> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Model fizyczny
Data 13/11/2010 23:55  Autor Andrzej_Struski  Klikni 2662  Jzyk Polish
 

Model fizyczny

Model fizyczny, rozlokowania geometrycznej przestrzeni pól magnetycznych, jakie powstaj± w wiruj±cej masie materii, na któr± oddzia³uje magnetyczna przestrzeñ wszech¶wiata. 
 
Model pokazuje jak s± rozlokowane centra magnetyczne wiruj±cej bry³y materii – równie¿ planety, które przyczyniaj± siê do powstawania krystalicznej przestrzeni magnetycznej. Widoczna jest tu równie¿ zasada, która determinuje ruch biegunów magnetycznych, wynikaj±ca z konstrukcji krystalicznej przestrzeni magnetycznej.
 
 

 
© Struski Andrzej de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.