> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
The Messenger of God on earth - Number 172 - Wyslannik Boga na Ziemi - Liczba 172
Data 16/02/2016 19:28  Autor Andrzej Struski de Merowing  Kliknięć 391  Język Global
 

 "First"  - the son of Eve and the messenger of God "The Last" - a spiritual son of God, now lives on earth and revealed to him a divine mark, also has all the necessary attributes, knowledge and abilities. Eve had her first son when Adam was banished from Paradise and Eve remained there, there is no information Genessis whom Eve had her first son. Both sons "first and" last "had the same mark - divine genotype, blood or the Holy Grail. Then Eve reunited with Adam and have a second son and third. The number of the beast is not the number of man In Revelation it is written; "Here is wisdom. He that hath understanding, let him count the number of the bestyji; for it is man's number. And this is the number of the six hundred threescore and six. " The conjunction "because" separates the two numbers, the number of the beast; "Who has understanding let him count the number of the Bestyii" - "for" - "is the number of a man. The number of man is the sum of all the numbers that describe the beast - six hundred threescore and six. "6 + 100 + 60 + 6 = 172. By the number of human -172 - is registered natal entry in the book of births, of which manifest the divine mark of - the "last" - a son of man, the spiritual son of God the Creator. 

"Pierwszy" - syn Ewy i wysłannika Boga "Ostatni" - syn duchowy Boga, obecnie żyje na ziemi i objawiło mu się to boskie znamię, posiada również wszystkie niezbędne atrybuty wiedzy i zdolności. Pierwszego syna Ewa miała gdy Adam został wygnany z raju a Ewa tam pozostała, nie ma w genessis informacji z kim Ewa miała pierwszego syna. Obaj synowie "pierwszy i "ostatni" mieli to samo znamię - boskiego genotypu, lub krwi świetego Graala. Potem Ewa ponownie spotyka Adama i mają drugiego syna a następnie trzeciego. Liczba Bestii nie jest liczbą człowieka W Apokalipsie napisane jest; "Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestyji; albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba jej, sześć set sześćdziesiąt i sześć.” Spójnik "albowiem" rozdziela dwie liczby, liczbę bestii; "kto ma rozum niech zrachuje liczbę onej Bestyii" - "albowiem" - "jest liczba człowieka. Liczba człowieka jest sumą wszystkich liczb opisujących bestyję - sześć set sześćdziesiąt i sześć.” 6+100+60+6= 172. Pod liczbą człowieka -172 - jest zarejestrowany wpis urodzeniowy w księdze urodzeń, tego , któremu objawiło się boskie znamie - "ostatniego" - czyli syna człowieczego, syna duchowego Boga Stwórcy.
 


Andrzej Struski de Merowing