> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Maszyna magnetyczna
Data 03/05/2010 21:59  Autor Andrzej Struski  Klikni੠4160  Jŕzyk Polish
 

Maszyna magnetyczna


      ┬»ycie powsta┬│o i rozwija si├¬ w ziemskim ┬Ârodowisku magnetycznym.
Cz┬│owiek nie jest wyodr├¬bniony z tego ┬Ârodowiska, pozostaje pod jego wp┬│ywem i sam emituje promieniowanie elektromagnetyczne zwane polem biologicznym lub biopolem.
   
    Wynika to z tego, ┬┐e na poziomie komórkowym na powierzchni rozmaitych tkanek i narz┬▒dów nieustannie zmieniaj┬▒ si├¬ potencja┬│y elektryczne i skutkiem tego procesu nast├¬puje emisja pola elektromagnetycznego, charakterystyczna swoj┬▒ cz├¬stotliwo┬Âci┬▒ dla poszczególnych narz┬▒dów. Potencja┬│ i cz├¬stotliwo┬Â├Ž tego pola zmienia si├¬ pod wp┬│ywem stanów emocjonalnych i chorobowych. Dodatkowo destruktywny wp┬│yw na stan kondycyjny komórek biologicznych maj┬▒ zmiany w naturalnym, ziemskim ┬Ârodowisku magnetycznym, które wynika z dzia┬│alno┬Âci cz┬│owieka. Ta destrukcyjna dzia┬│alno┬Â├Ž cz┬│owieka objawia si├¬ w zakresie budowy rozmaitych stacji radiowo telewizyjnych, przeka┬╝nikowych, komunikacji komórkowej, linii wysokiego napi├¬cia itp. W takim otoczeniu zdrowie cz┬│owieka jest zagro┬┐one, zw┬│aszcza, ┬┐e nasycenie ┬Ârodowiska magnetycznego niebezpiecznymi dla zdrowia cz┬│owieka polami elektromagnetycznymi nie ma ko├▒ca.

     Dla celów terapeutycznych istnieje wiele skonstruowanych urz┬▒dze├▒, które przywracaj┬▒ równowag├¬ magnetyczn┬▒ komórek naszego organizmu. Doskona┬│ym urz┬▒dzeniem, które mo┬┐e przywraca├Ž zak┬│ócony stan naturalnego magnetyzmu biopola w szczególno┬Âci w obszarach najbardziej rozrzedzonych, w których s┬▒ zapisane struktury ┬Âwiadomo┬Âci, jest pokazana na zdj├¬ciu konstrukcja. Jest to jedyne tego typu urz┬▒dzenie na ┬Âwiecie, które odpowiada przestrzeni magnetycznej wszech┬Âwiata, planety i komórki biologicznej. Wi├¬kszo┬Â├Ž, je┬┐eli nie wszystkie istniej┬▒ce na ziemi konstrukcje i budowle s┬▒ oparte na rozwi┬▒zaniach gdzie podstaw┬▒ jest k┬▒t prosty. Zbiór materii uformowany w taki sposób, ┬┐e jej zag├¬szczenie (┬Âciany domów) we wzajemnym po┬│o┬┐eniu tworz┬▒ k┬▒ty proste, odchyla bieguny pól magnetycznych w komórkach biologicznych. W komórkach trwale poddawanym takim zak┬│óceniom z czasem dochodzi do zmian w przebiegu procesów chemicznych, które s┬▒ najwa┬┐niejsze dla prawid┬│owego ┬┐ycia komórki i organizmu.

    Sta┬│e pola magnetyczne s┬▒ w stanie przywraca├Ž stany fizyczne procesów chemicznych do takich konfiguracji, które s┬▒ zgodne z ewolucj┬▒ materii biologicznej. Przestrzenna konstrukcja tej maszyny magnetycznej, emituje sta┬│e pola magnetyczne, które s┬▒ rozlokowane na wierzcho┬│kach ka┬┐dej bry┬│y krystalicznej tworz┬▒cej konstrukcj├¬ maszyny. Przenikaj┬▒ce przestrze├▒ konstrukcji strumienie kolorowego ┬Âwiat┬│a, tworz┬▒ woko┬│o imitacj├¬ ruchu form geometrycznych, stwarzaj┬▒c wra┬┐enie kolorowej geometrycznej g┬│├¬bi. D┬╝wi├¬k jest trzecim efektem, który podczas obrotów maszyny krystalicznej uzupe┬│nia wra┬┐enia wzrokowe i daje pe┬│ni├¬ komfortu. W zale┬┐no┬Âci od si┬│y magnesów zainstalowanych na wierzcho┬│kach bry┬│, maszyna mo┬┐e odpowiednio g┬│├¬boko relaksowa├Ž biopola cz┬│owieka. Taki relaks swoj┬▒ skuteczno┬Â├Ž zawdzi├¬cza formom geometrycznym bry┬│ czworo┬Âcianów regularnych, które sk┬│adaj┬▒ si├¬ na konstrukcj├¬ maszyny. Taka przestrze├▒ geometryczna jest odwzorowaniem pierwotnego ┬╝ród┬│a geometrii w procesie ewolucji materii.


© Struski Andrzej de Merowing.