> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Syriusz w epoce Piramid
Data 18/04/2010 10:54  Autor Magdalena Struska  Klikni੠11467  Jŕzyk Polish
 

 
 
Prymitywny lud Dogonów i jego zwi┬▒zek z Syriuszem

W Afryce odkryto cztery suda├▒skie plemiona, które s┬▒ w posiadaniu niezwyk┬│ej wiedzy. Jednym z nich s┬▒ Dogoni, ┬┐yj┬▒cy w Mali w zachodnio- po┬│udniowej Afryce, posiadaj┬▒ oni dok┬│adn┬▒ wiedz├¬ na temat systemu gwiezdnego Syriusza. W latach 1945-1950 francuscy naukowcy Marcel Griaule i Germaine Dieterlen badali ┬Âwi├¬te legendy tego plemienia, które by┬│y oparte na przekazie ustnym czyli z pokolenia na pokolenie. 

W roku 1976 plemie to sta┬│o si├¬ znane na ca┬│ym ┬Âwiecie. dzi├¬ki niezwyk┬│ej ksi┬▒┬┐ce Roberta Temple pt. "Zagadka Syriusza" (The Sirius Mystery). W publikacji tej Temple nawi┬▒zywa┬│ do mitycznej istoty, boga Oannesa, którego okre┬Âlano jako tego zst├¬puj┬▒cego na ziemi├¬ z gwiazd, aby przynie┬Â├Ž m┬▒dro┬Â├Ž przodkom Dogonów.

┬»ycie w Plemieniu Dogonów

Dogoni to najbardziej kontrowersyjny lud Afryki, nie wiadomo sk┬▒d, ani kiedy przyw├¬drowali. W Mali Dogoni znale┬╝li si├¬ w wyniku migracji maj┬▒cych miejsce pomi├¬dzy XII a XV wiekiem. Przypuszcza si├¬ na podstawie dotychczasowych bada├▒, ┬┐e lud ten pierwotnie zamieszkiwa┬│ inne tereny, jedni naukowcy wysuwaj┬▒ twierdzenia, i┬┐ to mog┬│y by├Ž Tereny Senegalu lub wybrze┬┐e Morza ┬Žródziemnego, inni natomiast ┬┐e by┬│ to obszar Egiptu. Oni sami uwa┬┐aj┬▒ si├¬ za spadkobierców pierwszych ludzi, którzy pojawili si├¬ na Ziemi.

Ich g┬│ównym zaj├¬ciem jest rolnictwo i hodowla.

Na wschodnich kra├▒cach Mali, tu┬┐ przy granicy z s┬▒siedni┬▒ Burkina Faso  znajduje si├¬ wysoki, malowniczy miejscami na kilkaset metrów { si├¬ga do oko┬│o 500 metrów}, uskok skalny, nazywany powszechnie Bandiagara, skarpa ta  rozci┬▒gaj┬▒c si├¬ w samym sercu pustyni na d┬│ugo┬Â├Ž oko┬│o150 kilometrów, jest domem Dogonów, jednego z najciekawszych plemion Afryki


 
    
 
Przedstawiciele tego plemienia twierdz┬▒ bowiem, ┬┐e nie pochodz┬▒ z Ziemi, a z odleg┬│ego Syriusza. O ich pochodzeniu niewiele wiemy. Pewne jest to, ┬┐e tereny Afryki Zachodniej nie by┬│y ich macierzyst┬▒ ziemi┬▒. Wszelkie informacje, które dotycz┬▒ ich migracji oparte s┬▒ w┬│a┬Âciwie na dwóch ┬╝ród┬│ach - wykopaliskach archeologicznych  i ustnych przekazach Dogonów.

(2) Czworoboczne domy Dogonów zako├▒czone s┬▒ charakterystycznymi, szpiczastymi dachami. Wi├¬kszo┬Â├Ž z nich usytuowana jest na palach, b┬▒d┬╝ na kamieniach, stanowi to ochrone przed gryzoniami.

(3) Kraj Dogonów s┬│ynie z drewnianych wyrobów, tak┬┐e drzwi i okiennice dogo├▒skich domostw wykonane s┬▒ z przepi├¬knie zdobionego drewna

Najpopularniejszy ┬Ârodkiem transportu  Dogonów s┬▒ (4) osio┬│ki.

Ceremonia

(Rysunki Dogonów)

Co 60 lat Dogoni odprawiaj┬▒ ceremoni├¬ zwan┬▒ Sigui, w czasie której odgrywaj┬▒ ponowne stworzenie ┬Âwiata przez boga imieniem Amma oraz zniszczenie prymitywnego ludu Ogo przez syna Ammy - Nommo. Dzie├▒ przybycia bogów nazwali oni "Dniem Ryby", bowiem tych bogów uwa┬┐ali za istoty wodno-l┬▒dowe. Wed┬│ug ich wierze├▒ bogowie przybyli z planety kr┬▒┬┐┬▒cej wokó┬│ Syriusza B, jednej z trzech gwiazd w tym systemie gwiezdnym. W ceremoni Sigui uczestnicz┬▒ tylko m├¬┬┐czy┬╝ni, podk┬│adem muzycznym zajmuje si├¬ kilkuosobowy zespó┬│, w którym dominuj┬▒ b├¬bny i instrumenty szarpane.   Ta├▒ce zaczynaj┬▒ si├¬ w ma┬│ych grupach. Tancerze wystepuj┬▒ w maskach co wida├Ž na poni┬┐szym zdj├¬ciu.

Wiedza Dogonów

Dogoni dok┬│adnie opisali 50-letni cykl obiegu Syriusza B wokó┬│ Syriusza A. Syriusz B { Bia┬│y karze┬│}- jest najmniejsza form┬▒ "niewidzialnej" gwiazdy we wszech┬Âwiecie. Nie wida├Ž go go┬│ym okiem, nawet przez bardzo dobry teleskop jest s┬│abo widoczny. Wiedza astronomiczna Dogonów nie ogranicza si├¬ tylko do Syriusza. Ameryka├▒ski naukowiec- badacz Robert Temple wykaza┬│, i┬┐ wiedzieli oni o rotacji Ziemi wokó┬│ w┬│asnej osi i o 365 dniowym cyklu obiegu wokó┬│ S┬│o├▒ca podzielonym na 12 miesi├¬cy. Na temat ksi├¬zyca wypowiadali si├¬, ┬┐e jest "suchy i martwy". Zdawali sobie oni tak┬┐e spraw├¬ z istnienia pierscieni Saturna i 4 najwi├¬kszych ksi├¬┬┐yców Jowisza. 

Legenda Dogonów

Ich mit g┬│osi, ┬┐e  twórc┬▒ wszech┬Âwiata by┬│ Wielki Kreator o imieniu Amma. Wed┬│ug ich relacji  z Syriusza przybyli na ziemi├¬ wys┬│annicy Ammy - bli┬╝ni├¬ta Nommo. Ich pojazd wyl┬▒dowa┬│ nad jeziorem Debo. Istoty te by┬│y po┬│┬▒czniem ryb i cz┬│owieka { ziemiowodne } ich opis pokrywa si├¬ ze starobabilo├▒skimi relacjami o l┬▒dowaniu podobnych istot.. Stworzy┬│y one ludzi, nauczy┬│y rzemios┬│a i rolnictwa, natomist za pokarm s┬│u┬┐y┬│y ich w┬│asne cia┬│a. Jeden z bli┬╝niaków mial odkupi├Ž ludzkie grzechy, umieraj┬▒c na krzy┬┐u, a nastepnie zmartwychwstaj┬▒c. Pono├Ž przed odlotem na Po Tolo  przyrz┬▒dzili posi┬│ek dla ludzi z w┬│asnego cia┬│a { odno┬Ânik eucharystii }, a tak┬┐e zapowiedzia┬│y swój powrót....

W roku 1940 Kap┬│ani zdradzili ┬Âwiatu sw┬▒  legend├¬, gdzie Syriusz sk┬│ada si├¬ z konstelacji trzech obiektów: gwiazdy g┬│ównej oraz dwóch mniejszych obiektów niewidocznych dla ludzkiego oka, kr┬▒┬┐┬▒cych wokó┬│ Syriusza, które nazywaj┬▒ Po Talo i Emme Ya. Kap┬│ani okre┬Âlili te┬┐, ┬┐e Po Tolo (nazwa sk┬│ada si├¬ z dwóch wyrazów; talo - gwiazda i po - najmniejsze ziarno znane Dogonom i w wolnym t┬│umaczeniu znaczy tyle, co "najmniejsza rzecz, która jest") sk┬│ada si├¬ z bardzo ci├¬┬┐kiego metalu i obiega Syriusza w eliptycznym cyklu co 50 lat.

Dogonowie twierdz┬▒ ┬┐e - Wokó┬│ Emme Ya, trzeciej gwiazdy Syriusza, kr┬▒┬┐y ma┬│a planeta; "stamt┬▒d w┬│a┬Ânie pochodzimy" mówi┬▒ pe┬│ni przekonania.

Najprostsza, a zarazem najstarsza forma zapisania imienia Ozyrysa sk┬│ada si├¬ z dwóch hieroglifów, z których pierwszy oznacza "tron", a drugi "oko" co daje nam wyra┬┐enie "siedziba oka" {kuzynowie Dogonów - Plemi├¬ Bozo w Mali, opisuje Syriusza B jako "gwiazd├¬ oko". Izyda w Egipcie by┬│a  nazywana "okiem Re"  i jest przedstawiana z nakryciem g┬│owy zako├▒czonym ma┬│ym rybim ogonerm.

Wspólczesna Astronomia

Dzisiejsza astronomia potwierdza fakty zwi┬▒zane z Syriuszem zawarte w legendach Dogonów. O ile jednak o drugiej gwie┬╝dzie (tzw. Syriusz B) wiedziano ju┬┐ w  roku 1862 , to istnienie trzeciego, bardzo ma┬│ego cia┬│a niebieskiego potwierdzono dopiero w po┬│owie lat dziewi├¬├Ždziesi┬▒tych ubieg┬│ego stulecia podczas bada├▒ nieba prowadzonych za pomoc┬▒ pot├¬┬┐nego teleskopu radiowego.

Odchylenia w ruchu Syriusza A i B sk┬│oni┬│y naukowców do rozpatrzenia mo┬┐liwo┬Âci istnienia Syriusza C.

 Zadziwia wi├¬c fakt w jaki sposób plemi├¬ ┬┐yj┬▒ce niemal w Samym ┬Ârodku Sahary potrafi tak dok┬│adnie opisa├Ž konstelacj├¬ gwiazd znajduj┬▒c┬▒ si├¬ 8,6 lat ┬Âwietlnych od ziemi.

S┬│owo o Syriuszu A i B

Syriusz { Psia gwiazda }, najja┬Âniejsza na niebie i jedna z najbli┬┐szych Ziemi { ok. 8,4 lat ┬Âwietlnych}. Poza szer. geogr.po┬│o┬┐onymi na pó┬│noc od równole┬┐nika 73.284, Syriusza go┬│ym okiem wida├Ž niemal z ca┬│ej kuli ziemskiej oraz pó┬│kuli pó┬│nocnej; stanowi on jeden z wierzcho┬│ków "zimowego trójk┬▒ta". W sprzyjaj┬▒cych warunkach mo┬┐na go zaobserwowa├Ž go┬│ym okiem nawet w ci┬▒gu dnia. Syriusz, który go┬│ym okiem wygl┬▒da jak pojedyncza gwiazda, jest   jednak  podwójn┬▒, sk┬│adaj┬▒c┬▒ si├¬ z bia┬│ej, bardzo jasnej gwiazdy ciagu g┬│ównego o typie widmowym A1V;{ o masie ponad 2 mas S┬│o├▒ca i ┬Âr.1,7 x wi├¬kszej od S┬│o├▒ca, natomiast wiek gwiazdy szacuje na 225 do 250 milionów lat.} okre┬Âlonej jako Syriusz A, a tak┬┐e jej towarzysz┬▒cego bia┬│ego kar┬│a o typie widmowym DA2, znanego pod nazw┬▒ Syriusz B, {który porusza si├¬ wokó┬│ Syriusza A po eliptycznej orbicie o okresie nieco ponad 50 lat. Odleg┬│o┬Â├Ž mi├¬dzy Syriuszem A i Syriuszem B wynosi od 8,1 jedn. astr.w perycentrum do 31,5 w apocentrum. G├¬sto┬Â├Ž materii gwiazdy jest 91 tysi├¬cy razy wi├¬ksza ni┬┐ g├¬sto┬Â├Ž S┬│o├▒ca, co oznacza, ┬┐e 1 cm³ tej materii na powierzchni Ziemi wa┬┐y┬│by prawie ton├¬.

Syriusz w wierzeniach

Wiele kultur nadaje Syriuszowi szczególne znaczenie. W Starozytnym Egiipcie Syriusz by┬│ czczony jako bóstwo. Egipcjanie opierali swój kalendarz na heliakalnym wschodzie Syriusza, który mia┬│ miejsce nied┬│ugo przed wylewami Nilu, a tak┬┐e przed letnim przesileniem. Dzi├¬ki temu w XX wieku egiptolodzy opracowali datowanie sotisowe, które pozwoli┬│o na odtworzenie przybli┬┐onej chronologii staro┬┐ytnego Egiptu. Wiele ┬Âwi┬▒ty├▒ egipskich zorientowanych by┬│o tak, aby ┬Âwiat┬│o gwiazdy by┬│o widoczne z o┬│tarza, który symbolizowa┬│ Izyd├¬{ bogini├¬ magii i rodziny, ┬┐on├¬ w┬│adcy za┬Âwiatów, Ozyrysa}. natomiast wed┬│ug mitologoo greckiej pies Oriona zosta┬│ umieszczony na niebie jako Syriusz.   

Syriusz i jego zwi┬▒zek z Giz┬▒

W 1993 roku RUDOLF GANTENBRINK. za pomoc┬▒ robota "Upauta"odkry┬│ ma┬│e wapienne drzwi wewn┬▒trz Wielkiej Piramidy w odleg┬│osci 60 metrów od wylotu pó┬│nocnego szybu Komory Królowej. Szyb, w którym odkryto drzwi by┬│ wycelowany w punkt przej┬Âcia Syriusza przez po┬│udnik niebieski w "epoce piramid".   

Co Mówi┬▒ na ten temat Teksty Piramid?


 
(OZYRYS  i IZYDA)

 Teksty Piramid mówi┬▒ o "Rytualnej Kopulacji" ┬Âci┬Âle nawi┬▒zuj┬▒c min. do Syriusza. Rozwa┬┐aj┬▒c aspekt ten w kategoriach dualizmu nieba i ziemi; Horus- Król + Bogini Izyda { w swej gwiezdnej postaci Syriusz}, para ta mog┬│a si├¬ "po┬│┬▒czy├Ž" za po┬Ârednictwem po┬│udniowego " szybu gwiezdnego" Komory Królowej, wycelowanego w punkt przej┬Âcia Syriusza przez po┬│udnik niebieski w "epoce piramid".

 W Tekstach Piramid dok┬│adnie jest okre┬Âlony czas, w którym Ozyrys zap┬│odni┬│ Izyd├¬- a by┬│ to moment przej┬Âcia Syriusza przez po┬│udnik niebieski "o ┬Âwicie". Nale┬┐y wspomnie├Ž,  ┬┐e teksty te mówi┬▒ równie┬┐ o Ozyrysie - Orionie - cyt:" Twoja siostra Izyda przychodzi do ciebie, ciesz┬▒c si├¬ z mi┬│o┬Âci do ciebie. Umie┬Âci┬│e┬ j┬▒ na swoim fallusie, a twoje nasienie wp┬│yn├¬┬│o w ni┬▒, gotowa jako Sothis" {Syriusz}


 
Zebra┬│a i opracowa┬│a na podstawie ┬╝róde┬│ {bibliografia poni┬┐ej}.
© MMagdalena Struska de Merowing.
Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu.

Wybór biografi
  1. ┬»ród┬│a internetowe.
  2. Stra┬┐nik Tajemnic - wyd. Amber.