia, by zablokowa├Ž prawo cz┬│owieka do boskich dyspozycji zostanie wymazana. Jednak szans├¬ na to maj┬▒ tylko ludzie, którzy spe┬│ni┬▒ zasady ┬┐ycia i w┬│o┬┐┬▒ odpowiednio du┬┐o pracy w opisane procesy.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz┬▒cy Misj├¬ Czasów Ostatecznych.

A.D. 10. 05.2015.  France.