> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Narada w Niebie z Bogiem – Piatek 29 maj 2015
Data 08/06/2015 00:22  Autor MariaMagdalena Struska de Mero  Klikni੠1364  Jŕzyk Polish
 
"JEZELI LUDZIE NIE WYJDA Z ILUZJI I DALEJ NICZEGO NIE UCZYNIA BY ZMIENIC TAK ZLY STAN NA ZIEMI- NADEJDZIE TAKA CHWILA GDY JUZ NIE BEDE MÓGL DALEJ CHRONIC TEJ PLANETY."
Andrzej Struski de MerowingNarada w Niebie z Bogiem  –  Pi┬▒tek 29 maj 2015.

29 Maja, pierwsze godziny po ┬Âwicie z pozoru standardowa praca mentalna mojego m├¬┬┐a staje si├¬ podró┬┐┬▒ do Nieba. W pierwszym okresie tego typu prac mentalnych, które sa po┬│┬▒czone z programem oddechowym i wizualizacj┬▒ systemów duchowych - podró┬┐e do nieba, czyli do Boga m┬▒┬┐ odbywa┬│ wielokrotnie. Gdy po┬│┬▒czyli┬Âmy si┬│y, ja równie┬┐ mog┬│am skorzysta├Ž z dyspozycji m├¬┬┐a w tym zakresie i odby├Ž podró┬┐e do Nieba. Tu nadmieni├¬, ┬┐e te podró┬┐e odbywaj┬▒ si├¬ w pe┬│nym stanie ┬Âwiadomo┬Âci i wy┬│┬▒cznie na planie Duszy. M┬▒┬┐ takich podró┬┐y odby┬│ bardzo wiele, jednak zdecydowana ich ilo┬Â├Ž to czas przesz┬│y, obecnie s┬▒ sporadyczne i tylko w bardzo wa┬┐nych okoliczno┬Âciach.  M┬▒┬┐ jak mi potem powiedzia┬│ nie planowa┬│ podró┬┐y a sprawa, ┬┐e ona si├¬ odb├¬dzie otwar┬│a si├¬ w czasie pracy mentalnej. Przy tym okaza┬│o si├¬, ┬┐e musimy oboje tam si├¬ uda├Ž.

Podró┬┐, o której zadecydowa┬│o niebo. Obecna sytuacja na ziemi z punktu widzenia Boga, jest dramatyczna, st┬▒d ta narada w Niebie. M┬▒┬┐ w kwestii jego prac duchowych, jest bardzo oszcz├¬dny w s┬│owach a g┬│├¬bsze relacje trzeba z niego „wyci┬▒ga├Ž si┬│┬▒”. M┬▒┬┐ jest cz┬│onkiem najwy┬┐szej rady Nieba, jednak relacji z tych obrad praktycznie nie czyni. Je┬┐eli ju┬┐, to mówi wy┬│┬▒cznie o sprawach ┬Âci┬Âle nas dotycz┬▒cych, nie inaczej by┬│o i tym razem. Swoj┬▒ prac├¬ na Ziemi traktuje nad wyraz powa┬┐nie i nie uczyni niczego, co mog┬│oby zaszkodzi├Ž misji. Jak mówi, nawet niew┬│a┬Âciwe my┬Âlenie jest powa┬┐nym b┬│├¬dem, natomiast wypowiadanie s┬│ów to ju┬┐ pot├¬┬┐ne dzia┬│anie na planie eterycznym.

W trakcie tej podró┬┐y po raz pierwszy dosz┬│o do spotkania naszych rodzin, w czasie, gdy odbywamy misj├¬ tu na Ziemi. To spotkanie i sprawy podj├¬te na sesji rady dotyczy┬│y wyj┬▒tkowo trudnej sytuacji w naszym wszech┬Âwiecie. W odniesieniu do tego, nadmieni├¬, ┬┐e ziemska cywilizacja jest wybrana, jako miejsce dowodzenia ca┬│┬▒ operacj┬▒ misji Czasów Ostatecznych. Wracaj┬▒c do tematu, to z jak zwykle skromnej relacji m├¬┬┐a dowiedzia┬│am si├¬, ┬┐e na posiedzeniu rady w pierwszej kolejno┬Âci by┬│o podj├¬te g┬│osowanie, dotycz┬▒ce zamkni├¬ci programu „A” i przyst┬▒pienia do programu „B”, który jest zwi┬▒zany z likwidacj┬▒ okre┬Âlonych struktur we wszech┬Âwiecie. Jak si├¬ okaza┬│o, nasze spotkanie rodzin bezpo┬Ârednio po przybyciu do nieba, mia┬│o du┬┐e znaczenie do tego, ┬┐e ten drastyczny plan, na obecny czas zosta┬│ od┬│o┬┐ony. Nic wi├¬cej na ten temat  -  nie mog├¬ powiedzie├Ž - uwa┬┐amy, ┬┐e tajemnica jest najlepszym partnerem w dzia┬│aniach armii Nieba. To, co mi przekaza┬│ dopiero dzisiaj w trakcie pisania tego tekstu dotyczy┬│o jego wyj┬▒tkowego po┬┐egnania z Ojcem w Niebie. W czasie tego po┬┐egnania Bóg – Jego Ojciec w Cywilizacji Duszy – po┬┐egna┬│ si├¬ z nim pierwszy raz w taki sposób. M┬▒┬┐ do┬Âwiadczy┬│ ca┬│kowitego po┬│┬▒czenia ich obu postaci Duszy, ca┬│kowitej jedno┬Âci. Jego odczucie by┬│o takie, jakby Bóg pragn┬▒┬│ dac mu nieograniczone poparcie w tym, co robi na Ziemi, albo jakby chcia┬│ swojemu synowi powiedzie├Ž jestem z tob┬▒. Taka forma kontaktu osobistego pomi├¬dzy Duszami w Niebie, nie jest stosowana (ka┬┐da Dusza, to absolutnie niezale┬┐na istota i nie potrzebuje wspomaga├Ž innej sob┬▒) i niew┬▒tpliwie musia┬│a wyst┬▒pi├Ž wyj┬▒tkowa sytuacja, by Bóg uczyni┬│ taki krok.

© MariaMagdalena Struska de Merowing.

07.06.2015 Kopiowanie i przetwarzania za zgoda autora.