> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2019
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
cz. VII Pierwociny materii wszechswiata
Data 14/06/2010 19:46  Autor Andrzej Struski  Klikni੠3008  Jŕzyk Polish
Strumienie galaktyczne, które zosta┬│y wystrzelone z powierzchni wiruj┬▒cego j┬▒dra wszech┬Âwiata z szybko┬Âci┬▒ wielokrotnie przekraczaj┬▒ca pr├¬dko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a, ruchem po paraboli przebijaj┬▒ si├¬ przez masy ciemnej materii.

Pierwociny materii wszech┬Âwiata.

Strumienie galaktyczne, które zosta┬│y wystrzelone z powierzchni wiruj┬▒cego j┬▒dra wszech┬Âwiata z szybko┬Âci┬▒ wielokrotnie przekraczaj┬▒ca pr├¬dko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a, ruchem po paraboli przebijaj┬▒ si├¬ przez masy ciemnej materii. Nios┬▒ z sob┬▒ dwa czynniki – budulec w postaci silnie namagnesowanych cz┬▒stek, jako zaczyn materii i zastosowan┬▒ moc dla wszelkiego ruchu we wszech┬Âwiecie, objawion┬▒ w dynamice strumienia. Moc, która wystarczy do aktywowania ruchu w niezliczonych rzeszach galaktyk i wszelkiego ┬┐ycia w nich, przez miliardy lat. Jak┬┐e istotne s┬▒ te dwa czynniki, dla maj┬▒cej aktywowa├Ž si├¬ ewolucji materii. Materii, która b├¬dzie tworzy┬│a obszary ┬┐ycia gwiazd we wszech┬Âwiecie i ró┬┐norodnego ┬┐ycia na planetach w uk┬│adach gwiezdnych.

Je┬┐eli spojrzymy na t├¬ kwesti├¬ z innej strony, to czy tylko te dwa czynniki wystarcz┬▒ by powsta┬│o ca┬│e ┬┐ycie we wszech┬Âwiecie?

Obserwujemy przecie┬┐ ┬┐ycie tak obfite w ró┬┐nych swoich objawach, a to, co widzimy to niewielki okruszek efektów ca┬│ej ewolucji materii wszech┬Âwiata. Poczekajmy a zobaczymy, czy na tym etapie istniej┬▒ jakie┬ przyczyny by w to w┬▒tpi├Ž, lub zarzuci├Ž budowniczym wyst├¬powanie braków lub zaniedba├▒.

W samej rzeczy w tym momencie budowy wszech┬Âwiata, przebiega ju┬┐ trzeci kolejny etap, trójkowego procesu ewolucji. Ka┬┐dy taki etap, polega na zmianie istniej┬▒cego ju┬┐ stanu fizycznego, przy udziale czynnika zewn├¬trznego. W efekcie, powstanie nowy stan fizyczny ┬Ârodowiska w obszarze dzia┬│ania czynnika wp┬│ywu.
Po ludzku taki proces jest okre┬Âlany mianem systemu, wed┬│ug, którego dzia┬│anie trójkowe porównywane jest do ┬┐ycia rodziny; matka, ojciec – dziecko.

Matk┬▒ w takim procesie fizycznym jest istniej┬▒cy stan fizyczny ┬Ârodowiska.
Ojcem jest zewn├¬trzna przyczyna ingeruj┬▒ca w to ┬Ârodowisko.
Dzieckiem b├¬dzie zmieniony stan fizyczny ┬Ârodowiska - matki, które zmieni si├¬ bezpowrotnie, pod wp┬│ywem dzia┬│ania zewn├¬trznej przyczyny - ojca.

Taki trójkowy charakter procesu ewolucji dominuje w ca┬│ym czasie rozwoju wszech┬Âwiata. Jego pierwszym etapem by┬│ proces tworzenia ciemnej materii, drugim j┬▒dra wszech┬Âwiata a obecnie opisywany proces wystrzelenia spiral galaktycznych jest trzecim etapem. W tym procesie trójkowym matk┬▒ jest istniej┬▒ce ┬Ârodowisko ciemnej materii a ojcem p├¬dz┬▒ce masy materii w spiralach galaktycznych. Dzieckiem b├¬dzie wiele nowych obszarów. Powstan┬▒ one, gdy odrywaj┬▒ce si├¬ od strumienia galaktycznego cz┬▒stki lub wi├¬ksze formy p├¬dz┬▒cej materii, b├¬d┬▒ ingerowa┬│y w obszary ciemnej materii, która znajduje si├¬ w stanie harmonii i u┬Âpienia.

W przestrzeni wszech┬Âwiata powstaje stan chaosu.

W procesie czwartego etapu trójkowego powstaj┬▒ kuliste wiruj┬▒ce zbiory, które w kolejnym etapie utworz┬▒ czarne dziury. Najwi├¬ksze z nich uzyskaj┬▒ wystarczaj┬▒co du┬┐┬▒ mas├¬, by mog┬│y swoj┬▒ grawitacj┬▒ zwi┬▒za├Ž materi├¬ wielko┬Âci galaktyki.

Silnie namagnesowane cz┬▒stki tworz┬▒ zwart┬▒ mas├¬ strumienia, który jak stalowa w┬│ócznia w powietrzu, przebija si├¬ przez obszary ciemnej materii. Jego przekrój, (którego ┬Ârednica mo┬┐e dochodzi├Ž do milionów lat ┬Âwietlnych) czo┬│em zgniata kolejne masy ciemnej materii. W efekcie olbrzymich ci┬Ânie├▒ od strumienia odrywaj┬▒ si├¬ kolejne „bry┬│y” materii, które w tym niesamowitym p├¬dzie uzyskuj┬▒ równie niesamowit┬▒ pr├¬dko┬Â├Ž rotacji. P├¬dz┬▒ce strumienie galaktyczne na swojej drodze, tworz┬▒ obszary chaosu w jego obr├¬bie rozpoczyna si├¬ ewolucja materii wszech┬Âwiata. S┬▒ to pierwsze objawy ┬┐ycia we wszech┬Âwiecie, jeszcze dla oka cz┬│owieka niewidoczne, wszystkie procesy, jakie tu zachodz┬▒ posiadaj┬▒ pr├¬dko┬Â├Ž wielokrotnie przekraczaj┬▒c┬▒ pr├¬dko┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a.

W efekcie czwartego etapu trójkowego pierwszy raz w ewolucji wszech┬Âwiata zaistnieje ró┬┐norodno┬Â├Ž pomi├¬dzy powstaj┬▒cymi formami materii.

Powstaj┬▒ce teraz nowe twory materii, mimo, ┬┐e jednorodne w postaci budowy fizycznej to s┬▒ ró┬┐norodne w swej wielko┬Âci i masie. W kolejnych etapach skala i charakter ró┬┐norodno┬Âci b├¬dzie si├¬ powi├¬ksza┬│a, a na planie materii biologicznej osi┬▒gnie swe apogeum. W procesie oddzielania si├¬ cz├¬┬Âci materii od zwartej masy strumienia dochodzi do zjawisk fizycznych, które mo┬┐na by nazwa├Ž wybuchami. Te, które towarzysz┬▒ oddzielaniu si├¬ najwi├¬kszych mas, mo┬┐na porówna├Ž z moc┬▒ wybuchu miliardów bomb atomowych w jednym miejscu. Efekty uboczne rozrywania si├¬ strumienia, s┬▒ przyczyn┬▒ do zmiany kierunku biegu wi├¬kszo┬Âci nowych tworów materialnych. Twory o najwi├¬kszej masie zachowuj┬▒ wymuszony przez t├¬po spirali, kierunek biegu i szybko┬Â├Ž ruchu wirowego. Wszystkie pozosta┬│e uzyskuj┬▒ zmiany w kierunku ruchu i wchodz┬▒ w kolizje z innymi tu powstaj┬▒cymi pierwocinami materii.

Moc wyzwolona w trakcie oddzielania si├¬ materii od strumienia, jest motorem dzia┬│a├▒ w kolejnych etapach trójkowej ewolucji materii.

Jest ona przyczyn┬▒ zmian w nowo powsta┬│ych ┬Ârodowiskach fizycznych, które „jak grzyby po deszczu” powstaj┬▒ wokó┬│ spirali i wokó┬│ zbiorowisk nowych obszarów cz┬▒stek materialnych, p├¬dz┬▒cych szybciej ni┬┐ ┬Âwiat┬│o w ró┬┐nych kierunkach przestrzeni. Dochodzi tu do szeregu zdarze├▒ fizycznych, które mo┬┐na by nazwa├Ž kolizjami. Skala tych zdarze├▒ jest wr├¬cz niewyobra┬┐alna, s┬▒ takie, które nale┬┐y porówna├Ž do kolizji gwiazd, ale s┬▒ równie┬┐ takie, które s┬▒ miliony razy mniejsze od zderzenia fotonów ┬Âwiat┬│a. Z natury rzeczy gro zdarze├▒ to kolizje o skali mikro, jest ich niezliczona ilo┬Â├Ž. Gdyby p├¬d cz┬▒stek w tych procesach by┬│ mniejszy od pr├¬dko┬Âci ┬Âwiat┬│a to o┬Âlepi┬│by ka┬┐d┬▒ istot├¬, któryby spojrza┬│a w kierunku tego obszaru.


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.


-------- >  cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy

-------- >  
cz. II Potrzeby tworcow wszechswiata

-------- >  cz. III Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata

-------- >  cz. IV Skala wielkosci czlowieka do rzeczy wszelkich

-------- >  cz. V Czarne perelki i calostka

-------- >  cz. VI Jadro wszechswiata matka czarnych dziur

-------- >  cz. VII Pierwociny materii wszechswiata

-------- >  cz. VIII Jak sie rodza galaktyki

-------- >  MATRYCA EWOLUCJI CZ. IV CERN I CZASTKA BOGA