> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Listopad 2018
P W Ž C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Proces Weryfikacji Raymonda Elwood - Ra-El
Data 03/10/2015 16:29  Autor Maria-Magdalena Struski de Mer  Klikni੠1462  Jŕzyk Polish
 

 


Zako├▒czy┬│am proces weryfikacji pierwszej weryfikowanej postaci, która uwa┬┐a si├¬ za Mesjasza.


Wniosek 1 nazwisko i mesja├▒ski tytu┬│: -

a) RAYMOND HOWARD-LEAR

b) RAYMOND ELWOOD – nazwisko obecnie u┬┐ywane

e) RA-EL –tytu┬│ wzi├¬ty czytaj┬▒c nazwisko LEAR ( LE –AR) wspak.

c) Guardian Angel – Anio┬│ Stró┬┐ – tytu┬│ u┬┐ywany wcze┬Âniej

d) RA-EL –tytu┬│ wzi├¬ty czytaj┬▒c nazwisko LEAR ( LE –AR) wspak.

e) Ray El, - Tytu┬│ mesja├▒ski obecnie u┬┐ywany

f) JHVH, GOD, Christ, Yeshua, Jesus, Enki, Allah, RA Angel,

Przyczyny zmiany nazwiska i przyjêcia tytu³u Ray El wynikaj± z potrzeb dopasowania swojego tytu³u do proroctw dotycz±cych Mesjasza.

1/ Stosowa┬│ i nadal stosuje metod├¬ ubierania si├¬ w odpowiednie piórka, dla celów populistycznych.

2/ Dopasowanie nazwiska do informacji zawartej w kodzie Tory, nie jest ┬Âcis┬│e. W wielu przypadkach istniej┬▒ istotne rozbie┬┐no┬Âci.

3/ Tytu┬│ Ray El wyeksponowa┬│ w tak9iej formie, by by┬│ podobny do s┬│ów wynikaj┬▒cych z kodu Tory.

Wniosek 2, Cechy wspólne z proroctwami dotycz┬▒cymi przyj┬Âcia Syna Boga.

Przyj┬▒┬│ wszystkie mo┬┐liwe nazwy tytu┬│ów z mesja├▒skich proroctw. Z informacji o nim i z informacji zawartych pod jego wpisami, oraz na jego stronach internetowych wynika ca┬│kowita sprzeczno┬Â├Ž, jego przekazu i postawy, w odniesieniu do cech, jakie powinien prezentowa├Ž Syn Boga Stwórcy. Tymi informacjami, dowodzi On i jego wspó┬│pracownicy, ┬┐e nie jest On (Raymond Howard Lear alias Elwood), zapowiadanym w proroctwach Mesjaszem, synem Boga Stwórcy.

Mimo, ┬┐e przyj┬▒┬│ tak du┬┐o ró┬┐nych tytu┬│ów, jego postawa spo┬│eczna nacechowana jest wy┬┐szo┬Âci┬▒ i ┬┐┬▒dz┬▒ w┬│adzy, niegodnej Boskiego wys┬│annika, za jakiego si├¬ uwa┬┐a.

Wniosek 3, Posiadanie niezb├¬dnej wiedzy, jak┬▒ prorokowany Mesjasz musi dysponowa├Ž.

W informacji, jakie publikuje w odniesieniu do zaszyfrowanej tre┬Âci Apokalipsy, zauwa┬┐alny jest kompletny brak niezb├¬dnej wiedzy do jej odszyfrowania. Wiedz├¬ tak┬▒ musi posiada├Ž Syn Boga Stwórcy, Mesjasz. On (Pan Raymond Elwood) takiej wiedzy nie posiada, nie ma prawa u┬┐ywa├Ž tego tytu┬│u.

Wiedza od Boga Stwórcy, jakiej jeszcze na Ziemi nie by┬│o, jest kolejnym obowi┬▒zkowym atrybutem prorokowanego Mesjasza. Raymond Elwood nie wnosi ┬┐adnej wiedzy, która by, ju┬┐ wcze┬Âniej nie by┬│a przekazana w trakcie rozwoju cywilizacji cz┬│owieka. To oznacza, ┬┐e nie przedstawi┬│ ┬┐adnej wiedzy od Boga Stwórcy, nie jest, wi├¬c Jego Boga Stwórcy synem.

Wniosek 4, Informacje dowodz┬▒ce fa┬│szywego mesja├▒stwa, Raymonda Elwooda

Twierdzi, ┬┐e jest zwi┬▒zany z Ananuki.  W jego informacjach istnieje zapis mówi┬▒cy o dwoisto┬Âci jego postaci. On jest cz┬│owiekiem sk┬│adaj┬▒cym si├¬ z ziemskiej postaci i ┬Âwiat┬│a, które w niego wesz┬│o. Ten drugi aspekt jego postaci, (┬Âwiat┬│o) wed┬│ug tych informacji pochodzi od Anunaki.  Anunaki nie maja nic wspólnego z Bogiem Stwórc┬▒, s┬▒ cywilizacj┬▒ wyewoluowan┬▒ w programie ewolucji wszech┬Âwiata. Inn┬▒ ich cech┬▒ jest to, ┬┐e s┬▒ cywilizacj┬▒ istot cielesnych a to stawia ich w rz┬▒dzie istot UFO. W odniesieniu do istot cielesnych Ananuki nie mo┬┐emy przyj┬▒├Ž ┬Âwiat┬│a, jako elementu ich postaci. W zwi┬▒zku z tak┬▒ sytuacj┬▒ nie mo┬┐e On Raymond Elwood w swej drugiej duchowej postaci by├Ž Ananuki.

W jego przekazach pisanych na stronach internetowych, sa powa┬┐ne wskazania i przes┬│anki, które wskazuj┬▒, ┬┐e jest On wys┬│annikiem Lucyfera i si┬│ z┬│a. ┬Žwiat┬│o, które wesz┬│o w jego fizyczna postac pochodzi├Ž musi od Lucyfera. Lucyfer jest znan┬▒ postaci┬▒ i cz├¬sto ocenian┬▒, jako w┬│adca ┬Âwiat┬│a.

Wniosek 5, Jaki cel jego dzia┬│alno┬Âci na Ziemi, jawi si├¬ z dost├¬pnych o nim informacji?

┬Čród┬│a jego wewn├¬trznej to┬┐samo┬Âci, wynikaj┬▒ce z po┬│┬▒czenia postaci cz┬│owieka i ┬Âwiat┬│a przes┬│anego od Lucyfera, mog┬▒ skutkowa├Ž dzia┬│aniem na planie pog┬│├¬biania zniewolenia cz┬│owieka na planie ┬Âwiadomo┬Âci. 

Schematy duchowe ┬│┬▒cz┬▒ce jego postac fizyczn┬▒ i eteryczn┬▒, ze ┬╝ród┬│em mocy pochodzenia lucyferycznego, wskazuj┬▒ równie┬┐ na dzia┬│anie maj┬▒ce na celu obron├¬ statusu w┬│adzy kap┬│a├▒skiej i dominacji nad woln┬▒ wol┬▒ ludzi na Ziemi.

Taka hybrydowa postac cz┬│owieka, dodatkowo uznaj┬▒ca zbrodniczy wp┬│yw cywilizacji Ananuki na Ziemi, jako bosk┬▒ opaczno┬Â├Ž, mo┬┐e otwiera├Ž drzwi do dzia┬│ania, schematom czarnej magii. Takie eteryczne si┬│y, pochodzenia lucyferycznego i demonicznego, sw┬▒ moc┬▒ i zapisem kodowym, b├¬d┬▒ ogranicza├Ž wewn├¬trzny wybór drogi my┬Âlenia i dzia┬│ania cz┬│owieka.

Te wnioski s┬▒ w pe┬│ni uzasadnione materia┬│em dowodowym, jaki zgromadzi┬│am i jaki mo┬┐na znale┬╝├Ž na ┬│amach stron internetowych. Informacje dowodowe s┬▒ mi├¬dzy innymi dost├¬pne pod wskazanymi poni┬┐ej linkami.