> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
APPEAL In the name of God the Creator
Data 14/11/2015 23:58  Autor Andrzej Struski de Merowing  Kliknięć 593  Język Global
 

 


APPEL
*******
Au nom de Dieu le Créateur,
Je lance un appel à toutes les nations arabes.
Je me tourne vers vous en ce moment douloureux.
Douloureux pour la nation française et pour tous les gens dans le monde.
Vous qui mettez le Dieu par-dessus tout, la liberté et l'honneur.
faites de votre mieux,
pour que vos frères religieux redeviennent humains.
Voilà ce qu'ils font actuellement sur l'ensemble du Djihad,
Le comportement est pas digne de même les animaux les plus prédateurs.
Avec la cruauté diabolique,comettent des meurtres de leur proches dans leur propre pays et à l'extérieur de leurs territoires.
ils commettent tous ces crimes au nom de Dieu
et ils attendent des recompenses apres avoir tué.
Ils ne comprennent pas que Dieu est non seulement ne va pas de les récompenser.
mais au contraire les enverra en enfer pour ces crimes
qui en Son nom qu'ils font.
Ils sont dirigés par le mal de la cécité,
entraîné par exceptionnellement mauvaises personnes,
des gens qui pensent qu'ils sont au service de Dieu.
*******
Je déclare à vous tous,
Que le Dieu avec ces gens et leurs actions,n'ont rien a voir.

*******
Andrzej Struski de Merowing
fils spirituel de Dieu le Créateur, Chef (conduisant) à la
Mission de la Terre de Fin des Temps
A.D.14.11.2015
*******

APEL
*******
W imieniu Boga Stwórcy, 
apeluję do wszystkich narodów arabskich. 
Zwracam sie do Was w tej bolesnej chwili. 
Bolesnej, dla narodu francuskiego i dla wszystkich ludzi na świecie. 
Wy, którzy ponad wszystko stawiacie Boga, wolność i honor, 
uczyncie co w waszej mocy, 
by wasi religijni bracia na powrót stali się ludźmi.
To co oni obecnie czynią na planie świętej wojny, 
nie jest godne zachowania nawet najbardziej drapieżnych zwierząt. 
Z szatańskim okrucieństwem, mordują bliźnich w swoich państwach i poza swoimi terytoriami. 
Te wszystkie zbrodnie czynią w imię Boga 
i oczekują nagrody, po samobójczej śmierci. 
Nie rozumieją, że Bóg nie tylko ich nie wynagrodzi, 
ale wręcz przeciwnie odeśle do piekła za zbrodnie, 
które w Jego imieniu czynią. 
Kieruje nimi szatańskie zaślepienie, 
sterowane przez wyjątkowo złych ludzi,
ludzi, którzy myślą, że służą Bogu.
******* 
Oświadczam wam wszystkim, 
że Bóg z tymi ludźmi i ich czynami, nie ma nic wspólnego.

*******

Andrzej StruskideMerowing duchowy Syn Boga Stwórcy,
Prowadzący na Ziemi Misję Czasów Ostatecznych

A.D.14.11.2015.


*******
 


APPEAL

*******

In the name of God the Creator,

I appeal to all the Arab nations.

I turn to you at this painful time.

Painful for the French nation and for all people in the world.

You who puts God above all else, freedom and honor.

then do your utmost,

Your religious brothers would return to become human.

That's what they're currently doing on the set of jihad,

behavior is not worthy of even the most predatory animals.

With fiendish cruelty, murdering neighbors

in their own countries and outside their territories.

These crimes do all in the name of God

and they expect prizes, suicide.

They do not understand that God

is not only not going to reward them.

but on the contrary will send to hell for crimes

that in His name they do.

They are led by evil blindness,

driven by exceptionally bad people,

people who think they are serving God.

*******

I declare to you all,

God with these people and their actions,
no nothing in common.

*******

Andrzej Struski de Merowing
spiritual Son of God the Creator,
Leading to the 
Earth Mission End Times

A.D.14.11.2015.