> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2019
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Zapowiedzi konca swiata ?
Data 20/09/2015 14:08  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠1332  Jŕzyk Polish
 

 KOLEJNY KONIEC ┬ŽWIATA.


Tym razem do zapowiedzi tego, jak┬┐e wa┬┐nego dla ludzko┬Âci wydarzenia przy┬│┬▒czy┬│ si├¬ profesor. Poni┬┐sze dwa pierwsze linki zawieraj┬▒ informacje o ko├▒cu ┬Âwiata, gdzie Profesor… wyra┬┐a swoj┬▒ potwierdzaj┬▒c┬▒ t├¬ sytuacj├¬ opini├¬.

Ja ze swojej strony mog├¬ wszystkich zapewni├Ž, ┬┐e jeszcze nie nadszed┬│ czas na wyst┬▒pienie takiej skali katastrofy naturalnej, która mo┬┐e zniszczy├Ž ┬┐ycie biologiczne w skali planetarnej. Na ziemi (a przede wszystkim w odniesieniu do cywilizacji cz┬│owieka) nasta┬│ czas szczególny. Czas, który by┬│ prorokowany od tysi┬▒cleci. Dzia┬│anie tu misji od Boga, sta┬│o si├¬ faktem ju┬┐ od 30 lat. Misja ta zosta┬│a obarczona zadaniem, które musi wykona├Ž i ┬┐adna naturalna, lub jaka┬ inna katastrofa nie ma prawa jej w tym przeszkodzi├Ž. Istniej┬▒ mechanizmy magnetyczne i ja mam do nich dost├¬p, które dysponuj┬▒ wystarczaj┬▒cym potencja┬│em do zabezpieczenia planety przed naturalnym kataklizmem na skal├¬ likwidacji jej ┬┐ycia biologicznego. Misja posiada równie┬┐ potencja┬│ do obrony przed ka┬┐dym innym zagro┬┐eniem.

Dowodem na istnienie takich mechanizmów i zarówno dowodem, ┬┐e ja mam do nich dost├¬p jest sytuacja, jaka wydarzy┬│a si├¬ w Grudniu 2012r. W tamtym czasie ┬Žwiat oczekiwa┬│ ko├▒ca, wielu ludzi ze zgroz┬▒ spogl┬▒dali na S┬│o├▒ce, to w┬│a┬Ânie w nim upatrywano przyczyn├¬ najgorszego. Wówczas w odniesieniu do wielu przes┬│anek astronomicznych i historycznych wielki wybuch na s┬│o├▒cu by┬│ bardzo realny i móg┬│ zako├▒czy├Ž egzystencj├¬ cz┬│owieka. Samo S┬│o├▒ce równie┬┐ zachowywa┬│o si├¬ w taki sposób, ┬┐e ta, z dr┬┐eniem serc oczekiwana ┬Âmiertelna erupcja by┬│a mo┬┐liwa. Je┬┐eli ju┬┐ nie dok┬│adnie w dniu 21 12 2012r w dzie├▒ prorokowanego ko├▒ca ┬Âwiata, to by┬│a realna w kolejnych miesi┬▒cach szczytu s┬│onecznej aktywno┬Âci. A aktywno┬Â├Ž s┬│o├▒ca by┬│a w poprzedzaj┬▒cych t├¬ dat├¬ miesi┬▒cach bardzo wysoka i nic nie wskazywa┬│o, ┬┐e z dnia na dzie├▒ ona os┬│abnie. 

Sta┬│o si├¬ zupe┬│nie inaczej, ni┬┐ tego wielu z nas si├¬ obawia┬│o. W pierwszej po┬│owie grudnia na kilkana┬Âcie dni przed zapowiadan┬▒ (wed┬│ug zapowiedzi ┬Âmierteln┬▒ dla cywilizacji cz┬│owieka) erupcj┬▒ s┬│o├▒ca, ono zapada w g┬│├¬boki sen i ┬Âpi prawie pó┬│tora roku. S┬│o├▒ce przespa┬│o wówczas ca┬│y szczyt, doda├Ž nale┬┐y, ┬┐e to by┬│ najwy┬┐szy w skali ocen szczyt aktywno┬Âci s┬│onecznej. Nikt do dnia dzisiejszego nie wyja┬Âni┬│ przyczyn tak drastycznej zmiany i uspokojenia aktywno┬Âci s┬│onecznej w jej najwy┬┐szym okresie szczytowym.

Czwartego Grudnia 2012r opublikowa┬│em informacje dotycz┬▒ce tej sprawy, jako dowód zamieszczam poni┬┐szy ling do tej publikacji;

Jeszcze przed tym wydarzeniem, ┬Žwiat oczekiwa┬│ innego proroctwa dotycz┬▒cego ko├▒ca egzystencji cz┬│owieka. Równie┬┐ przed tamtym wydarzeniem opublikowa┬│em informacj├¬, ┬┐e ono nie nast┬▒pi. Dowodem jest tekst, do którego kieruje kolejny link;

Powracaj┬▒c do dnia dzisiejszego i zapowiadanego kolejnego ko├▒ca ┬Âwiata, mog├¬ wszystkich zapewni├Ž, ┬┐e jeszcze nie nadszed┬│ czas tak drastycznych wydarze├▒ na ziemi. Je┬┐eli takie wydarzenia mia┬│yby kiedykolwiek nast┬▒pi├Ž, to sam tak┬▒ informacj├¬ przeka┬┐├¬ ludzko┬Âci. Wszystkie poprzednie próby likwidacji cywilizacji cz┬│owieka, lub same informacje o nich nie pochodzi┬│y od Boga. By┬│o to i jest dzie┬│o si┬│ lucyferycznych. Obecne informacje o ko├▒cu ┬Âwiata, jak równie┬┐ zwi┬▒zane z tym zastraszania s┬▒ dzia┬│aniem si┬│ z┬│a wspó┬│pracuj┬▒cych z Lucyferem. W tym miejscu nale┬┐y nadmieni├Ž, ┬┐e ludzie, którzy takie informacje przekazuj┬▒ i dopuszczaj┬▒ si├¬ zastraszania opinii publicznej, nie s┬▒ ┬Âwiadomi czynu z┬│a. S┬▒ oni ofiarami procesu zniewolenia ┬Âwiadomo┬Âci i ubezw┬│asnowolnienia na planie rozumienia rzeczywisto┬Âci boskiej. Ich dzia┬│anie, mimo ┬┐e drastyczne i szkodliwe potrzebom Boga, jest w ich poj├¬ciu w┬│a┬Âciw┬▒ drog┬▒ post├¬powania a w szczególno┬Âci w┬│a┬Âciw┬▒ drog┬▒ post├¬powania w odniesieniu do Boga.