> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
HYMN O MILOSCI - Swiety Pawe┬│ z Tarsu 1 Kor, 1-13.
Data 15/08/2016 02:24  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠2114  Jŕzyk Polish
 

"Hymn o Mi┬│o┬Âci" -┬Žwi├¬ty Pawe┬│ z Tarsu 1Kor, 1-13


WST├ŐP


Plan powstania nowej religii w przysz┬│o┬Âci zwanej katolick┬▒ zak┬│ada┬│, kompletne zniewolenia wiernych.

Duchowi twórcy tego szata├▒skiego planu wykorzystali ┬┐ycie Jezusa z Nazaretu, jako posta├Ž bazow┬▒.

Plan wymaga┬│ precyzyjnego doboru ludzi, którzy zagraj┬▒ g┬│ówne role w tym piekielnym teatrze.

Jedna z g┬│ównych ról przypad┬│a w udziale Paw┬│owi z Tarsu.

Ten pomocnik prokuratora zajmuj±cego siê spraw± Jezusa, nadawa³ siê do tej roli doskonale.

Pomocnik prokuratora próbuj┬▒cego wytropi├Ž Jezusa w czasie po Jego ukrzy┬┐owaniu, kiedy Jezus w ci├¬┬┐kim stanie, zosta┬│ wywieziony do Francji, by┬│ doskonale zaznajomiony z ró┬┐nymi sprawami dotycz┬▒cymi ┬┐ycia i charakteru osobistego Jezusa.

Mo┬┐na za┬│o┬┐y├Ž, ┬┐e wiedzia┬│ o Jezusie wystarczaj┬▒co du┬┐o by na tej podstawie mo┬┐na by┬│o manipulowa├Ž w jego ┬Âwiadomo┬Âci.

W czasie, kiedy Pawe┬│ na dwa lata traci cz├¬┬Â├Ž swoich zmys┬│ów, duchowi specjali┬Âci od manipulacji ┬Âwiadomo┬Âci┬▒ cz┬│owieka przyst├¬puj┬▒ do pracy.

Przez okres dwóch lat Pawe┬│ nie widzi i nie s┬│yszy, czyli nie mo┬┐e korzysta├Ž z wi├¬kszo┬Âci bod┬╝ców zewn├¬trznych.

Dla procesu zmian w ┬Âwiadomo┬Âci jest to doskona┬│y moment i zosta┬│ ten moment braku kontaktu ze ┬Âwiatem zewn├¬trznym w pe┬│ni wykorzystany.


Gdy Pawe┬│ odzyskuje zmys┬│y jest ju┬┐ innym cz┬│owiekiem. Z zawzi├¬tego wroga Jezusa staje si├¬ jego gorliwym na┬Âladowc┬▒.

Jego postêpowanie jest tak gorliwe, ¿e z czasem zostaje nazwany Aposto³em Jezusa Chrystusa.

Zastanawiaj┬▒ce jest to, co si├¬ wydarzy┬│o w g┬│owie Paw┬│a w czasie tych dwóch lat, ┬┐e a┬┐ tak drastycznie si├¬ zmieni┬│.

Przez minione 2000 lat wszyscy uwa¿ali tê zmianê za ³askê Boga i cudown± przemianê dla Jezusa Chrystusa i dla Boga.

Owszem, ta przemiana by┬│a cudowna (dzia┬│a┬│y tu si┬│y duchowe), ale jak wynika z zapisanych tre┬Âci, które on tworzy┬│, nie s┬│u┬┐y┬│a ona Bogu a wy┬│┬▒cznie si┬│om z┬│a i Lucyferowi.

Jednak "┬Âlepota" jego popleczników (w tym i aposto┬│a Piotra), nie pozwoli┬│a dog┬│├¬bnie odczyta├Ž intencji zawartych w paw┬│owych manipulacjach, których równie┬┐ On sam nie rozumia┬│.

Tworzy┬│ co┬ co wydawa┬│o si├¬ mu dobre dla Jezusa Chrystusa i czyni┬│ to w dobrej woli.


Piekielny plan manipulacji by┬│ tak doskonale ukryty w "doskona┬│ej" tre┬Âci przekazów paw┬│owych, ┬┐e przez 2000 lat nikt, nawet najwybitniejsi specjali┬Âci nawet nie domy┬Âlali si├¬ zdrady i oszustwa. Jako przyk┬│ad tego oszustwa i manipulacji przedstawiam odszyfrowan┬▒ przeze mnie wersj├¬ hymnu o mi┬│o┬Âci.


W tre┬Âci tego hymnu, sztandarow┬▒ warto┬Âci┬▒ jest mi┬│o┬Â├Ž.

Tak to wygl┬▒da bez otwarcia i zrozumienia g┬│├¬bszych ukrytych warto┬Âci.

Hymn o mi┬│o┬Âci w ca┬│ej swojej tre┬Âci jest nas┬▒czony odniesieniami do mi┬│o┬Âci, mimo, ┬┐e s┬│owo mi┬│o┬Â├Ž jest tam zapisane zaledwie 8 - s┬│ownie osiem razy a wydaje si├¬ jakby s┬│owo mi┬│o┬Â├Ž by┬│o zapisane w ka┬┐dym zdaniu.

Manipulacja tym s┬│owem jest tu doskonale zastosowana, jest to czysta psychologia, kompletnie zamazuj┬▒ca obraz rzeczywisty naturalnej mi┬│o┬Âci cz┬│owieka do cz┬│owieka.

Nigdzie w tre┬Âci hymnu autor – czyli piek┬│o – nie okre┬Âla w pe┬│ni i s┬│ownie w czystej postaci wymowy, szerzej atrybutów ludzkiej mi┬│o┬Âci. Taka forma u┬┐ycia pustego s┬│owa "mi┬│o┬Â├Ž", skutkuje przy braku jakichkolwiek wyja┬Ânie├▒ i uzupe┬│nie├▒, przyj├¬ciem przez czytaj┬▒cego, ┬┐e tu jest mowa o tej najpi├¬kniejszej ludzkiej mi┬│o┬Âci cz┬│owieka do cz┬│owieka.


A tak nie jest, bo przypisane w hymnie cechy dotycz┬▒ce mi┬│o┬Âci w przypadku mi┬│o┬Âci cz┬│owieka do cz┬│owieka, posiadaj┬▒ bardzo ograniczone zakresy informacji.

Te przypisane tu cechy ukazuj┬▒ tylko zdarzenia jakie wyst├¬puj┬▒ w okoliczno┬Âciach pozytywnych a nic nie wspominaj┬▒ o cechach, jakie wystepuj┬▒ w okoliczno┬Âciach negatywnych.

Tak forma przekazu jest manipulacj┬▒ w obszarach najwa┬┐niejszych warto┬Âci ┬┐ycia cz┬│owieka.

Mog├¬ tu powiedzie├Ž wprost, wyst├¬puj┬▒ w tre┬Âci hymnu opisy, które s┬▒ wprost oszustwem.

*

PS. Gdy patrzymy, gdy badamy, czyñmy to dog³êbnie, bo z pozoru piêkne morze dopiero w g³êbi jest spokojne a na powierzchni huragan.


*

Szata├▒ski s┬│uga Pawe┬│ "aposto┬│" – morderca naturalnej mi┬│o┬Âci ludzkiej.

Pawe┬│ w hymnie o mi┬│o┬Âci eksponuje szata├▒ski pomys┬│, jakim jest mi┬│o┬Â├Ž bezwarunkowa, która w hymnie jest podstawiona w miejsce

mi┬│o┬Âci warunkowej cz┬│owieka do cz┬│owieka.


***


"Gdybym mówi┬│ j├¬zykami ludzi i anio┬│ów, a mi┬│o┬Âci bym nie mia┬│, sta┬│bym si├¬ jak mied┬╝ brz├¬cz┬▒ca albo cymba┬│ brzmi┬▒cy."

- A mo┬┐e mówi┬│bym jak bezduszny Profesor, bo cymba┬│ z natury nie mo┬┐e mówi├Ž wszelkimi j├¬zykami. Czy sta┬│bym si├¬ monet┬▒ miedzian┬▒? - nie. moneta z natury rzeczy nie mówi ┬┐adnym j├¬zykiem a wyra┬┐a si├¬ jedynie cech┬▒ swojej warto┬Âci zap┬│aty, lub posiadania.

- To zdanie jest naszpikowane manipulacj┬▒ w obszarach warto┬Âci.


"Gdybym te┬┐ mia┬│ dar prorokowania i zna┬│ wszystkie tajemnice, i posiada┬│ wszelk┬▒ wiedz├¬, i wszelk┬▒ mo┬┐liw┬▒ wiar├¬, tak i┬┐bym góry przenosi┬│, a mi┬│o┬Âci bym nie mia┬│, by┬│bym niczym."


- A czy niczym jest cz┬│owiek ┬┐yj┬▒cy samotnie, bez mi┬│o┬Âci bo mu w ┬┐yciu si├¬ nie poszcz├¬┬Âci┬│o? Czy s┬│owo mi┬│o┬Â├Ž zapisane w tym zdaniu jest ukazane w ┬Âwietle tak wielkich warto┬Âci przyczynowych do tworzenia stanu emocjonalnego tej mi┬│o┬Âci, ┬┐e mo┬┐e ono to s┬│owo "mi┬│o┬Â├Ž" dominowa├Ž nad innymi warto┬Âciami tu wskazanymi? O jakiej mi┬│o┬Âci mówi Pawe┬│ w tym zdaniu?

Taka forma konstrukcji zdania eksponuje "mi┬│o┬Â├Ž", tylko nie wiadomo jak┬▒, jednak z jednoznacznym wskazaniem – tylko mi┬│o┬Â├Ž si├¬ liczy w ┬┐yciu. Kompletna manipulacja.


"I gdybym rozda┬│ na ja┬│mu┬┐n├¬ ca┬│┬▒ maj├¬tno┬Â├Ž moj┬▒, a cia┬│o wystawi┬│ na spalenie, lecz mi┬│o┬Âci bym nie mia┬│, nic bym nie zyska┬│."

- A co bym straci┬│? Straci┬│by szans├¬ na mi┬│o┬Â├Ž, albo na godne ┬┐ycie.

Kolejna manipulacja warto┬Âciami. Ponownie niejasna i w┬▒tpliwa sprawa tworzenia stanów emocjonalnych w postaci niejasno okre┬Âlonej mi┬│o┬Âci, która dominuje ponad warto┬Âci┬▒ posiadania i ┬┐ycia.

W tych trzech pierwszych zdaniach hymnu o mi┬│o┬Âci, Pawe┬│ aplikuje czytelnikowi ca┬│┬▒ gam├¬ komplikacji i w┬▒tpliwo┬Âci, ze wskazaniem na – wszystko jest gorsze od mi┬│o┬Âci.Pytanie, czy On nauczyciel Pawe┬│ zwany Aposto┬│em Jezusa (którym notabene nigdy nie by┬│) da┬│ komukolwiek wzór z w┬│asnego ┬┐ycia, jak tworzy├Ž mi┬│o┬Â├Ž? Czy powiedzia┬│ komu┬Â, co to jest mi┬│o┬Â├Ž? Na pocz┬▒tek szarga tym s┬│owem niemi┬│osiernie. Traktuje On najwy┬┐sz┬▒ warto┬Â├Ž jak┬▒ prezentuje mi┬│o┬Â├Ž, jak szmat├¬


"Mi┬│o┬Â├Ž cierpliwa jest,"

- Mi┬│o┬Â├Ž eksponuje wiele cech w cz┬│owieku, ale nie cierpliwo┬Â├Ž. Pr├¬dzej niecierpliwo┬Â├Ž, gdy na ten przyk┬│ad oczekuje kto┬ spó┬╝niaj┬▒cego si├¬ partnera – mocno si├¬ niecierpliwi. Lub na przyk┬│ad dotycz┬▒cy wielu mo┬┐liwych sytuacji ┬┐yciowych, kiedy zakochana osoba ich doznaje. Zdarzy si├¬, ┬┐e zakochani musz┬▒ si├¬ roz┬│┬▒czy├Ž, oczekuj┬▒ spotkania z niecierpliwo┬Âci┬▒.

"Mi┬│o┬Â├Ž cierpliwa jest" – takie okre┬Âlenie jest oczywistym k┬│amstwem.


"┬│askawa jest."

- A mo┬┐e jest zaborcza?


"Mi┬│o┬Â├Ž nie zazdro┬Âci,"

- Z mi┬│o┬Âci sta┬│ si├¬ ┬Âmiertelnie zazdrosny.

Czy mo┬┐na wykluczy├Ž tak┬▒ sytuacj├¬?


"nie szuka poklasku,"

- A chodzi dumny z mi┬│o┬Âci co niby oznacza?


"nie unosi siê pych±;"

- Ludzie s┬▒ tak ró┬┐norodni w swoim charakterze, ┬┐e takiej sytuacji równie┬┐ nie mo┬┐na wykluczy├Ž.


"nie dopuszcza siê bezwstydu,"

-O jakim bezwstydzie tu Pawe┬│ mówi? Czego nie wolno zakochanym, poza niemoralnym zachowaniem?


"nie szuka swego,"

- Co jest rzecz┬▒ mi┬│o┬Âci, czyli spraw┬▒ zakochanych, jakiej by musieli szuka├Ž?

Okre┬Âlenie enigmatyczne, poni┬┐aj┬▒ce warto┬Â├Ž rzeczy w┬│asnych.


"nie unosi siê gniewem,"

- Spróbuj nadepn┬▒├Ž na odcisk zakochanym, to szybko dostaniesz ripost├¬ pe┬│n┬▒ gniewu.


"nie pamiêta z³ego;"

- Zakochany zapami├¬tuje lepiej ni┬┐ inni, bolesne sprawy zwi┬▒zane z mi┬│o┬Âci┬▒.


"nie cieszy si├¬ z niesprawiedliwo┬Âci,"

- Zakochanego mniej obchodzi jaka┬ niesprawiedliwo┬Â├Ž, ni┬┐ trze┬╝wo my┬Âl┬▒cego.

Je┬┐eli w rzeczywisto┬Âci jak┬▒┬ niesprawiedliwo┬Â├Ž zauwa┬┐y.


"lecz wspó┬│weseli si├¬ z prawd┬▒."

- Zakochani zajmuj┬▒ si├¬ w┬│asn┬▒ prawd┬▒ a czyja┬ prawda ich nie interesuje.


"Wszystko znosi,"

- Nie znosi zdrady, potrafi doprowadzi├Ž cz┬│owieka zdradzonego do skrajnych czynów.


"wszystkiemu wierzy,"

- Zakochani nie wierz┬▒ nikomu, wy┬│┬▒cznie sobie.


"we wszystkim pok³ada nadziejê,"

- Zakochani nie patrz┬▒ w przysz┬│o┬Â├Ž, ┬┐yj┬▒ mi┬│o┬Âci┬▒.


"wszystko przetrzyma."

- Zdarza siê, ¿e zdrady nie przetrzyma.


"Mi┬│o┬Â├Ž nigdy nie ustaje,"

- Wi├¬kszo┬Â├Ž mi┬│o┬Âci ustaje, jedne pr├¬dzej inne pó┬╝niej a tylko w nielicznych przypadkach trwa ona do ┬Âmierci.


- "[nie jest] jak proroctwa, które si├¬ sko├▒cz┬▒, albo jak dar j├¬zyków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie."

- 'Proroctwa nigdy nie mog┬▒ si├¬ sko├▒czy├Ž, jedynie mog┬▒ by├Ž fa┬│szywe. Kto┬ naraz zapomni swej umiej├¬tno┬Âci w mowie? Albo wiedzy komu┬ zabraknie?"

Totalny absurd.


"Po cz├¬┬Âci bowiem tylko poznajemy, po cz├¬┬Âci prorokujemy."

- Co ma wspólnego poznawanie z prorokowaniem/

Ten zwrot to manipulacja.


"Gdy za┬ przyjdzie to, co jest doskona┬│e, zniknie to, co jest tylko cz├¬┬Âciowe."

- Gdy przyjdzie to co jest doskona┬│e, to stan jaki osi┬▒gnie cz┬│owiek, nie pozwoli by cokolwiek dobrego znika┬│o, nawet, gdy jest tylko cz├¬┬Âciowe.

- To zdanie jest prostym i jednoznacznym oszustwem.


"Gdy by┬│em dzieckiem, mówi┬│em jak dziecko, czu┬│em jak dziecko, my┬Âla┬│em jak dziecko. Kiedy za┬ sta┬│em si├¬ m├¬┬┐em, wyzby┬│em si├¬ tego, co dzieci├¬ce."

- Tekst, który eksponuje m├¬┬┐czyzn├¬ ponad wszystko, nawet ponad w┬│asne dzieci├▒stwo, ponad w┬│asne korzenie.

- Takim przekazem Pawe┬│ stara si├¬ wprowadzi├Ž konflikty mi├¬dzy ludzkie z planu wy┬┐szo┬Âci m├¬┬┐czyzny.


"Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy za┬ [zobaczymy] twarz┬▒ w twarz:"

- A w zwierciadle to nie jest twarz┬▒ w twarz i dlaczego niejasno widzimy w zwierciadle?

- Manipulacja warto┬Âciami.


"Teraz poznaj├¬ po cz├¬┬Âci, wtedy za┬ poznam tak, jak i zosta┬│em poznany."

- To znaczy, ┬┐e tu w ┬┐yciu niewiele rozumiemy a m┬▒dro┬Â├Ž uzyskamy w nagrod├¬.


"Tak wi├¬c trwaj┬▒ wiara, nadzieja, mi┬│o┬Â├Ž - te trzy: z nich za┬ najwi├¬ksza jest mi┬│o┬Â├Ž."

- Wed┬│ug Paw┬│a "aposto┬│a" istniej┬▒ tylko trzy wa┬┐ne rzeczy, wiara – nadzieja i mi┬│o┬Â├Ž.

-Wiara w to co On wska┬┐e; - nadzieja w nagrod├¬ za pos┬│usze├▒stwo; - a w rzeczywisto┬Âci nie istniej┬▒cy rodzaj mi┬│o┬Âci bezwarunkowej.

To co nauczyciel Pawe┬│ serwuje pos┬│usznym w hymnie o mi┬│o┬Âci, to zbiór oszustw i manipulacji warto┬Âciami. Jest to i┬Âcie szata├▒ski hymn niszcz┬▒cy prawdziw┬▒ ocen├¬ warto┬Âci mi┬│o┬Âci cz┬│owieka do cz┬│owieka. Mi┬│o┬Â├Ž jest rzecz┬▒ najwy┬┐sz┬▒ i taka wyst├¬puje wy┬│┬▒cznie pomi├¬dzy lud┬╝mi.

Mi┬│o┬Â├Ž do rzeczy, zwierz┬▒t i wszelkich innych spraw nie jest t┬▒ w┬│a┬Âciw┬▒ mi┬│o┬Âci┬▒.

Odnosz┬▒c si├¬ do takich postaw cz┬│owieka, które nie wyst├¬puj┬▒ pomi├¬dzy lud┬╝mi nale┬┐y uzupe┬│ni├Ž je w odpowiedni┬▒ adnotacj├¬ i wyja┬Ânienie.


*******

Andrzej Struski de Merowing A.D. 15.08.2016.