> Strona g≥ůwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoÔĽŅ
Co czeka czlowieka po smierci?
Data 15/11/2010 21:02  Autor Andrzej Struski  KlikniÍś 5443  JÍzyk Polish
 
Co czeka cz³owieka po ¶mierci?W stosunku do ¬∂mierci i duszy nie istnieje ró¬Ņnica pomi√™dzy lud¬ľmi. Cz¬≥owieka po ¬∂mierci czekaj¬Ī okre¬∂lone procedury, lecz ich charakter nie dotyczy oddzia¬≥ywania na poziomie ¬∂wiadomo¬∂ci. ¬¶wiadomo¬∂√¶ jest pierwszym aspektem cz¬≥owieka, który ko√Īczy ¬Ņycie w dos¬≥ownym tego znaczeniu Dzia¬≥anie ¬∂wiadomo¬∂ci zanika wraz z zaprzestaniem dzia¬≥ania cz¬≥owieka na poziomie percepcji. Jednak zbiór w postaci materii, b√™d¬Īcej baz¬Ī ¬∂wiadomo¬∂ci istnieje do momentu istnienia biopola cz¬≥owieka.
Nast√™pnym aspektem postaci cz¬≥owieka, który przestaje funkcjonowa√¶ jest nad¬∂wiadomo¬∂√¶. Czynno¬∂ci tego umys¬≥u trac¬Ī mo¬Ņliwo¬∂√¶ dzia¬≥ania z chwil¬Ī zaprzestania pracy mózgu. W momencie, gdy mózg nie tworzy ju¬Ņ my¬∂lokszta¬≥tów, nad¬∂wiadomo¬∂√¶ nie otrzymuje informacji o stanie reakcji jak równie¬Ņ, wyników zwi¬Īzanych z dzia¬≥aniem systemu percepcji.
Koniec dzia¬≥ania, nad¬∂wiadomo¬∂ci jest sygna¬≥em do wyprowadzenia z cz¬≥owieka wcielonej duszy. Wraz z dusza s¬Ī odinstalowane trzy inkarnowane cia¬≥a astralne, które wchodz¬Ī w sk¬≥ad nad¬∂wiadomo¬∂ci.
Kolejnym etapem, ko√Īczenia programu ¬Ņycia cz¬≥owieka jest obumieranie cia¬≥a biologicznego z co si√™ z tym wi¬Ī¬Ņe zaniku biopola. Zanik biopola, jest sygna¬≥em do odprowadzenia kolejnych trzech istot astralnych inkarnowanych w dolne, czakramy, które tworzy¬≥y pod¬∂wiadomo¬∂√¶. Wraz z zanikiem biopola równie¬Ņ, zanika zbiór materii umys¬≥u ¬∂wiadomo¬∂ci cz¬≥owieka.
Koniec istnienia cz¬≥owieka to rozwi¬Īzanie wszystkich form biologicznych i uwolnienie cz¬Īstek mineralnych, które s¬Ī okre¬∂lane mianem prochu.


 

"Czy nasze wspomnienia, my¬∂li, osobowo¬∂√¶ zgin¬Ī po ¬∂mierci pow¬≥oki cielesnej?"


Cz¬≥owiek w swojej postaci fizyczno- duchowej, posiada dwa umys¬≥y duchowe; nad¬∂wiadomo¬∂√¶ i pod¬∂wiadomo¬∂√¶, umys¬≥ fizyczno – eteryczny, jakim jest ¬∂wiadomo¬∂√¶ i mózg, jako przetwornik, transmiter i system zarz¬Īdzania ¬Ņyciem biologicznym. Je¬Ņeli do tego zbioru dodamy, sze¬∂√¶ inkarnowanych istot duchowych, które z jednej strony wchodz¬Ī w sk¬≥ad umys¬≥ów duchowych a z drugiej s¬Ī indywidualnymi istotami, wra¬Ņliwymi na materi√™ emocjonaln¬Ī, to mamy ogólny obraz mo¬Ņliwo¬∂ci dzia¬≥ania i kodowania. Ka¬Ņda z tych form w zakresie w¬≥asnego oddzia¬≥ywania, wnosi swoje cechy i predyspozycje a w odwrotnym kierunku, koduje efekty emocjonalne lub my¬∂lowe dzia¬≥ania cz¬≥owieka.
Zgodnie z powiedzeniem „w przyrodzie nic nie ginie”, wszystkie efekty dzia¬≥ania cz¬≥owieka s¬Ī przejmowane przez ró¬Ņne formy w odpowiednim dla nich aspekcie.
Po ¬∂mierci pow¬≥oki cielesnej, ja okre¬∂lam cia¬≥o, nie jako pow¬≥ok√™ tylko jako posta√¶ fizyczn¬Ī, ta ró¬Ņnica jest istotna w kwestii ca¬≥ej postaci cz¬≥owieka. Po ¬∂mierci postaci fizycznej, informacje o stanie ¬Ņycia biologicznego, materia emocjonalna i zbiór form my¬∂lowych, s¬Ī w sposób naturalny przej√™te, przez w¬≥a¬∂ciwe im formy duchowe.
Po ¬∂mierci cz¬≥owieka nie pozostaje i w dalszym ci¬Īgu, ju¬Ņ nie b√™dzie dzia¬≥a¬≥ umys¬≥ ¬∂wiadomo¬∂ci.
 


© Struski Andrzej de Merowing.

Powy¬Ņszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod¬Ī autora tekstu oraz podaniem linku.

http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html