> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
Pending the Messiah - W OCZEKIWANIU NA MESJASZA.
Data 22/03/2016 00:27  Autor Andrzej Struski de Merowing  Kliknięć 429  Język Polish
 

 Pending the Messiah. Now is the time of longing and hope you expected. Expected by all the Israelites. Purim 2016, the time of the coming of the Messiah, says the Torah code. Three days left until that date, the last three days of hope throughout the nation. Hope that the Messiah would come to Israel. Not happen. Not happen despite the fact that the code of the Torah says so. The code of the Torah is not above God. The code of the Torah can not be exalted over the Son of God - the Lord of hosts - the Messiah. The nation of Israel is not ready to accept the Messiah. It can not come, even though it says the code of the Torah. The rabbis do not understand the message of the Torah, do not understand the intentions of God, You reject the warnings of your prophets. These verses speak about you and rabbis of the nation of Israel; do you understand what is written in them?

Isaiah Chapter 28 verses 1; 3; 14; 22.
You do not understand what Isaiah said, do not understand what others have said the prophets, You do not understand what is written in the Torah. Once again, I repeat to you; In Purim not come to you, the Son of God - the Messiah. There will be no star Nibiru. Wydaży not anything special. You rabbis and the entire nation of Israel, you are not ready. Your thinking is warped your needs. You do not understand the divine transmission of the Torah. Do not you see what is around you. You see only what you want to be around you. The words of God do not reach into your consciousness. Are you deaf to the words of God, they do not come to your consciousness. You can not expect, the Son of God came to you. You rabbis and the entire nation of Israel, your thoughts are in another world. You abandon Affairs of God, and have dealt with their own ideas about God. 21 03 2016. Lord of hosts. Andrzej Struski de Merowing. *******
Oczekujący Mesjasza. Nadszedł czas z utęsknieniem i nadzieją oczekiwany. Oczekiwany przez wszystkich izraelitów. Purim 2016, czas przyjścia Mesjasza, tak mówi kod Tory. Trzy dni jakie pozostały do tej daty, to ostatnie trzy dni nadziei całego narodu. Nadzieji na to, że do Izraela przyjdzie Mesjasz. Nie stanie się tak. Nie stanie się tak mimo, że kod Tory tak mówi. Kod Tory nie stoi ponad Bogiem. Kod Tory nie może być wywyższony ponad Syna Boga – Pana Zastępów - Mesjasza. Naród izraelski nie jest gotowy na przyjęcie Mesjasza. Nie może on przyjść, mimo, że tak mówi kod Tory. Rabini nie rozumiecie przekazu Tory, nie rozumiecie intencji Boga, odrzucacie ostrzeżenia waszych proroków. Te wersety mówią o was Rabini i o narodzie izraelskim; czy rozumiecie co w nich jest napisane?

Izajasz XXVIII - 1 Biada pysznej koronie, pijanicom z Efraima, i kwiatowi opadłemu z ozdoby sławy swojej! Biada tym, którzy rządzą doliną bardzo urodzajną, i znikczemniałym od wina! 3 Nogami podeptana będzie pyszna korona, pijanicy Efraimscy! 14 Przetoż słuchajcie słowa Pańskiego, mężowie naśmiewcy! panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie. 22 A tak teraz nie naśmiewajcie się, aby się niezmocniły związki wasze, bom o pewnem zepsowaniu wszystkiej ziemi słyszał od Pana, Pana zastępów,
Nie rozumiecie tego co mówił Izajasz, nie rozumiecie tego co mówili inni prorocy, nie rozumiecie tego co jest zapisane w Torze. Kolejny raz wam powtarzam; W Purim nie przyjdze do was Syn Boga – Mesjasz. Nie będzie żadnej gwiazdy Niburu. Nie wydaży się nic szczególnego. Wy Rabini i cały naród izraelski, nie jesteście gotowi. Wasze myślenie jest zdeformowane waszymi potrzebami. Nie rozumiecie boskiego przekazu Tory. Nie widzicie tego, co jest wokół was. Widzicie tylko to, co chcecie żeby wokół was było. Słowa od Boga nie docierają do waszych świadomości. Jesteście głusi na słowa Boga, one nie docierają do waszej świadomości. Nie możecie oczekiwać, by Syn Boga do was przyszedł. Wy Rabini i cały naród izraelski, waszymi myślami jesteście w innym świecie. Porzuciliście sprawy Boga a zajęliście się własnymi wyobrażeniami o Bogu. 21 03 2016r. Pan zastępów.
Andrzej Struski de Merowing.