> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Grudzie˝ 2018
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Jestesmy na Ziemi swiadkami obrony wladzy, przez moce zla.
Data 03/10/2015 17:11  Autor MASdeMerowing  Klikni੠1100  Jŕzyk Polish
 

 Jeste┬Âmy na Ziemi ┬Âwiadkami obrony w┬│adzy, przez moce z┬│a.

Z pozoru niegro┬╝na a nawet posiadaj┬▒ca znamiona oczekiwanej sprawa, mo┬┐e wywo┬│a├Ž powa┬┐ne konsekwencje dla ludzi wierz┬▒cych w Boga i nie tylko. ┬»yjemy w czasie, kiedy dzia┬│anie ciemnych mocy na Ziemi, nabiera intensywno┬Âci i jest fizycznie zauwa┬┐alne. Z takiego dzia┬│ania si┬│ duchowych powsta┬│a ideologia i dzia┬│anie grupy promuj┬▒cej cz┬│owieka nasyconego ┬Âwiat┬│em. Twierdz┬▒, ┬┐e jest On oczekiwanym Mesjaszem i usilnie a nawet drapie┬┐nie próbuj┬▒ przeforsowa├Ž jego spo┬│eczn┬▒ akceptacj├¬. To dzia┬│anie jest oparta na ┬Âlepym spo┬│ecznym zaufaniu. Zaufaniu, które jest propagowane od wieków przez religi├¬, odnosi si├¬ do ró┬┐nych aspektów powrotu Jezusa - Mesjasza. Cz┬│onkowie grupy sami nie rozumiej┬▒c g┬│├¬bi manipulacji warto┬Âciami rzeczywistego Syna Boga i zapowiadanego Mesjasza, oddaj┬▒ si├¬ ca┬│ym sercem ideologii, jaka jest owocem manipulacji Lucyfera.

Propagowany przez t├¬ grup├¬ ludzi Mesjasz jawi si├¬, jako marionetka. Jest to postac Mesjasza, która nie dysponuje ┬┐adn┬▒ wiedz┬▒ od Boga. Nie posiada ON równie┬┐ predyspozycjami zapowiadanego w proroctwach Pana Zast├¬pów. Spe┬│nia w zamian rol├¬ mesja├▒skiej postaci Syna Boga w sposób groteskowy, jak kto┬ wynaj├¬ty do wykonania zadania. W za┬│o┬┐eniach si┬│ z┬│a, jego zadaniem jest ┬┐ycie tu na Ziemi w postaci fizycznej. Ma ┬┐y├Ž, jako cz┬│owiek, który dozna┬│ wst┬▒pienia ducha w jego cia┬│o. Od czasu, gdy zosta┬│ nasycony ┬Âwiat┬│em „ducha ┬Âwi├¬tego”, ma publicznie pokazywa├Ž twarz i prezentowa├Ž krótkie teksty s┬│owne oparte na ideologii religijnej lub abstrakcyjnej, tak te┬┐ czyni. W jego obliczu, grupa zmanipulowanych (na wzór za┬Âlepionego ortodoksa) osób, ma tworzy├Ž ca┬│y klimat informacji kultowej zwi┬▒zanej z powrotem Jezusa na Ziemi├¬. Oni taki klimat tworz┬▒ z zapa┬│em i oddaniem godnym po┬Âwi├¬ceniu siebie, dla najwy┬┐szych warto┬Âci. Wierz┬▒, ┬┐e czyni┬▒ to wszystko dla Boga. S┬▒ oni ofiarami manipulacji na planie ludzkiej ┬Âwiadomo┬Âci, która na Ziemi z┬┐era osobowo┬Â├Ž cz┬│owieka religijnego ju┬┐ od tysi├¬cy lat. Oni, ich Mesjasz i miliony ludzi g┬│├¬boko wierz┬▒cych, s┬▒ ofiarami i mimowolnymi instrumentami si┬│a z┬│a. Ta piekielna dominacja jest niewykrywalna i niezrozumia┬│a dla cz┬│owieka wierz┬▒cego a równie┬┐ w wi├¬kszo┬Âci przypadków dla pozosta┬│ych ludzi na Ziemi.

Zmanipulowane na planie duchowym ró┬┐ne kwestie dotycz┬▒ce tej sprawy, (dla jednych samego Jezusa Chrystusa, dla innych Jeszua, dla jeszcze innych Mesjasza, wszystko w zale┬┐no┬Âci od ┬Ârodowiska spo┬│ecznego, do jakiego w danej chwili si├¬ zwracaj┬▒) jego powrotu na Ziemi├¬. Ich przekaz jest perswazj┬▒ s┬│own┬▒ z elementami zastraszania i przymusu pod gro┬╝b┬▒. Informacje nie posiadaj┬▒ ┬┐adnej g┬│├¬bszej warto┬Âci, s┬▒ to typowe, cz├¬sto stosowane w ró┬┐nych kultach slogany niezb├¬dne do utrzymania w┬│adzy kap┬│a├▒skiej. Ca┬│y klimat tej mesja├▒skiej zaborczej akcji jest kontynuacj┬▒ religijnej ideologii. Nie ma w ich przekazie spo┬│ecznym cech, które odnosi┬│yby si├¬ do nowych propozycji ┬┐ycia i niezbywalnego prawa do wolno┬Âci osobistej cz┬│owieka. Argumenty, jakie publikuj┬▒ s┬▒ zbiorem najbardziej wyrafinowanych metod zarz┬▒dzania lud┬╝mi przez marionetkow┬▒ postac, imituj┬▒c┬▒ w┬│adz├¬ duchow┬▒ Mesjasza.

Pisz├¬ tu o Raymond Elwood i osobach, które promuj┬▒ publicznie Jego postac. Du┬┐e w┬▒tpliwo┬Âci budzi ju┬┐ sprawa przyj├¬cia imienia „RayEL, które wed┬│ug jego wyznawców (na to, by On sam wypowiedzia┬│ si├¬ publicznie s┬▒ niewielkie szanse) oznacza „s┬│owo bo┬┐e”. ┬Čród┬│a, które zapowiadaj┬▒ nadej┬Âcie czasów, kiedy b├¬dzie na Ziemi s┬│owo bo┬┐e, wskazuj┬▒ raczej na kwestie zwi┬▒zane ze s┬│owem bo┬┐ym w znaczeniu s┬│ów od Boga, czyli przekazywaniu wiedzy od Boga Stwórcy. S┬▒dz├¬, ┬┐e nikomu wcze┬Âniej nie przyszed┬│ do g┬│owy tak absurdalny pomys┬│, by wiedz├¬ od Boga przemianowa├Ž na imi├¬ w┬│asne Mesjasza. Widocznie sytuacja duchowych wrogów Boga sta┬│a si├¬ bardzo trudna, je┬┐eli podejmuj┬▒ tak ┬╝le przygotowan┬▒ akcj├¬ z osadzeniem na Ziemi w┬│asnego konkurencyjnego Mesjasza.

Inn┬▒ wa┬┐n┬▒ kwesti├¬ w odniesieniu do mesja├▒skiej w┬│adzy Raymond Elwood, s┬▒ te elementy ich ideologii, które cechuje retoryka drapie┬┐nego kultu. W wypowiedziach ludzi promuj┬▒cych t├¬ postac, nie brakuje akcentów s┬│ownych, które nawo┬│uj┬▒ do bezwzgl├¬dnego pos┬│usze├▒stwa woli wzgl├¬dem postaci Mesjasza na tronie. S┬▒ nawet takie tre┬Âci, które przesy┬│aj┬▒ gro┬╝by w przypadku niepos┬│usze├▒stwa. Wyst├¬puj┬▒ równie┬┐ gro┬╝by dotycz┬▒ce globalnego zniszczenia cywilizacji za niepos┬│usze├▒stwo wobec w┬│adzy tego uzurpatora.

Wskazane powy┬┐ej cechy zwi┬▒zane z prób┬▒ osadzenia na mesja├▒skim tronie postaci Raymond Elwood s┬▒ ca┬│kowicie sprzeczne z potrzebami Boga Stwórcy. A przecie┬┐ Pan Raymond Elwood uwa┬┐a si├¬ za jego Syna, który tu na Ziemi├¬ zosta┬│ przez swego Ojca Boga przys┬│any. W zamian te cechy posiadaj┬▒ du┬┐o zgodno┬Âci z potrzebami mocy z┬│a, którego wp┬│yw jest dominuj┬▒cy na Ziemi od tysi├¬cy lat. W┬│adcy tych lucyferycznych obszarów wp┬│ywu dobrze wiedz┬▒, ┬┐e efekty dzia┬│ania misji czasów ostatecznych, b├¬d┬▒ dla nich definitywnym ko├▒cem wp┬│ywu na cz┬│owieka. Uczyni┬▒ wszystko by temu przeszkodzi├Ž a próba osadzenia takiej postaci jak rozkazuj┬▒cy, rzucaj┬▒cy na kolana, czy stosuj┬▒cy metody zastraszania Mesjasz na tronie Ziemi jest tego dowodem.

 
MASdeMerowing. A.D.03.10.2015.