> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Moje oswiadczenie w stosunku prawa trzech koron
Data 11/08/2015 21:53  Autor Andrzej_Struski de Merowing  Klikni੠1348  Jŕzyk Global
 

Trzy korony

Watykan zastosowa³ symbolikê trzech koron wbrew woli Boga.

W odniesieniu do spraw Boga na ziemi, zastosowanie takiej symboliki przez nieuprawnionego jest zdrad┬▒ Boga. Papie┬┐e nie mieli i nie maja takiego prawa, ich dzia┬│anie by┬│o i jest w zwi┬▒zku z tym wrogie Bogu.

Co oznacza ta symbolika;

1 Korona i w┬│adza na ziemi,

2 Korona i w┬│adza we wszech┬Âwiecie,

3 Korona i w┬│adza w niebie.

Papie┬┐e nie dysponowali i nie dysponuj┬▒ ┬┐adn┬▒ z tych trzech rodzajów w┬│adzy, nigdy nie posiadali i nigdy nie b├¬d┬▒ posiada├Ž prawa do dysponowania t┬▒ symbolik┬▒.

Ja zastosowa³em tê symbolikê dla siebie w odniesieniu i dla ukazania moich pozycji i moich praw. Poni¿ej przedstawiam moje prawa i informujê, ¿e uzasadniê i udowodniê ka¿d± z tych trzech dyspozycji na drodze wskazania logicznej informacji zawartej w pismach historycznych i w zakresie wszelkich odniesieniach duchowych.

1 Korona i w┬│adza na ziemi: - dotyczy w┬│adzy na planie duchowym w poj├¬ciu schematów eterycznych odnosz┬▒cych cia┬│o cz┬│owieka do jego asymilacji z szeroko poj├¬tym ┬Âwiatem duchowym. W niebie nie istnieje w┬│adza jednej duszy na drug┬▒, na ziemi równie┬┐ nikt nie posiada prawa w┬│adzy na cz┬│owiekiem. Cz┬│owiek jest istot┬▒ woln┬▒ a je┬┐eli kto┬ uzyskuje w┬│adz├¬ nad cz┬│owiekiem jest uzurpatorem wzgl├¬dem potrzeb Boga. W┬│adza, któr┬▒ ja posiadam w odniesieniu do tej korony, ma zadanie uwolni├Ž cz┬│owieka z pod nieuzasadnionej nad nim w┬│adzy zarówno istot duchowych jak i innych ludzi.

2 Korona i w┬│adza we wszech┬Âwiecie: - dotyczy tej samej postaci, która dysponuje w┬│adz┬▒ na ziemi w odniesieniu do obszarów eterycznych. Postac ta – zapowiadana proroctwami a w szczególno┬Âci w zaszyfrowanej tre┬Âci Apokalipsy ┬Žw. Jana z Patmos, otrzymuje t├¬ w┬│adz├¬ w Niebie (zaszyfrowany opis tego faktu w tre┬Âci Apokalipsy). W┬│adza ta pozwala Synowi Boga w czasach ostatecznych skutecznie dzia┬│a├Ž na planie walki ze ┬╝ród┬│ami z┬│a, jakie z obszarów duchowych s┬▒ implikowane od tysi├¬cy lat na ziemi├¬.

3 Korona i w┬│adza w niebie: - postac, która dysponuje w┬│adz┬▒ duchow┬▒ we wszech┬Âwiecie i na ziemi, zosta┬│a wybrana przez w┬│adz├¬ nieba. Jest ni┬▒ najstarszy syn Boga, któremu przygotowywa┬│ drog├¬ na ziemi, jego m┬│odszy brat z rodziny Boga, Jezus Chrystus. Postac ta dysponuje odpowiednim potencja┬│em osobistym i jest w┬│adc┬▒ Armii Nieba.

┬»aden Papie┬┐ nie dysponowa┬│ takimi atrybutami a ci papie┬┐e, którzy u┬┐ywali trzech koron, uzurpowali dla siebie w┬│adz├¬, zapowiadanego w proroctwach Syna Boga.

Najwa┬┐niejszym dowodem na s┬│uszno┬Â├Ž moich informacji s┬▒ wersety z tre┬Âci Apokalipsy. Dodam, ┬┐e tekst Apokalipsy, jest jedynym kompletnym przekazem informacji od Boga, jaki istnieje na ziemi. Wyj┬▒tkowo skomplikowany szyfr Apokalipsy, wyklucza mo┬┐liwo┬Â├Ž tego, by cz┬│owiek móg┬│ napisa├Ž ten tekst wedle w┬│asnych duchowych widze├▒ i najg┬│├¬bszych przemy┬Âle├▒. Taki tekst móg┬│ zosta├Ž spisany wy┬│┬▒cznie, jako kompletny przekaz przes┬│any drog┬▒ poza ┬Âwiadom┬▒ od Boga, o czym ┬Âwiadczy tre┬Â├Ž zapisana.

Tekst Apokalipsy, 19: 11,

  19:11 - I widzia┬│em niebo otworzone, a oto ko├▒ bia┬│y, a tego, który siedzia┬│ na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a s┬▒dzi w sprawiedliwo┬Âci i walczy.

Zaszyfrowana informacja, 19: 11,

Z nieba przyby┬│o (ko├▒ bia┬│y) = wojsko, (niebo otworzone) = wys┬│ane przez w┬│adz├¬ nieba (w rozumieniu ludzi, przez Boga). Wojsko nieba przyby┬│o, (który siedzia┬│ na nim) = pod w┬│adz┬▒ tego, który jest mi├¬dzy innymi charakteryzowany okre┬Âleniem „Wiernym i Prawdziwym”. (a s┬▒dzi w sprawiedliwo┬Âci) = dokona on sprawiedliwego os┬▒du, (i walczy) = i b├¬dzie walczy┬│ na planie duchowym, zgodnie z jego w┬│adz┬▒ i dyspozycj┬▒ uj├¬t┬▒ w symbolice trzech Koron.

Tekst Apokalipsy, 19: 12,

19:12 - A oczy jego by┬│y jako p┬│omie├▒ ognia, a na g┬│owie jego wiele koron; i mia┬│ imi├¬ napisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.

Zaszyfrowana informacja, 19: 12,

Król Armii Nieba dysponuje moc┬▒ na planie duchowym, (A oczy jego by┬│y jako p┬│omie├▒ ognia) = któr┬▒ to moc┬▒, jest w stanie ujrze├Ž i zniszczy├Ž wszelkie niebezpieczna dla cz┬│owieka formy eteryczne (duchowe). Dowódca Armii Nieba (a na g┬│owie jego wiele koron) = dysponuje niezb├¬dn┬▒ do wykonania zadania w┬│adz┬▒ królewsk┬▒ na trzech planach, trzy korony = (wiele koron). Nikt na ziemi nie zna┬│ mojego królestwa w niebie (i mia┬│ imi├¬ napisane) = Dowódca Armii Nieba.

(Pan Zast├¬pów, jako biblijne okre┬Âlenie w┬│adcy zast├¬pów anielskich), nie odnosi pe┬│nej warto┬Âci w┬│adzy dowódcy armii nieba. Ja po zapoznaniu si├¬ z moim stanowiskiem w niebie (w czasie - 1999 Maj - gdy uzyska┬│em dost├¬p do mojego miejsca dowodzenia armi┬▒, publicznie og┬│osi┬│em kilkana┬Âcie lat temu, moje stanowisko w niebie (imi├¬ napisane) = wykonywan┬▒ w┬│adz├¬ wojskow┬▒ w niebie, czyli powiedzia┬│em i napisa┬│em, ┬┐e jestem dowódc┬▒ armii nieba.

Tekst Apokalipsy, 19: 13,

19:13 - A przyodziany by³ szat± omoczon± we krwi, a imiê jego zowi± S³owo Bo¿e.

Zaszyfrowana informacja, 19: 13,

(A przyodziany by┬│ szat┬▒ omoczon┬▒ we krwi), = On jest (przyodziany by┬│ szat┬▒) = ca┬│ym sob┬▒, ca┬│┬▒ swoj┬▒ ┬Âwiadomo┬Âci┬▒, (omoczon┬▒) = zag┬│├¬biony, (we krwi) = w s┬│owach, w wiedzy Boga dotycz┬▒cej ludzi. Drugim Jego zadaniem w trakcie wykonywania dzia┬│a├▒ misji czasów ostatecznych, jest przekazanie ludziom wiedzy od Boga, (a imi├¬ jego zowi┬▒ S┬│owo Bo┬┐e) = posiada i uto┬┐sami┬│ si├¬ z ca┬│┬▒ wiedz├¬, jak┬▒ Bóg chce przekaza├Ž ludziom na ziemi. (a imi├¬ jego) = wiedza od Boga w postaci nabytej wiedzy, któr┬▒ ma za zadanie, (S┬│owo Bo┬┐e) = przekaza├Ž ludziom.

Reasumuj┬▒c; informacja zawart┬▒ w 13 wersecie, mówi o mojej wiedzy, jak┬▒ naby┬│em w zwi┬▒zku z 12-sto letnim specjalnym logiczna – duchowym szkoleniem i nast├¬pnymi ró┬┐nymi przemy┬Âleniami. Przez 30 lat kontaktów z Bogiem i niebem uzyskiwa┬│em brakuj┬▒ce mi tu na ziemi informacje. Obecna moja wiedza jest kompletna i obejmuje ca┬│okszta┬│t tematów i spraw, jakie obecny cz┬│owiek powinien wiedzie├Ž o Bogu.

Jest to druga cz├¬┬Â├Ž mojego zadania, jakie wykonuj├¬ na ziemi. Pierwsz┬▒ cz├¬┬Â├Ž wojskow┬▒ w du┬┐ej mierze zastosowa┬│em w trakcie siedmioletniej walki na planie duchowo┬Âci astralnej w obszarach naszej i innych galaktyk. Walki te trwa┬│y od ko├▒ca 2007r do 2014r, niektóre zdarzenia z tych dzia┬│a├▒ opublikowa┬│em.

Przekazanie wiedzy cz┬│owiekowi, jest zadaniem du┬┐o trudniejszym. Skuteczne przekazanie wiedzy od Boga jest na dzie├▒ dzisiejszy zadaniem niewykonalnym. Nikt tej wiedzy nie potrafi przyj┬▒├Ž, jest ona niezrozumia┬│a dla cz┬│owieka ┬┐yj┬▒cego w iluzji i zniewoleniu umys┬│u przez informacje religijne i ezoteryczne. Wszystkie kultury ezoteryczne, kulty i religie ca┬│kowicie opacznie przedstawiaj┬▒ Boga i niebo. Cywilizacja cz┬│owieka, od zawsze jest budowana na informacjach pochodz┬▒cych od si┬│ ciemno┬Âci, wrogich potrzebom Boga.  Przyk┬│adem jest tu, zastosowanie przez Papie┬┐y symboliki trzech koron. Nie┬Âwiadomi niczego, zniewoleni na umy┬Âle kap┬│ani, rozumiej┬▒ to, co chce Lucyfer, by zrozumieli. W kwestii spraw Boga, zniewoleni i nie┬Âwiadomi rzeczywisto┬Âci boskiej kap┬│ani, mimo woli i oddania Bogu, w zupe┬│no┬Âci spe┬│niaj┬▒ potrzeby Lucyfera.

BÓG OCZEKUJE OD CZ┬úOWIEKA TYLKO JEDNEGO – BY KA┬»DY ┬»Y┬ú W SZCZ├Ő┬ŽCIU. NIE NAKAZUJE MODLITWY, S┬úU┬»BY I ODDANIA A CO NAJISTOTNIEJSZE, DLA POTRZEB BOGA ┬»YCIE W UMARTWIENIU I ┬»ALU JEST DLA TYCH POTRZEB ZABÓJCZE. BÓG NIE MA W┬úADZY NAD CZ┬úOWIEKIEM I TAKOWEJ NIE POTRZEBUJE – TU W TEJ KWESTII BY┬úA LUKA, JAK┬í WYKORZYSTA┬ú LUCYFER, TWORZ┬íC ZA PO┬ŽREDNICTWEM RELIGII SYSTEMY PODDA├ĹSTWA BO┬»EGO.

Tekst Apokalipsy, 19: 14,

19:14 - A wojska, które s┬▒ na niebie, sz┬│y za nim na koniach bia┬│ych, obleczone lnem cienkim, bia┬│ym i czystym.

Zaszyfrowana informacja, 19: 14,

Wojska, które (sz┬│y za nim) = przyby┬│y z Synem Boga Dowódc┬▒ Wojsk Nieba, (na koniach bia┬│ych) = jako armia oddana Bogu, (obleczone lnem cienkim) = znaj┬▒ zasady i problemy tej wojny. (bia┬│ym) = s┬▒ ca┬│kowicie oddane potrzebom nieba i Boga, (i czystym) = i nie ulegn┬▒ namowom Lucyfera, którego wielu z nich zna osobi┬Âcie.

Ta ostatnia informacja jest ┬Âci┬Âle zwi┬▒zana z wieloma przypadkami kolaboracji i zdrady, jakiej dopu┬Âcili si├¬ oficerowie oddzia┬│ów armii nieba, stacjonuj┬▒cych tu w okolicach ziemi i w innych miejscach Wszech┬Âwiata, dla zabezpieczenia kolonii wcieleniowych. Najbardziej jaskrawym przypadkiem zdrady, jest dzia┬│anie Archanio┬│a Micha┬│a, który nie tylko kolaborowa┬│ z Lucyferem, ale wr├¬cz szpiegowa┬│ na rzecz si┬│ ciemno┬Âci. Dowody na takie Jego dzia┬│ania, s┬▒ zawarte w zaszyfrowanej tre┬Âci Apokalipsy.

Tekst Apokalipsy, 19: 15,

19:15 - A z ust jego wychodzi┬│ miecz ostry, aby nim bi┬│ narody; albowiem on je rz┬▒dzi├Ž b├¬dzie lask┬▒ ┬┐elazn┬▒, a on t┬│oczy pras├¬ wina zapalczywo┬Âci i gniewu Boga wszechmog┬▒cego.

Zaszyfrowana informacja, 19: 15,

Syn Boga do swego drugiego zadania – przekazania wiedzy od Boga - jest przygotowany (A z ust jego wychodzi┬│ miecz ostry, aby nim bi┬│ narody) = w wystarczaj┬▒cym zakresie. (z ust jego) = jego s┬│owa (miecz ostry) = s┬▒ zabójcze dla ziemskiej wiedzy o Bogu, (aby nim bi┬│ narody) = po to, by móg┬│ wyeliminowa├Ž b┬│├¬dne wyobra┬┐enie spraw boskich w ka┬┐dym kulcie i kulturze na ziemi. (albowiem on je rz┬▒dzi├Ž b├¬dzie lask┬▒ ┬┐elazn┬▒,) = To On b├¬dzie te, nie rozumiej┬▒ce spraw boskich kultury, zmienia┬│ korzystaj┬▒c z boskiej wiedzy o ewolucji cz┬│owieka, (lask┬▒ ┬┐elazn┬▒) = te s┬│owa, dotycz┬▒ systemu magnetycznego cz┬│owieka, gdzie jego centralny – osiowy schemat dzia┬│ania przypomina form├¬ laski z 24 w├¬z┬│ami, (┬┐elazn┬▒), = czyli magnetyczn┬▒ i nie zmienian┬▒ zewn├¬trznymi przyczynami postac formacji centralnej systemu magnetycznego w formie laski. (Kultury ziemskie przekazuj┬▒ informacje o s┬│upie, który posiada du┬┐e znaczenie dla cz┬│owieka. Takie przekazy s┬▒ objawem szcz┬▒tkowej wiedzy o budowie magnetycznej systemów duchowych cz┬│owieka, która pochodzi z astralu, gdzie tam ┬┐yj┬▒ce istoty duchowe równie┬┐ nie posiadaj┬▒ pe┬│nej wiedzy.) (a on t┬│oczy pras├¬ wina zapalczywo┬Âci) = Syn Boga, informacjami o ewolucji, niebie i Bogu, musi spowodowa├Ž w umys┬│ach ludzi oszo┬│omienie – stan podobny do upojenia alkoholowego, by nast├¬pnie zmienione ju┬┐ ┬Âwiadomo┬Âci ludzi mog┬│y akceptowa├Ž te zupe┬│nie nowe i ca┬│kowicie niezgodne z religijnymi informacje. (i gniewu Boga wszechmog┬▒cego.) = Te s┬│owa przedstawiaj┬▒ stan emocjonalny Boga w stosunku do ludzi ┬┐yj┬▒cych na ziemi. Bóg nie akceptuje w ca┬│o┬Âci tej nauki duchowej, która w tak wielkim stopniu zniewoli┬│a, za┬Âlepi┬│a i wprowadzi┬│a w stan kompletnej iluzji ┬Âwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka.

Reasumuj┬▒c;

Moja wiedza w odniesieniu do „laski ┬┐elaznej”, czyli do systemu magnetycznego cz┬│owieka, zosta┬│a w ostatnim czasie, ostatecznie skompletowana. Schematy magnetyczne okre┬Âlane potocznie ┬Âw. Graalem, by┬│y ostatnimi, które musia┬│em opanowa├Ž. Ten wyj┬▒tkowo skomplikowany zbiór schematów dzia┬│ania, na wszystkich planach systemu magnetycznego cz┬│owieka jest niemo┬┐liwy do opanowania pami├¬ciowego w odniesieniu do procesu operacyjnego umys┬│u cz┬│owieka. Ja w moim umy┬Âle w czasie 30 lat przeprowadzi┬│em specjalne ├Žwiczenia pami├¬ciowe, jak równie┬┐ na planie percepcji przestrzennej, które w ostatnich trzech latach pozwoli┬│y mi na opanowanie w pami├¬ci ca┬│ego systemu magnetycznego cz┬│owieka. Jest on z┬│o┬┐ony z sze┬Âciu wzajemnie si├¬ przenikaj┬▒cych konstrukcji - geometrycznych, liczbowych i warto┬Âciowych. Najbardziej z┬│o┬┐one klucze kodowe posiadaj┬▒ rz┬▒d z┬│o┬┐ony z 12 w tym wielocyfrowych liczb, na 160 p┬│aszczyznach.

Dodam, ┬┐e taki system magnetyczny, jest ewenementem w skali wszelkiego ┬┐ycia, zarówno w naszym jak i innych wszech┬Âwiatach, jak równie┬┐ w cywilizacji nieba. Takim wyj┬▒tkowym systemem dysponuje wy┬│┬▒cznie cz┬│owiek z wcielon┬▒ dusz┬▒, nie posiada go ┬┐adna istota duchowa w tym i Bóg. Dla istnienia i dzia┬│ania fizycznego zawartych w nim schematów magnetycznych, niezb├¬dne jest ┬┐ycie w ciele fizycznym i duchowym, jako ┬┐ycie jednej istoty.


 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz┬▒cy Misj├¬ Czasów Ostatecznych.

A.D. 11.08.2015.

PS. W prezencie urodzinowym odbieram Watykanowi prawo do korzystania z trzech koron przez papie┬┐y.