> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
CZY TEGO POSZUKAJA WTAJEMNICZENI?
Data 15/04/2010 16:11  Autor Andrzej Struski  Klikni੠5964  Jŕzyk Polish
 

CZY TEGO POSZUKAJ¡ WTAJEMNICZENI?
Cz├¬┬Â├Ž I
Spirala ┬┐ycia.
 
Z┬│ota proporcja i efekt zwoju ewolucji. Spirala biegn┬▒ca po przestrzeniach sferycznych, na sferze kulistej uzyskuje styk z jej powierzchni┬▒ na 14 stopniach d┬│ugo┬Âci.
Sta┬│a struktura geometryczna wszelkich form materii sta┬│ej, zabezpiecza w sposób trwa┬│y ju┬┐ wyewoluowan┬▒ posta├Ž. Czy to b├¬dzie pierwiastek, czy forma bardziej z┬│o┬┐ona, je┬┐eli wyst├¬puje w postaci materii sta┬│ej, jest swego rodzaju zapisem efektu dzia┬│ania procesu ewolucji materii. Ska┬│a jest „matk┬▒ brzemienn┬▒”, która zachowuje form├¬ geometryczn┬▒ materii, by potem wespó┬│ z wod┬▒ jako glina przekaza├Ž t├¬ form├¬ biologii w jej procesie ewolucji.
Skalne formy krystaliczne w ┬Ârodowisku wodnym, pod postaci┬▒ drobin mineralnych (biblijny proch), b├¬d┬▒ przyczyn┬▒ reakcji tego ┬Ârodowiska na ┬Âwiat┬│o i d┬╝wi├¬k. Z przechwytywanych drobin materii, sfer d┬╝wi├¬kowych i fotonów ┬Âwiat┬│a, b├¬d┬▒ powstawa┬│y kolejne zbiory, które w przysz┬│ych reakcjach, wzajemnie koreluj┬▒c utworz┬▒ formy ┬┐ycia biologicznego.
Krystaliczna forma materii a w szczególno┬Âci, jej odmiana regularna (┬Âwi├¬ta geometria) na bazie swojej formy i wzajemnych proporcji, umo┬┐liwia powstawanie przestrzeni sferycznych. Te formy kuliste sfer, które odnosz┬▒ si├¬ bezpo┬Ârednio do z┬│otej proporcji, przekazuj┬▒ informacje dotycz┬▒ce jej proporcji w ┬Âwiat ruchu i ┬┐ycia biologii. W powstaj┬▒cej materii biologicznej, po┬Âród wszystkich wiruj┬▒cych objawów ┬┐ycia, te wiry, które wynikaj┬▒ ze z┬│otej proporcji, s┬▒ czynnikiem odwzorowuj┬▒cym potrzeby twórców wszech┬Âwiata.
Wiry istniej┬▒ce, jako efekt oddzia┬│ywania sfer i spiral, wyst├¬puj┬▒ na ka┬┐dym poziomie materii o┬┐ywionej. Stan wzajemnej równowagi pomi├¬dzy wirami, pozwala na zachowanie stanu rozwoju, natomiast dysproporcja, przyczynia si├¬ do zmian istniej┬▒cej postaci.

Spirala ┬┐ycia.
Konfiguracja spiral, jest efektem wp┬│ywu kilku czynników wyst├¬puj┬▒cych w ┬Ârodowisku ewolucji wszech┬Âwiata. Zaliczam do nich; dynamik├¬ ruchu spirali, (przyczyny najbardziej istotnej), formy geometryczne materii sta┬│ej (nieo┬┐ywionej) w przestrzeni przebiegu spirali i wp┬│ywu pola magnetycznego na jej przebieg.
Spirala, któr┬▒ przedstawiam posiada konfiguracj├¬ optymaln┬▒ z punktu widzenia potrzeb budowniczych wszech┬Âwiata. Takie stwierdzenie jest poparte dwoma istotnymi aspektami.
Pierwszy aspekt, to formy geometryczne, które pozwalaj┬▒ wytrasowa├Ž spiral├¬ ┬┐ycia. Tu baz┬▒ jest kwadrat i ewolucja jego kszta┬│tu wed┬│ug zasad z┬│otej proporcji. Kolejna form┬▒ geometryczn┬▒ s┬▒ okr├¬gi, których ┬Ârednica jest wynikiem ewolucji kwadratu. Spirala biegnie po obwodzie okr├¬gów, stykaj┬▒c si├¬ z ka┬┐dym kolejnym na d┬│ugo┬Âci 14 stopni jego okr├¬gu.
Drugi aspekt odnajdujemy w rysunku finalnym, który przedstawia grafik├¬ do z┬│udzenia przypominaj┬▒c┬▒ wygl┬▒d roz┬│o┬┐enia ziaren w s┬│oneczniku. Tylko w┬│a┬Âciwa forma spirali taki obraz mo┬┐e wyeksponowa├Ž.

Przedstawi├¬ teraz kolejne etapy powstawania grafiki, która w efekcie uka┬┐e nam spiral├¬ ┬┐ycia zgodnego z potrzeb┬▒ twórców.

 
 

Rys. 1 Ogólny widok ewoluuj┬▒cych kwadratów i powstaj┬▒cych na ich bazie okr├¬gów. W naturalnych warunkach, tam gdzie powstaj┬▒ spirale w miejscu okr├¬gów wyst├¬puj┬▒ wiruj┬▒ce sfery. S┬▒ one nasycone drobinami materii, tworz┬▒c co┬ w rodzaju „cienkiego balonika” wokó┬│ swej krystalicznej bazy.


Rys. 2 Na tym rysunku doskonale mo┬┐na zaobserwowa├Ž jak du┬┐a jest ekspansja w przestrzeni, ka┬┐dej kolejnej sfery.


Rys. 3 Tu z kolei mo┬┐na zobaczy├Ž z jakiego miejsca i w jaki sposób rozpoczyna bieg spirala ┬┐ycia.


Rys. 4 Lustrzane odbicie jednego segmentu spirali. Ten rysunek ukazuje, pust┬▒ przestrze├▒ w miejscu, gdzie zgodnie z zasad┬▒ istniej┬▒ mniejsze segmenty spirali.


Rys. 5 Lustrzane odbicie w rzucie p┬│askim zbioru spiralnego, czyli biegu spirali.


Rys. 6 Wizerunek s┬│onecznika. Taki efekt powsta┬│, po obróceniu spirali w obwodzie okr├¬gu. Spirala jest powielona 72 razy, co daje kolejne przesuni├¬cie o pi├¬├Ž stopni. Zwój spiralny, widoczny w rodzaju spiralnego tunelu. Czy tak mo┬┐e wygl┬▒da├Ž zwój spiralny Czarnej Dziury?

©  Andrzej Struski de Merowing.