> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Fontanna fortuny
Data 01/05/2010 13:03  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3860  Jŕzyk Polish
 

 Fontanna fortuny.

                Fontanna Fortuny poprzez sw┬▒ precyzje i z┬│o┬┐ono┬Â├Ž kszta┬│tów konstrukcji, jak i jej zdobienia, umo┬┐liwia tworzenie bardzo z┬│o┬┐onej informacji o w┬│a┬Âcicielu fontanny. Fontanna ozdobiona jest elementami przedstawiaj┬▒cymi obiekty istniej┬▒ce w ┬Ârodowisku ┬┐ycia cz┬│owieka, które s┬▒ tu odpowiednio rozlokowane.

Fontanna fortuny.

·         Forma geometryczna fontanny u┬│o┬┐ona jest wed┬│ug zasad ┬Âwi├¬tej geometrii,

·         Istotne elementy konstrukcji i zdobienia, wykorzystuj┬▒ w┬│a┬Âciwo┬Âci dzia┬│ania liczby „21”, jest to znana liczba szcz├¬┬Âcia finansowego, okre┬Âlana cz├¬sto jako „oczko”. Templariusze informowali o istnieniu takiego wp┬│ywu na fortun├¬ finansow┬▒, ukazuj┬▒c r┬▒bek tajemnicy w ozdobach ┬Âwi┬▒tyni. Ta tajemnicza informacja jest ukryta w formach geometrycznych, b├¬d┬▒cych ozdobami posadzki w jednej z francuskich katedr. Tymi ozdobami dowiedli, ┬┐e poznali tajemnice dzia┬│ania liczby „21” i z niej skorzystali, b┬│yskawicznie zdobywaj┬▒c fortun├¬ finansow┬▒.

o   Fontanna posiada 21 g┬│owic, ka┬┐da z o┬Âmioma dyszami wodnymi, co daje 168 strumieni wodnych – dysze tak kieruj┬▒ strumieniami, ┬┐e tworz┬▒ one dynamiczne przestrzenne struktury krystaliczne.

o   G┬│owice posiadaj┬▒ numeracj├¬ w┬│asn┬▒ zastosowan┬▒ wed┬│ug specjalnego klucza, który zgodny jest z cechami ┬┐ycia cz┬│owieka i ┬Ârodowiska, jakie go otacza, po lewej stronie znajduj┬▒ si├¬ numery parzyste (oznaczaj┬▒ce materialno┬Â├Ž ┬┐ycia cz┬│owieka) a po prawej numery nieparzyste (sfera duchowa)

o   Ca┬│e zdobienie fontanny jest powielane 21 razy wokó┬│ jej obwodu, na zewn┬▒trz i wewn┬▒trz jej konstrukcji

o   Pod wod┬▒ zamontowano 21 ┬Âwiate┬│ o zmiennych kolorach

·         Ruch strumieni wody i zmiana ┬Âwiate┬│ sterowane s┬▒ komputerem, umieszczonym wewn┬▒trz fontanny, co pozwala tworzy├Ž ró┬┐norodne konfiguracje strumieni i ┬Âwiat┬│a.

·         Te cechy geometrii i ruchu pozwalaj┬▒ na wpisanie w formy zdobie├▒ danych osobistych w┬│a┬Âciciela (data urodzenia i astrologiczne aspekty) ┬Âci┬Âle ┬│┬▒cz┬▒c fontann├¬ z jej w┬│a┬Âcicielem i dopasowuj┬▒c konfiguracj├¬ fontanny do jego cech osobistych.

·         Taka spójno┬Â├Ž astrologiczno- geometryczna korzystaj┬▒ca z mocy finansowej liczby „21” mo┬┐e skutecznie wspomóc osi┬▒ganie korzy┬Âci z zasobów energetycznych kszta┬│tu ozdób fontanny, które nawi┬▒zuj┬▒ do naturalnego ┬Ârodowiska.

·         Ka┬┐da z ozdób fontanny niesie indywidualn┬▒ cech├¬, wyeksponowan┬▒ jako jej szczególna warto┬Â├Ž, istotn┬▒ dla cz┬│owieka.

·         Zwi├¬kszenie mocy wp┬│ywu jest osi┬▒gni├¬te poprzez powielenie wszystkich ozdób 21 razy

© MMagdalena i Andrzej Struscy de Merowing.