> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur
Data 04/06/2010 14:36  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3733  Jŕzyk Polish
Dla twórców nadszed┬│ czas inicjacji/aktywacji procesu ewolucji materii we wszech┬Âwiecie. Proces ten b├¬dzie przebiega┬│ w ┬Ârodowisku fizycznym olbrzymiej kulistej przestrzeni, której ┬Ârednica si├¬ga bilionów lat ┬Âwietlnych. 

 
J┬▒dro wszech┬Âwiata matka czarnych dziur

   Dla twórców nadszed┬│ czas inicjacji/aktywacji procesu ewolucji materii we wszech┬Âwiecie. Proces ten b├¬dzie przebiega┬│ w ┬Ârodowisku fizycznym olbrzymiej kulistej przestrzeni, której ┬Ârednica si├¬ga bilionów lat ┬Âwietlnych. Przestrzeni nasyconej ciemn┬▒ materi┬▒, materia┬│em przygotowanym jako sk┬│adnik do tworzenia materii ewolucyjnej wszech┬Âwiata. Pierwsze objawy dzia┬│ania (budowy j┬▒dra) w procesie inicjacji ┬┐ycia wszech┬Âwiata, mo┬┐na rozpozna├Ž poprzez reakcj├¬ fizyczn┬▒ ciemnej materii. Reakcja ta, objawia si├¬ wibracj┬▒ czarnych pere┬│ek, które poprzez konstrukcj├¬ ca┬│ostek przekazuj┬▒ informacj├¬ o stanie reakcji na ca┬│┬▒ przestrze├▒ wszech┬Âwiata. Jednorodna wielko┬Â├Ž, jak równie┬┐ ich regularna budowa geometryczna nie stanowi bariery czasowej dla przesy┬│u informacji o stanie reakcji. Ka┬┐da ingerencja zmieniaj┬▒ca stan fizyczny ciemnej materii w dowolnym miejscu, mo┬┐e by├Ž rozpoznana w ka┬┐dym innym miejscu przestrzeni wszech┬Âwiata, praktycznie w tym samym czasie.

Strumie├▒ ┬Âwiec┬▒cej, silnie namagnesowanej masy o przekroju milionów lat ┬Âwietlnych z niewiarygodn┬▒ pr├¬dko┬Âci┬▒, jest kierowany prosto do centrum kulistej przestrzeni wszech┬Âwiata. W samym centrum, przygotowana magnetyczna bariera zawija czo┬│o strumienia i ta olbrzymia niesamowicie zag├¬szczona masa materii zaczyna tworzy├Ž wiruj┬▒c┬▒ kule. J┬▒dro nieustannie przybiera na wielko┬Âci, uzyskuj┬▒c coraz wi├¬ksz┬▒ pr├¬dko┬Â├Ž wiru. Ten niesamowity strumie├▒ zachowuje si├¬ tak, jakby nie chcia┬│ zaprzesta├Ž dostarczania dodatkowej masy do powi├¬kszaj┬▒cego si├¬ j┬▒dra wszech┬Âwiata. Nawet zwi├¬ksza tempo i coraz bardziej rozp├¬dza kul├¬ ognistej materii. Ta z kolei, ro┬Ânie w oczach i zaczyna swoj┬▒ pr├¬dko┬Âci┬▒ powierzchniow┬▒ przewy┬┐sza├Ž pr├¬dko┬Â├Ž strumienia i przyspiesza├Ž jego bieg.

W pewnym momencie, olbrzymia kulista i niewiarygodnie zag├¬szczona masa wiruj┬▒cej materii staje si├¬ niewidoczna. Zaraz potem strumie├▒ zasilaj┬▒cy j┬▒dro, równie┬┐ staje si├¬ niewidoczny, pr├¬dko┬Â├Ž materii przekroczy┬│a pr├¬dko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a. Nie wida├Ž ju┬┐, ani strumienia ani kuli, jednak proces budowy j┬▒dra wszech┬Âwiata jeszcze si├¬ nie zako├▒czy┬│. Strumie├▒ zasila je bezustannie, nawet zwi├¬ksza tempo dozowania tej silnie namagnesowanej materii.

Ciemna materia nieustannie reaguje na dzia┬│anie tego procesu fizycznego, jednak w pewnym czasie nastaje ca┬│kowity spokój, tak jakby wszystko si├¬ zako├▒czy┬│o, jakby nie by┬│o strumienia materii i olbrzymiej ognistej kuli.

Intryguj┬▒cy jest ten brak reakcji ciemnej materii i to, co wydarzy┬│o si├¬ w samym sercu wszech┬Âwiata w miejscu, gdzie znikn┬▒┬│ strumie├▒ i olbrzymia kula wiruj┬▒cej materii.

Istnieje wyt┬│umaczenie takiego stanu rzeczy, moc grawitacyjna tej wiruj┬▒cej masy materii. Jej grawitacja mog┬│a osi┬▒gn┬▒├Ž tak┬▒ si┬│├¬, która w zakresie pewnego obszaru, wszystko wci┬▒gn├¬┬│a do swego wn├¬trza.
                    
 
Czarna Dziura

Czarna Dziura jest zbiorem wiruj┬▒cej z szybko┬Âci┬▒ ponad ┬Âwietln┬▒ materii o wyj┬▒tkowo du┬┐ym zag├¬szczeniu, co sprawia, ┬┐e jej grawitacja osi┬▒ga wr├¬cz niesamowite parametry a samo j┬▒dro i przestrze├▒ wokó┬│ jest niewidoczna.

Gdy┬Âmy teraz mogli wejrze├Ž w sam ┬Ârodek wszech┬Âwiata objawi┬│aby nam si├¬ pot├¬┬┐na wiruj┬▒ca kula materii, centralna czarna dziura. Olbrzymie j┬▒dro w dalszym ci┬▒gu jest zasilane z tego samego strumienia. Ten strumie├▒ materii, który zasila j┬▒dro wszech┬Âwiata musi z ka┬┐d┬▒ chwila zwi├¬ksza├Ž szybko┬Â├Ž przesy┬│u. Tak zwi├¬kszaj┬▒cy si├¬ potencja┬│ wiruj┬▒cej masy i jej szybko┬Â├Ž powierzchniowa w pewnym momencie odrzuci strumie├▒ materii. Si┬│y od┬Ârodkowe, jakie dzia┬│aj┬▒ na powierzchni wiruj┬▒cego j┬▒dra w pewnym momencie musz┬▒ pomimo olbrzymiego przyci┬▒gana grawitacyjnego wyrzuci├Ž strumie├▒ materii w przestrze├▒ wszech┬Âwiata.

Pokona on drog├¬ w absolutnej pró┬┐ni na d┬│ugo┬Âci wielu miliardów lat ┬Âwietlnych i uderzy w przestrze├▒ wype┬│nion┬▒ ciemn┬▒ materi┬▒, które znajduje si├¬ poza sfer┬▒ poch┬│aniania wszelkiej materii przez j┬▒dro wszech┬Âwiata. Sta┬│e zasilanie j┬▒dra materi┬▒ pozwoli na wyrzucenie w przestrze├▒ kolejnych strumieni galaktycznych.

Sam moment wyrzucenia takiego strumienia mo┬┐emy okre┬Âli├Ž mianem wybuchu posiadaj┬▒cego kolosaln┬▒ skal├¬, tak jakby w jednym momencie i jednym miejscu, wybuch┬│y miliardy gwiazd. Po serii wyrzucenia kolejnych strumieni galaktycznych, (takich wybuchów) zasilanie j┬▒dra wszech┬Âwiata zostaje przerwane.

Olbrzymia szybko┬Â├Ž p├¬dz┬▒cej materii w strumieniu galaktycznym wielokrotnie przekracza pr├¬dko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a. Dopiero w trakcie penetracji przestrzeni, w której ┬Ârodowisku fizycznym znajduje si├¬ ciemna materia ten niesamowity p├¬d b├¬dzie si├¬ zmniejsza┬│

 
┬Čród┬│o ewolucji wszech┬Âwiata

Ten pierwszy moment ewolucji, na ogó┬│ uto┬┐samiany z wielkim wybuchem, jest najbardziej tajemniczym w ca┬│ym procesie ewolucji wszech┬Âwiata.
Proces fizyczny inicjacji – budowy j┬▒dra wszech┬Âwiata i wystrzelenia spiral galaktycznych - nie ma nic wspólnego z wybuchem. Gdyby taki mia┬│ miejsce, to ca┬│a siatka krystaliczna ca┬│ostek, z których zbudowana jest ciemna materia by┬│aby zmieciona a Platon wskazywa┬│by nieistniej┬▒c┬▒ form├¬ materii. Ten proces fizyczny mo┬┐na okre┬Âli├Ž mianem serii pot├¬┬┐nych reakcji fizycznych, które w ostateczno┬Âci jako wybuchy mog┬▒ by├Ž okre┬Âlone. Jednak w rzeczywisto┬Âci s┬▒ to ┬Âci┬Âle zaplanowane i kontrolowane procesy inicjacji ruchu materii w przestrzeni wszech┬Âwiata. Materii, która posiada przygotowane przez twórców cechy w┬│asne a pod wp┬│ywem nadanego jej potencja┬│u p├¬du wykona za┬│o┬┐one zadanie inicjacji w procesie ewolucji materii wszech┬Âwiata. Suma mocy objawionej w ruchu wszystkich spiral galaktycznych, jest potencja┬│em dla ┬┐ycia ca┬│ego wszech┬Âwiata na czas przewidziany przez jego budowniczych.© Struski Andrzej de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.

-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA