> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
Moje oswiadczenie w stosunku prawa trzech koron
Data 11/08/2015 21:53  Autor Andrzej_Struski de Merowing  Kliknięć 660  Język Global
 

Trzy korony

Watykan zastosował symbolikę trzech koron wbrew woli Boga.

W odniesieniu do spraw Boga na ziemi, zastosowanie takiej symboliki przez nieuprawnionego jest zdradą Boga. Papieże nie mieli i nie maja takiego prawa, ich działanie było i jest w związku z tym wrogie Bogu.

Co oznacza ta symbolika;

1 Korona i władza na ziemi,

2 Korona i władza we wszechświecie,

3 Korona i władza w niebie.

Papieże nie dysponowali i nie dysponują żadną z tych trzech rodzajów władzy, nigdy nie posiadali i nigdy nie będą posiadać prawa do dysponowania tą symboliką.

Ja zastosowałem tę symbolikę dla siebie w odniesieniu i dla ukazania moich pozycji i moich praw. Poniżej przedstawiam moje prawa i informuję, że uzasadnię i udowodnię każdą z tych trzech dyspozycji na drodze wskazania logicznej informacji zawartej w pismach historycznych i w zakresie wszelkich odniesieniach duchowych.

1 Korona i władza na ziemi: - dotyczy władzy na planie duchowym w pojęciu schematów eterycznych odnoszących ciało człowieka do jego asymilacji z szeroko pojętym światem duchowym. W niebie nie istnieje władza jednej duszy na drugą, na ziemi również nikt nie posiada prawa władzy na człowiekiem. Człowiek jest istotą wolną a jeżeli ktoś uzyskuje władzę nad człowiekiem jest uzurpatorem względem potrzeb Boga. Władza, którą ja posiadam w odniesieniu do tej korony, ma zadanie uwolnić człowieka z pod nieuzasadnionej nad nim władzy zarówno istot duchowych jak i innych ludzi.

2 Korona i władza we wszechświecie: - dotyczy tej samej postaci, która dysponuje władzą na ziemi w odniesieniu do obszarów eterycznych. Postac ta – zapowiadana proroctwami a w szczególności w zaszyfrowanej treści Apokalipsy Św. Jana z Patmos, otrzymuje tę władzę w Niebie (zaszyfrowany opis tego faktu w treści Apokalipsy). Władza ta pozwala Synowi Boga w czasach ostatecznych skutecznie działać na planie walki ze źródłami zła, jakie z obszarów duchowych są implikowane od tysięcy lat na ziemię.

3 Korona i władza w niebie: - postac, która dysponuje władzą duchową we wszechświecie i na ziemi, została wybrana przez władzę nieba. Jest nią najstarszy syn Boga, któremu przygotowywał drogę na ziemi, jego młodszy brat z rodziny Boga, Jezus Chrystus. Postac ta dysponuje odpowiednim potencjałem osobistym i jest władcą Armii Nieba.

Żaden Papież nie dysponował takimi atrybutami a ci papieże, którzy używali trzech koron, uzurpowali dla siebie władzę, zapowiadanego w proroctwach Syna Boga.

Najważniejszym dowodem na słuszność moich informacji są wersety z treści Apokalipsy. Dodam, że tekst Apokalipsy, jest jedynym kompletnym przekazem informacji od Boga, jaki istnieje na ziemi. Wyjątkowo skomplikowany szyfr Apokalipsy, wyklucza możliwość tego, by człowiek mógł napisać ten tekst wedle własnych duchowych widzeń i najgłębszych przemyśleń. Taki tekst mógł zostać spisany wyłącznie, jako kompletny przekaz przesłany drogą poza świadomą od Boga, o czym świadczy treść zapisana.

Tekst Apokalipsy, 19: 11,

  19:11 - I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i walczy.

Zaszyfrowana informacja, 19: 11,

Z nieba przybyło (koń biały) = wojsko, (niebo otworzone) = wysłane przez władzę nieba (w rozumieniu ludzi, przez Boga). Wojsko nieba przybyło, (który siedział na nim) = pod władzą tego, który jest między innymi charakteryzowany określeniem „Wiernym i Prawdziwym”. (a sądzi w sprawiedliwości) = dokona on sprawiedliwego osądu, (i walczy) = i będzie walczył na planie duchowym, zgodnie z jego władzą i dyspozycją ujętą w symbolice trzech Koron.

Tekst Apokalipsy, 19: 12,

19:12 - A oczy jego były jako płomień ognia, a na głowie jego wiele koron; i miał imię napisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.

Zaszyfrowana informacja, 19: 12,

Król Armii Nieba dysponuje mocą na planie duchowym, (A oczy jego były jako płomień ognia) = którą to mocą, jest w stanie ujrzeć i zniszczyć wszelkie niebezpieczna dla człowieka formy eteryczne (duchowe). Dowódca Armii Nieba (a na głowie jego wiele koron) = dysponuje niezbędną do wykonania zadania władzą królewską na trzech planach, trzy korony = (wiele koron). Nikt na ziemi nie znał mojego królestwa w niebie (i miał imię napisane) = Dowódca Armii Nieba.

(Pan Zastępów, jako biblijne określenie władcy zastępów anielskich), nie odnosi pełnej wartości władzy dowódcy armii nieba. Ja po zapoznaniu się z moim stanowiskiem w niebie (w czasie - 1999 Maj - gdy uzyskałem dostęp do mojego miejsca dowodzenia armią, publicznie ogłosiłem kilkanaście lat temu, moje stanowisko w niebie (imię napisane) = wykonywaną władzę wojskową w niebie, czyli powiedziałem i napisałem, że jestem dowódcą armii nieba.

Tekst Apokalipsy, 19: 13,

19:13 - A przyodziany był szatą omoczoną we krwi, a imię jego zowią Słowo Boże.

Zaszyfrowana informacja, 19: 13,

(A przyodziany był szatą omoczoną we krwi), = On jest (przyodziany był szatą) = całym sobą, całą swoją świadomością, (omoczoną) = zagłębiony, (we krwi) = w słowach, w wiedzy Boga dotyczącej ludzi. Drugim Jego zadaniem w trakcie wykonywania działań misji czasów ostatecznych, jest przekazanie ludziom wiedzy od Boga, (a imię jego zowią Słowo Boże) = posiada i utożsamił się z całą wiedzę, jaką Bóg chce przekazać ludziom na ziemi. (a imię jego) = wiedza od Boga w postaci nabytej wiedzy, którą ma za zadanie, (Słowo Boże) = przekazać ludziom.

Reasumując; informacja zawartą w 13 wersecie, mówi o mojej wiedzy, jaką nabyłem w związku z 12-sto letnim specjalnym logiczna – duchowym szkoleniem i następnymi różnymi przemyśleniami. Przez 30 lat kontaktów z Bogiem i niebem uzyskiwałem brakujące mi tu na ziemi informacje. Obecna moja wiedza jest kompletna i obejmuje całokształt tematów i spraw, jakie obecny człowiek powinien wiedzieć o Bogu.

Jest to druga część mojego zadania, jakie wykonuję na ziemi. Pierwszą część wojskową w dużej mierze zastosowałem w trakcie siedmioletniej walki na planie duchowości astralnej w obszarach naszej i innych galaktyk. Walki te trwały od końca 2007r do 2014r, niektóre zdarzenia z tych działań opublikowałem.

Przekazanie wiedzy człowiekowi, jest zadaniem dużo trudniejszym. Skuteczne przekazanie wiedzy od Boga jest na dzień dzisiejszy zadaniem niewykonalnym. Nikt tej wiedzy nie potrafi przyjąć, jest ona niezrozumiała dla człowieka żyjącego w iluzji i zniewoleniu umysłu przez informacje religijne i ezoteryczne. Wszystkie kultury ezoteryczne, kulty i religie całkowicie opacznie przedstawiają Boga i niebo. Cywilizacja człowieka, od zawsze jest budowana na informacjach pochodzących od sił ciemności, wrogich potrzebom Boga.  Przykładem jest tu, zastosowanie przez Papieży symboliki trzech koron. Nieświadomi niczego, zniewoleni na umyśle kapłani, rozumieją to, co chce Lucyfer, by zrozumieli. W kwestii spraw Boga, zniewoleni i nieświadomi rzeczywistości boskiej kapłani, mimo woli i oddania Bogu, w zupełności spełniają potrzeby Lucyfera.

BÓG OCZEKUJE OD CZŁOWIEKA TYLKO JEDNEGO – BY KAŻDY ŻYŁ W SZCZĘŚCIU. NIE NAKAZUJE MODLITWY, SŁUŻBY I ODDANIA A CO NAJISTOTNIEJSZE, DLA POTRZEB BOGA ŻYCIE W UMARTWIENIU I ŻALU JEST DLA TYCH POTRZEB ZABÓJCZE. BÓG NIE MA WŁADZY NAD CZŁOWIEKIEM I TAKOWEJ NIE POTRZEBUJE – TU W TEJ KWESTII BYŁA LUKA, JAKĄ WYKORZYSTAŁ LUCYFER, TWORZĄC ZA POŚREDNICTWEM RELIGII SYSTEMY PODDAŃSTWA BOŻEGO.

Tekst Apokalipsy, 19: 14,

19:14 - A wojska, które są na niebie, szły za nim na koniach białych, obleczone lnem cienkim, białym i czystym.

Zaszyfrowana informacja, 19: 14,

Wojska, które (szły za nim) = przybyły z Synem Boga Dowódcą Wojsk Nieba, (na koniach białych) = jako armia oddana Bogu, (obleczone lnem cienkim) = znają zasady i problemy tej wojny. (białym) = są całkowicie oddane potrzebom nieba i Boga, (i czystym) = i nie ulegną namowom Lucyfera, którego wielu z nich zna osobiście.

Ta ostatnia informacja jest ściśle związana z wieloma przypadkami kolaboracji i zdrady, jakiej dopuścili się oficerowie oddziałów armii nieba, stacjonujących tu w okolicach ziemi i w innych miejscach Wszechświata, dla zabezpieczenia kolonii wcieleniowych. Najbardziej jaskrawym przypadkiem zdrady, jest działanie Archanioła Michała, który nie tylko kolaborował z Lucyferem, ale wręcz szpiegował na rzecz sił ciemności. Dowody na takie Jego działania, są zawarte w zaszyfrowanej treści Apokalipsy.

Tekst Apokalipsy, 19: 15,

19:15 - A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody; albowiem on je rządzić będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu Boga wszechmogącego.

Zaszyfrowana informacja, 19: 15,

Syn Boga do swego drugiego zadania – przekazania wiedzy od Boga - jest przygotowany (A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody) = w wystarczającym zakresie. (z ust jego) = jego słowa (miecz ostry) = są zabójcze dla ziemskiej wiedzy o Bogu, (aby nim bił narody) = po to, by mógł wyeliminować błędne wyobrażenie spraw boskich w każdym kulcie i kulturze na ziemi. (albowiem on je rządzić będzie laską żelazną,) = To On będzie te, nie rozumiejące spraw boskich kultury, zmieniał korzystając z boskiej wiedzy o ewolucji człowieka, (laską żelazną) = te słowa, dotyczą systemu magnetycznego człowieka, gdzie jego centralny – osiowy schemat działania przypomina formę laski z 24 węzłami, (żelazną), = czyli magnetyczną i nie zmienianą zewnętrznymi przyczynami postac formacji centralnej systemu magnetycznego w formie laski. (Kultury ziemskie przekazują informacje o słupie, który posiada duże znaczenie dla człowieka. Takie przekazy są objawem szczątkowej wiedzy o budowie magnetycznej systemów duchowych człowieka, która pochodzi z astralu, gdzie tam żyjące istoty duchowe również nie posiadają pełnej wiedzy.) (a on tłoczy prasę wina zapalczywości) = Syn Boga, informacjami o ewolucji, niebie i Bogu, musi spowodować w umysłach ludzi oszołomienie – stan podobny do upojenia alkoholowego, by następnie zmienione już świadomości ludzi mogły akceptować te zupełnie nowe i całkowicie niezgodne z religijnymi informacje. (i gniewu Boga wszechmogącego.) = Te słowa przedstawiają stan emocjonalny Boga w stosunku do ludzi żyjących na ziemi. Bóg nie akceptuje w całości tej nauki duchowej, która w tak wielkim stopniu zniewoliła, zaślepiła i wprowadziła w stan kompletnej iluzji świadomość człowieka.

Reasumując;

Moja wiedza w odniesieniu do „laski żelaznej”, czyli do systemu magnetycznego człowieka, została w ostatnim czasie, ostatecznie skompletowana. Schematy magnetyczne określane potocznie św. Graalem, były ostatnimi, które musiałem opanować. Ten wyjątkowo skomplikowany zbiór schematów działania, na wszystkich planach systemu magnetycznego człowieka jest niemożliwy do opanowania pamięciowego w odniesieniu do procesu operacyjnego umysłu człowieka. Ja w moim umyśle w czasie 30 lat przeprowadziłem specjalne ćwiczenia pamięciowe, jak również na planie percepcji przestrzennej, które w ostatnich trzech latach pozwoliły mi na opanowanie w pamięci całego systemu magnetycznego człowieka. Jest on złożony z sześciu wzajemnie się przenikających konstrukcji - geometrycznych, liczbowych i wartościowych. Najbardziej złożone klucze kodowe posiadają rząd złożony z 12 w tym wielocyfrowych liczb, na 160 płaszczyznach.

Dodam, że taki system magnetyczny, jest ewenementem w skali wszelkiego życia, zarówno w naszym jak i innych wszechświatach, jak również w cywilizacji nieba. Takim wyjątkowym systemem dysponuje wyłącznie człowiek z wcieloną duszą, nie posiada go żadna istota duchowa w tym i Bóg. Dla istnienia i działania fizycznego zawartych w nim schematów magnetycznych, niezbędne jest życie w ciele fizycznym i duchowym, jako życie jednej istoty.


 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzący Misję Czasów Ostatecznych.

A.D. 11.08.2015.

PS. W prezencie urodzinowym odbieram Watykanowi prawo do korzystania z trzech koron przez papieży.