> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
Bryla AMAZ
Data 15/04/2010 21:37  Autor Andrzej Struski  Kliknięć 6375  Język Polish
 

W pierwszym artykule przedstawię poszczególny etapy powstawania jednej z brył w formie graficznej. W kolejnym artykule  zamieszczę zdjęcia wykonanej bryły.

Bryła AMAZ

Bryła ta to geometryczny wzór materii wszechświata. Ujmuje w swojej konstrukcji praktycznie wszystkie możliwe do zaistnienia formy materii i energii. Jest niezniszczalnym wzorcem pierwotnym wszelkich form życia i ewolucji wszech-świata. Wzór ten istniał już w przestrzeni przed atomowej. To według jego magnetycznej konstrukcji formowane były i są kształty dźwięku – materiału, z którego powstają między innymi atomy. Formy tej geometrii w pierwotnej postaci dźwiękowej istnieją również obecnie wokół nas. Dostęp do tych form ma każdy i każdy może z nich skorzystać. Chcąc przedstawić przestrzeń w postaci geometrycznej, Platon wyodrębnił pewne formy geometrii tu przedstawionych brył, które wynikają z wzorców wszech-świata. Również wielu innych filozofów i mistyków korzystało z różnych form geometrii przestrzennej. Utworzyli oni wiele znaków i form posiadających szczególne właściwości i symbolizujących środowisko życia człowieka. Konstrukcja geometryczna bryły „AMAZ” opisuje wszystkie tu przedstawione kształty i formy, jest, więc kwintesencją struktury wszechświata.

Etap pierwszy - SZEŚCIAN:

Konstrukcja Bryły „AMAZ” w postaci geometrycznej powstała według prostej zasady. Zastosowano powielanie odcinka, będącego krawędzią sześcianu. Tworzyły się kolejne bryły ostrosłupów.

Długość odcinka pierwotnego sześcianu w Bryle „AMAZ” nie jest przypadkowa. Zastosowana została liczba 144 (144 mm).


Etap II – 6 ostrosłupów o podstawie kwadratu:

Sześć podwójnych ostrosłupów o podstawie kwadratu, opartych podstawami o ściany sześcianu. Ich wszystkie krawędzie są równe długości krawędzi sześcianu.ETAP III – Sfera Kulista:

Trzy okręgi przebiegające przez wierzchołki sześciu ostrosłupów z II etapu określają położenie sfery kulistej, w centrum której znajdują się wszystkie do tej pory utworzone bryły.


Etap IV – dwa razy po 24 ostrosłupy o podstawie trójkąta równobocznego:

Faza I - Następnie powstały 24 ostrosłupy o podstawie trójkąta równobocznego, oparte na wszystkich trójkątnych ścianach ostrosłupów, leżących na zewnątrz sześcianu. 
Faza II - W kolejnym etapie powstawania Bryły „AMAZ” utworzone zostały również 24 ostrosłupy o podstawie trójkąta równobocznego ulokowane w taki sposób, by nie wystąpiło wzajemne ich przenikanie.


Etap V – 24 proste równoległe do krawędzi sześcianu:

Wyprowadzono 24 proste równoległe do krawędzi sześcianu, które przebiegają przez wierzchołki 24 ostrosłupów z drugiego etapu powstawania Bryły. Każda z tych prostych przebiega przez wierzchołek jednego ostrosłupa. W miejscach przecięcia się tych prostych utworzone zostały wierzchołki 3 prostopadłościanów, których wspólna przestrzeń pokrywa się z pierwotnym sześcianem.
Etap VI – Bryła o proporcjach Potrójnej Arki Przymierza

Przeprowadzono obliczenia matematyczne proporcji Bryły na tym etapie powstawania. Okazało się, że odcinek pomiędzy wierzchołkiem sześcianu a punktem przecięcia się prostych równoległych odpowiada 1/5 wysokości prostopadłościanu. Taka proporcja jest spójna z proporcją znanej z historii formy zwanej Arką Przymierza. Trzy przenikające się prostopadłościany tworzą formę potrójnej Arki Przymierza. Ich położenie charakteryzuje się symetrią przestrzenną i przenikaniem wzajemnym w taki sposób, że oś każdego prostopadłościanu jest ustawiona w stosunku do dwóch pozostałych pod kątem prostym. Taka figura w rzucie płaskim jest znanym symbolem i według tego wzoru zbudowane jest wiele świątyń różnych religii.


Etap VII – Krystaliczny Graal

W dalszym etapie tworzenia Bryły połączonych zostało 48 wierzchołków ostrosłupów o podstawie trójkąta. W takiej postaci Bryła „AMAZ” przedstawia swoją konstrukcją proporcjonalny kryształ zamknięty w 104 fasetach (ścianach). Okazuje się, że ściany z pozoru chaotycznie rozmieszczone na powierzchni Bryły są w rzeczywistości ujęte w ośmiu jednorodnych grupach. Oś symetrii każdej z tych grup pokrywa się z odpowiednią prostą przekątnej sześcianu. Bryła "AMAZ" w takiej postaci przedstawia formę krystaliczną istniejącego w przyrodzie minerału – krzemianu. Krzemiany są dominującymi minerałami w skorupie ziemskiej (ok. 90% masy), w związku z tym konstrukcja Bryły "AMAZ" odnosi się do większości skał planety Ziemi. Nazwa Krystaliczny Graal swój rodowód wywodzi z przekazów historycznych, kiedy skałę o specyficznych właściwościach i kształcie określano mianem Graala.
Etap VIII – Gwiazda Dawida:

Faza I - Kolejny krok tworzenia Bryły "AMAZ" polegał na zastosowaniu odcinka będącego przekątną ściany sześcianu, którego długość jest równa odległości pomiędzy czterema wierzchołkami ostrosłupów powstałych w I fazie czwartego etapu. Po wyprowadzeniu z tych czterech wierzchołków, w każdej z ośmiu grup, odcinków o długości równej długości ściany sześcianu, powstało 6 brył ostrosłupów, których wierzchołki ulokowane są w trzech geometrycznych osiach bryły.
Faza II – Odcinek o długości podwójnej krawędzi sześcianu jest przekątną podstawy ostrosłupa, który powstał w I fazie i znalazł zastosowanie jako krawędź ostrosłupa łączącego wierzchołki czterech ostrosłupów powstałych w II fazie czwartego etapu.

Rzut płaski powstały z każdego z ośmiu kierunków wyznaczonych przez przekątne sześcianu tworzy wizerunek sześcioramiennej gwiazdy – tzw. Gwiazdy Dawida.

Etap IX – Biały Krzyż:

Konstrukcja Białego Krzyża powstawała we wszystkich poprzednich etapach budowy Bryły „AMAZ”. Jego trzy belki tworzą trzy osie geometryczne Bryły. Wszystkie przekątne ścian pierwotnego sześcianu tworzą sześć krzyży na trzech belkach krzyża głównego.

Kolejnych sześć krzyży na tych belkach jest utworzonych przez połączone zewnętrzne krawędzie ostrosłupów z I fazy IV etapu.

Określenie Biały Krzyż opisane jest poniżej przy omówieniu kolorów.


WALORY UŻYTKOWE BRYŁY „AMAZ”

Konstrukcja przestrzenna Bryły "AMAZ" obrazująca swym kształtem geometryczne wzorce życia wszechświata posiada cechy istotne dla człowieka.

Najważniejszą jest jej promieniowanie kształtu, w którym zawarta jest informacja w postaci dźwięku. Charakter dźwięku jest uzależniony od ruchu Bryły i miejsca jej pobudzenia.

Kolejną cechą Bryły jest możliwość wzrokowego odbioru wzajemnego położenia brył geometrycznych w niej występujących. Studiowanie kształtów Bryły daje znakomity efekt w postaci odzyskania zatraconej wyobraźni przestrzennej lub jej rozwoju.

Bryła "AMAZ" znajdująca się w otoczeniu człowieka stojąc lub poruszając się oddziałuje na środowisko dźwiękowe, będące podstawą budowy otaczającej nas materii. Dodatkowo, pobudzanie Bryły przez jej uderzanie powoduje emisję słyszalnych dla ucha dźwięków o różnej sile i tonacji w zależności od siły i miejsca pobudzenia. Dźwięki te wpływają znakomicie na harmonię otoczenia i człowieka.

Nie mniej istotnym walorem tej Bryły jest przyjazny i harmonijny dla wzroku kształt, stanowiący ciekawy element dekoracyjny.

KOLORY:

Zastosowanie kolorów dla oznaczenia poszczególnych form geometrycznych pozwala na właściwe wykorzystanie walorów poznawczych i estetycznych Bryły.© Andrzej Struski de Merowing.