> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Tajemnice Rennes Cz.1 Pierwsze wrazenia
Data 30/04/2010 09:47  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3362  Jŕzyk Polish
 

Tajemnice Rennes
Cz. 1 Pierwsze wra┬┐enia.

Tablica drogowa Rennes le Chateau z oznakowaniem drogi, która ko├▒czy si├¬ w tej miejscowo┬Âci.

      Rennes le Chateau tajemnicze miejsce, a mo┬┐e miejsce tajemnic. Nasza przygoda z t┬▒ wyj┬▒tkow┬▒ miejscowo┬Âci┬▒, dok┬│adniej z tajemnicami, które ona skrywa rozpocz├¬┬│a si├¬ 17-go wrze┬Ânia 2005 r. Dojechali┬Âmy do tej historycznej miejscowo┬Âci o godz. 17-ej po po┬│udniu w dniu, który okaza┬│ si├¬ dla nas wyj┬▒tkowo szcz├¬┬Âliwy. Bo jak inaczej okre┬Âli├Ž efekt zdarzenie, które spotka nas, pó┬╝nym wieczorem, a dzi├¬ki niemu odkryjemy poszukiwane przez bardzo wielu ludzi miejsce.
     Wra┬┐enie emocjonalne, jakiego doznali┬Âmy podczas wjazdu na szczyt i w czasie, gdy tam po raz pierwszy wysiedli┬Âmy z samochodu by┬│o niesamowite. Ju┬┐ wcze┬Âniej, gdy mijali┬Âmy granic├¬ Langwedocji, zarówno ja jak i Magdalena doznali┬Âmy szczególnego uczucia. Emocje te wyra┬┐a┬│y g┬│├¬bok┬▒ rado┬Â├Ž, jak┬▒ chyba tylko odczuwaj┬▒ marynarze po powrocie do domu z d┬│ugiego rejsu. Te emocje bardzo silne ju┬┐ wówczas na drodze a teraz jeszcze mocniejsze, by┬│y wr├¬cz niesamowite
      Pierwsz┬▒ czynno┬Âci┬▒, jak┬▒ wykonali┬Âmy, by┬│o obejrzenie panoramy rzucaj┬▒cej si├¬ w oczy doliny otaczaj┬▒cej samotny szczyt, na którym w┬│a┬Ânie si├¬ znajdowali┬Âmy i gdzie jest rozlokowana obecnie niewielka górska miejscowo┬Â├Ž Rennes le Chateau.
     Po kilku minutach i przej┬Âciu kilkudziesi├¬ciu kroków stali┬Âmy ju┬┐ obok najbardziej znanej budowli w tej miejscowo┬Âci. Wie┬┐a Magdala, bo to ona le┬┐y najbli┬┐ej, i po widoku, który rzuca si├¬ w oczy prosto z parkingu, do niej wszyscy kieruj┬▒ swoje kroki.

Wie┬┐a Magdala.

Jej wizerunek z publikacji i obiekt, przed którym stoimy to dla nas, dwie zupe┬│nie inne warto┬Âci. Stoj┬▒c przed ni┬▒, emocje prawie ┬│zy wyciskaj┬▒ z oczu i zdawa┬│oby si├¬, ┬┐e jest to niemo┬┐liwe, ale one z ka┬┐d┬▒ chwil┬▒ ci┬▒gle si├¬ nasilaj┬▒. Pierwszym wra┬┐eniem, jakie mo┬┐na odnie┬Â├Ž patrz┬▒c na wie┬┐├¬ jest jej posadowienie nad sam┬▒ kraw├¬dzi┬▒. Prawdopodobnie twórca takiego projektu posadowienia konstrukcji wie┬┐y, chcia┬│ w ten sposób co┬ przekaza├Ž, mo┬┐e to by├Ž tylko wra┬┐enie a mo┬┐e istotna informacja.

      Po kilku minutach idziemy w kierunku ko┬Âcio┬│a i to, co tu zobaczyli┬Âmy zrobi┬│o na nas niesamowite wra┬┐enie. Znanych jest du┬┐o publikacji, które przedstawiaj┬▒ zabytki Rennes le Chateau, s┬▒ pokazywane zdj├¬cia jak równie┬┐ jest wiele opisów. Zwi┬▒zek Magdaleny z Chrystusem, jest w ostatnim czasie tematem bardzo popularnym. Jednak ┬┐adna ze znanych mi publikacji nie przedstawi┬│a rzeczy w tym wzgl├¬dzie kluczowej. Okaza┬│o si├¬, ┬┐e historia prezentuje nam szczególne dowody, które w postaci wizerunków mo┬┐emy obejrze├Ž w Rennes le Chateau.

  Gdy stan├¬li┬Âmy na chodniku, który prowadzi do drzwi wej┬Âciowych ko┬Âcio┬│a, jeden z takich szczególnych wizerunków objawi┬│ si├¬ przed naszymi oczami. Jedno spojrzenie na rze┬╝b├¬ niewiasty, zarówno tej ponad wej┬Âciem do ko┬Âcio┬│a jak równie┬┐ tej, na pos┬▒gu po lewej stronie chodnika pokazuje nam widoczn┬▒ u obu tych postaci ci┬▒┬┐├¬.

Posta├Ž Magdaleny z widoczn┬▒ ci┬▒┬┐┬▒, która trzyma krzy┬┐.

     Wizerunek niewiasty w ci┬▒┬┐y, która trzyma krzy┬┐ na r├¬kach jednoznacznie wskazuje na Magdalen├¬, która w czasie po ukrzy┬┐owaniu Chrystusa jest w ci┬▒┬┐y. Na czas po ukrzy┬┐owaniu, wskazuje trzymany w jej r├¬kach krzy┬┐, atrybut, który nie móg┬│ w taki sposób wyst┬▒pi├Ž przed ukrzy┬┐owaniem. Wizerunek Magdaleny w ci┬▒┬┐y w czasie po ukrzy┬┐owaniu Chrystusa, dowodzi dwóch istotnych kwestii. Pierwsza z nich to ta, która mówi, ┬┐e Chrystus mia┬│ dziecko lub dzieci z Magdalen┬▒.
     Druga kwestia to obowi┬▒zuj┬▒ce zasady spo┬│eczne; w tamtym czasie, ┬»yd a w szczególno┬Âci potomek królewskiego rodu i dodatkowo nauczyciel duchowy i moralny, jakim by┬│ Chrystus, nie móg┬│ mie├Ž nie┬Âlubnego dziecka. Taka kwestia, to dowód na istnienie ma┬│┬┐e├▒stwa Chrystusa i Magdaleny dowód, który jednoznacznie wynika z wizerunku niewiasty, wyrze┬╝bionego ponad drzwiami wej┬Âciowymi do ko┬Âcio┬│a chrze┬Âcija├▒skiego. Prawdopodobnie miejsce, które artysta wybra┬│ dla tej rze┬╝by, ponad drzwiami do ko┬Âcio┬│a chrze┬Âcija├▒skiego, przyczyni┬│o si├¬ do tego, ┬┐e nie zosta┬│a ona zniszczona.

Zbli¿enie postaci Magdaleny z krzy¿em na rêkach.

      Na tym zbli┬┐eniu, widoczne s┬▒ zdobienia dwóch filarów po obu stronach Magdaleny. Malowid┬│a s┬▒ tak wykonane by w okre┬Âlonej perspektywie i w odpowiednim zbli┬┐eniu ukazywa┬│y wzory przypominaj┬▒ce ma┬│e dzieci. Motywy, które wskazuj┬▒ na p┬│odno┬Â├Ž i rodzin├¬, wyst├¬puj┬▒ nagminnie w wi├¬kszo┬Âci zdobie├▒, istniej┬▒cych w Rennes le Chateau. W tym klimacie zdobniczym, mo┬┐na odnie┬Â├Ž wra┬┐enie, ┬┐e wszystko tu wskazuje na istnienie, rodziny z dzie├Žmi i nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e wskazywan┬▒ rodzin┬▒ jest tamta z przed dwóch tysi├¬cy lat.

© Andrzej Struski  i MMagdalena Struska de Merowing.