> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Pa╝dziernik 2018
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Krolewska rodzina Boga w Niebie
Data 20/03/2016 11:13  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠931  Jŕzyk Global
 

Królewska rodzina Boga w NiebieCo znaczy Królewska Rodzina Boga ?


Rodziny w niebie ( bo o tam pod postaci┬▒ duszy ┬┐yj┬▒cej duchowej rodzinie (nie myli├Ž z istotami duchowymi, jakie mo┬┐emy obserwowa├Ž tu na ziemi) pisz├¬) posiadaj┬▒ odniesienia w stosunku do tego typu hierarchii spo┬│ecznej. Lecz obecnie te warto┬Âci, ju┬┐ nie dysponuj┬▒ szczególnym znaczeniem na planie spo┬│ecznym. Czas królestw w niebie ju┬┐ min┬▒┬│, a jedynie pozosta┬│y osobiste cechy i potencja┬│y spo┬│eczne indywidualnych dusz. (opis charakteru osobistego duszy pod wskazanym linkiem) ;
http://www.andrzejstruski.com/articles_93_Czesc-II--Ustroj-Nieba.htmlDusz, które s┬▒ cz┬│onkami tych królewskich rodzin. W cywilizacji nieba ┬┐yje wiele rodzin królewskich, gdyby obecnie na ziemi powsta┬│ jeden globalny ustrój spo┬│eczny i jedna w┬│adza, równie┬┐ ┬┐y┬│yby rodziny królewskie bez wp┬│ywu na decyzje w┬│adzy takiego spo┬│ecze├▒stwa. Tu wskazywana rodzina Boga jest jedn┬▒ z tego typu rodzin bez w┬│adzy, które ┬┐yj┬▒ w niebie. Rodzina Boga o któr┬▒ pytasz, wyró┬┐nia si├¬ z po┬Âród innych rodzin królewskich tym, ┬┐e jeden z ojców w tej rodzinie piastuje najwy┬┐sze stanowisko w obecnie obowi┬▒zuj┬▒cej hierarchii spo┬│ecznej cywilizacji nieba. W ka┬┐dej rodzinie musi by├Ž trzech ojców, szerszy opis tej sprawy pod wskazanym linkiem;
www.andrzejstruski.com/articles_188_Dusza.html


W niebie nie jest On nazywany Bogiem i nie posiada ┬┐adnej w┬│adzy ustawowej ani ┬┐adnej w┬│adzy wykonawczej. Co wa┬┐ne równie┬┐ w naszym a inny wszech┬Âwiecie nie posiada On "Bóg" ┬┐adnej w┬│adzy. Taka sytuacja wynika z tego, ┬┐e posta├Ž pe┬│ni┬▒ca najwy┬┐sz┬▒ funkcje w hierarchii nieba nie mo┬┐e ju┬┐ pe┬│ni├Ž ┬┐adnej innej w tym spo┬│ecze├▒stwie.Szerszy opis rodzaju tego stanowiska pod wskazanym linkiem......
http://www.andrzejstruski.com/articles_90_Czesc--I-Niebo---Srodowisko-Zycia-Duszy.html


To, ┬┐e tu, na ziemi ta posta├Ž jest okre┬Âlana mianem Boga, jest zas┬│ug┬▒, lub raczej b┬│├¬dem kap┬│anów (w Raju nikt o Bogu nic nie wiedzia┬│ i nikomu taka wiedza do szcz├¬┬Âcia nie by┬│a potrzebna). Ca┬│┬▒ t├¬ bajk├¬ wymy┬Âli┬│ Lucyfer a kap┬│ani wykonuj┬▒ za niego brudn┬▒ robot├¬ i otumaniaj┬▒ ludzi. Moim zadaniem (jednym z wielu zada├▒) jest przedstawienie nieba i Boga w sposób naukowy. Taki stan rzeczy, jaki wytworzy┬│ Lucyfer w ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka nie u┬│atwia mi pracy. Geneza istoty Lucyfera ("upad┬│y Anio┬│")i jego ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie;
http://www.andrzejstruski.com/articles_189_Upadli-Aniolowie.html
Nie mog├¬ w ┬┐aden sposób omin┬▒├Ž ziemskiego nazewnictwa postaci w tym równie┬┐ postaci nazywanej "bogiem". Lucyfer bardzo sprytnie i w sposób dog┬│├¬bny opracowa┬│ t├¬ ca┬│┬▒ histori├¬ bosko┬Âci nieba i samego Boga, oraz podda├▒stwa cz┬│owieka. Najwi├¬kszy problem le┬┐y w tym, ┬┐e ta ca┬│a bajka odnosi si├¬ do spraw i postaci rzeczywistych, tylko celowo opacznie okre┬Âlanych i zupe┬│nie inne czynno┬Âci wykonuj┬▒cych.Powracaj┬▒c do tematu rodziny królewskiej Boga i odnosz┬▒c si├¬ do wszystkich pozosta┬│ych tematów duchowych, moim najwi├¬kszym ┬┐yczeniem jest to, by ludzie mogli i chcieli dog┬│├¬bnie przeanalizowa├Ž to co w tych tematach napisa┬│em. Bez szczerej woli i postanowienia pe┬│nego zrozumienia moich informacji, nikt nie pozna prawdziwego "Boga' i prawdziwego "Nieba". Przez tysi┬▒ce lat Lucyfer tak manipulowa┬│ przy ┬Âwiadomo┬Âci ludzi z kolejnych pokole├▒, ┬┐e obecnie ┬┐yj┬▒cy cz┬│owiek (ju┬┐ nawet nie tylko ten, g┬│├¬boko wierz┬▒cy, ale ka┬┐dy tu ┬┐yj┬▒cy i po ziemsku my┬Âl┬▒cy cz┬│owiek) posiada blokady na planie rozumienia rzeczywisto┬Âci boskiej i duchowej. Ludzie nie tylko nie rozumiej┬▒ sprawa Boga i Nieba, ale równie┬┐ nie rozumiej┬▒ rzeczywisto┬Âci duchowych cywilizacji wspó┬│┬┐yj┬▒cych z cz┬│owiekiem i tu istniej┬▒cych istot nam pomagaj┬▒cych i nam szkodz┬▒cych. Blokady, które w psalmie 24, s┬▒ okre┬Âlone mianem ┬┐elaznej bramy zamykaj┬▒cej g┬│ow├¬, czyli ┬Âwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka, s┬▒ w rzeczywisto┬Âci tak mocne jak stal a ich skuteczno┬Â├Ž za┬Âlepiania ┬Âwiadomo┬Âci jest wyj┬▒tkowa silna. Te blokady mo┬┐na inaczej okre┬Âli├Ž terminem – ILUZJA.


Psalm 24- 7,8,9,10.
24: 7·Podnie┬Âcie┬┐, o bramy! Wierzchy wasze; podnie┬Âcie si├¬, wy bramy wieczne! Aby wszed┬│ król chwa┬│y!
24: 8· „Który┬┐ to jest król chwa┬│y? Pan mocny i mo┬┐ny, Pan mocny w boju.”
24: 9·Podnie┬Âcie┬┐, o bramy! Wierzchy wasze; podnie┬Âcie si├¬, wy bramy wieczne! Aby wszed┬│ król chwa┬│y.
24:, 10·Który to jest król chwa┬│y? Pan zast├¬pów, tenci jest król chwa┬│y. Sela.


24: 7·Podnie┬Âcie┬┐, o bramy! Wierzchy wasze; podnie┬Âcie si├¬, wy bramy wieczne! Aby wszed┬│ król chwa┬│y!
„Podnie┬Âcie┬┐, o bramy! Wierzchy wasze;”- Zwrot z wykrzyknikiem skierowany do ludzi, by otwarli swoje horyzonty my┬Âlowe, które na zrozumienie spraw Boga s┬▒ zamkni├¬te jak bramy.
„podnie┬Âcie si├¬, wy bramy wieczne!”;- Te bramy w ┬Âwiadomo┬Âci s┬▒ zamkni├¬te od wieków i musz┬▒ by├Ž otwarte, by Cz┬│owiek móg┬│ zrozumie├Ž wiedz├¬, jak┬▒ przynosi król chwa┬│y.
„Aby wszed┬│ król chwa┬│y!”;- Taki zwrot ukazuje nam posta├Ž przychodz┬▒cego na ziemi├¬ króla chwa┬│y. Cz┬│owieka w fizycznej postaci, który przynosi nieznan┬▒ wiedz├¬ dotycz┬▒c┬▒ spraw Boga i cz┬│owieka w jego duchowej postaci.
24: 8· „Który┬┐ to jest król chwa┬│y? Pan mocny i mo┬┐ny, Pan mocny w boju.”
„Który┬┐ to jest król chwa┬│y?”;- Takie pytanie wskazuje na cz┬│owieka ┬┐yj┬▒cego. W zwrocie;- „Który┬┐ to”
24: 9·Podnie┬Âcie┬┐, o bramy! Wierzchy wasze; podnie┬Âcie si├¬, wy bramy wieczne! Aby wszed┬│ król chwa┬│y.
24:, 10·Który to jest król chwa┬│y? Pan zast├¬pów, tenci jest król chwa┬│y. Sela.
Z tego co wy┬┐ej napisa┬│em wynika, to, ┬┐e boskie znaczenie królewskiej rodziny "Boga" w niebie istnieje wy┬│┬▒cznie w ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka. Tu na ziemi jest On "wszechmocny" "wszechw┬│adny" "wszechwiedz┬▒cy" itd...itd. To s┬▒ k┬│amstwa i manipulacje. W niebie jest On jedn┬▒ z wielu istot o takiej samej warto┬Âci wzajemnej na planie spo┬│ecznym. Jego osobista warto┬Â├Ž to jego osobiste prace i zas┬│ugi, to jest Jego potencja┬│ osobisty. Jednak nie jest wszechmocny i wszechw┬│adny "pi├¬kn┬▒ bajk├¬ Lucyfer wymy┬Âli┬│ – pi├¬kn┬▒ i straszn┬▒. Jest ona taka, jak bajka o wilku i czerwonym kapturku, tylko jako┬ tego dobrego zako├▒czenia nie wida├Ž. I nie nast┬▒pi dopóki ludzie nie zrzuc┬▒ ┬┐elaznych bram z w┬│asnych ┬Âwiadomo┬Âci.Struski Andrzej de Merowing