> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2019
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Masakra w Langwedocji
Data 29/11/2010 00:37  Autor Magdalena Struska  Klikni੠3132  Jŕzyk Polish
 

Masakra w Langwedocji


Nad Lwi┬▒ zatok┬▒ w kierunku p┬│n-zach, pocz┬▒wszy od Marsylii rozci┬▒ga si├¬ stara prowincja Langwedocji. 

Langwedocja w XIIIw. mimo, ┬┐e stanowi┬│a cz├¬┬Â├Ž Francji, to jednak politycznie by┬│a niezale┬┐nym regionem-ksi├¬stwem, którego kultura, j├¬zyk ,ró┬┐ne instytucje wi├¬cej mia┬│y wspólnych cech z Hiszpani┬▒ - królestwami: Aragonii, Kastylii i Leonu ni┬┐ z sam┬▒ Francj┬▒.
Ksi├¬stwem tym rz┬▒dzi┬│y szlacheckie rody, z których najwieksz┬▒ rol├¬ odgrywali hrabiowie Tuluzy oraz pot├¬┬┐ny dom Trencavelów.
W granicach Ksi├¬stwa rozkwita┬│a kultura o najwy┬┐szym stopniu rozwoju w ca┬│ym ówczesnym chrze┬Âcija├▒skim ┬Âwiecie z wyj┬▒tkiem Cesarstwa Bizantyjskiego, które to ówczesna Langwedocja przypomina┬│a pod bardzo wieloma wzgl├¬dami.
Obszar ten by³ bardzo prê¿ny gospodarczo, bogaty i handlowo stabilny.
W przeciwieñstwie do reszty Europy wielkim szacunkiem cieszy³a siê tu nauka.
W Ksi├¬stwie dzia┬│a┬│o szereg uczelni, w których nauczano literatury, s┬│awiono poezj├¬, matematyki, dyscyplin umys┬│owych, j├¬zyków klasycznych- studiowano arabski, grecki, hebrajski, kwit┬│a filozofia.
W Narbonne i Lunel powsta┬│y szko┬│y nauczaj┬▒ce starodawnej ezoterycznej tradycji ┬┐ydowskiej- Kaba┬│y.
Wi├¬kszo┬Â├Ž tutejszej arystokracji by┬│a wszechstronnie wykszta┬│cona, a przede wszystkim umia┬│a pisa├Ž i czyta├Ž, podczas gdy wi├¬kszo┬Â├Ž arystokratów pozosta┬│ej cz├¬┬Âci Europy nie potrafi┬│a nawet si├¬ podpisa├Ž.
Langwedocja w owym czasie osi┬▒gn├¬┬│a tak wysoki rozwój kulturalny jakiego Europa nie ujrza┬│a ponownie, a┬┐ do okresu Renesansu i w odró┬┐nieniu od fanatycznej Europy obowi┬▒zywa┬│a tu cywilizowana zasada: tolerancji religijnej, gdzie tak┬┐e rozwija si├¬ herezja ┬Âredniowiecznego chrze┬Âcija├▒stwa.Doktryna Katarów


Katarzy ( gr .Katharis - czysty ) byli lud┬╝mi bardzo uduchowionymi wierzyli ┬┐e duch by┬│ czysty, a ┬Âwiat fizyczny zosta┬│ skalany.
Katarzy wyznawali doktrynê o reinkarnacji i uznawali ¿eñski pierwiastek w religii.
W katarskich zborach byli kaznodzieje i nauczyciele obojga p┬│ci zwano ich parfait – czyli doskonali.
W praktyce Katarzy g┬│osili kazania bez zezwolenia wy┬Âwi├¬cania ksi├¬┬┐y, bez bogato dekorowanych ko┬Âcio┬│ów jak w Ko┬Âciele katolickim zazwyczaj byli prostymi nonkonformistami. Swe obrz├¬dy Ko┬Âció┬│ nabo┬┐e├▒stwa odprawiali zazwyczaj na ┬│onie natury, praktykowali tak┬┐e medytacj├¬.
Prowadzili ┬┐ycie pe┬│ne wyj┬▒tkowej pobo┬┐no┬Âci i prostoty, stosowali regulacj├¬ urodze├▒ oraz surowo przestrzegali zakazu stosunków homoseksualnych.
Byli wegetarianami, z dozwoleniem spo┬┐ywania ryb.

Odrzucali Ko┬Âció┬│ katolicki odmawiaj┬▒c racji bytu wszelkim hierarchiom ko┬Âcielnym oraz wy┬Âwieconym po┬Ârednikom mi├¬dzy cz┬│owiekiem a Bogiem.
W miejsce „wiary” pojmowanej z „drugiej r├¬ki „ wprowadzili indywidualne , poznanie i prze┬┐ycie o charakterze mistyczno – religijnym jako do┬Âwiadczenie osobiste.
Takie do┬Âwiadczenie nosi┬│o nazw├¬ z gr. gnosis - co oznacza┬│o poznanie.
Gnosis dla Katarów by┬│o warto┬Âci┬▒ nadrz├¬dn┬▒, eliminuj┬▒c┬▒ po┬Âredników na drodze do poznania Boga.
Katarzy byli dualistami, wierzyli nie w jednego Boga lecz w dwóch – jeden z nich by┬│ to bóg mi┬│o┬Âci- w bezcielesnej formie, ┬╝ród┬│em czystego ducha nie skalanym materi┬▒.
Uwa┬┐ali, ┬┐e ca┬│y ┬Âwiat materialny pochodzi od boga z┬│ego- boga zbuntowanego.
Odrzucali sakramenty takie jak chrzest i komunie ┬Âw.
Rzym – Roma op┬│ywaj┬▒cy w bogactwa i zbytki by┬│ dla Katarów uciele┬Ânieniem panowania –boga z┬│a na ziemi.


Katarzy zagro┬┐eniem dla Ko┬Âcio┬│a katolickiego ?Ich gnostyczna doktryna i przekonania pozosta┬│y nieortodoksyjne w porównaniu z pogl┬▒dami Rzymu.
W tym regionie Ko┬Âció┬│ rzymski nie cieszy┬│ si├¬ autorytetem, który wynika┬│ mi├¬dzy innymi z powodu upadku moralnego kleru.
Katarami w wi├¬kszo┬Âci byli ludzie, którzy znale┬╝li ucieczk├¬ od ortodoksyjnego katolicyzmu- surowo┬Âci pokut, bezpodstawnych dogmatów, ci┬▒g┬│ych przejawów dominacji Ko┬Âcio┬│a rzymskiego oraz wytchnienie od nie maj┬▒cych ko├▒ca dziesi├¬cin.
Kataryzm nie tylko opanowa┬│ tereny Langwedocjii ale i wi├¬kszo┬Â├Ž s┬▒siednich prowincji w tak du┬┐ym stopniu, ┬┐e zacz┬▒┬│ wypiera├Ž katolicyzm.
W mniemaniu najwy┬┐szych w┬│adz ko┬Âcielnych ca┬│a Langwedocja „zara┬┐ona by┬│a herezj┬▒ albige├▒sk┬▒”

Z tego powodu w roku 1145 do Langwedocjii wys┬│ano ┬Âwi├¬tego Bernarda, który mia┬│ g┬│osi├Ž kazania przeciwko heretykom.
Gdy ju┬┐ przyby┬│ na miejsce okaza┬│o si├¬, ┬┐e bardziej ni┬┐ herezja przerazi┬│ ┬Âw. Bernarda upadek moralny jego w┬│asnego Ko┬Âcio┬│a.
Heretycy, za┬ wywarli na nim bardzo korzystne wra┬┐enie co dobitnie wyrazi┬│ w swoich s┬│owach:
„ ┬»adne kazania nie s┬▒ bardziej chrze┬Âcija├▒skie ni┬┐ ich -stwierdzi┬│-a ich obyczaje s┬▒ czyste”.Czego obawia³ siê Papie¿?
Dlaczego dokonano tych wszystkich zniszcze├▒ i spustosze├▒?
  Lecz strach Papie┬┐a przed Katarami wynika┬│ zupe┬│nie z czego innego bowiem powiadano o nich ┬┐e s┬▒ stra┬┐nikami wielkiego ┬Âwi├¬tego Skarbu zwi┬▒zanego ze staro┬┐ytn┬▒ i fantastyczn┬▒ wiedz┬▒.
To w┬│a┬Ânie w Langwedocji w VIIIw powsta┬│o ┬┐ydowskie Królestwo Septymanii i tam kultywowana by┬│a stara tradycja ┬úazarza (Szymona Gorliwego) zarówno Katarzy podobnie te┬┐ i templariusze wykazywali niezwyk┬│┬▒ tolerancj├¬ wobec kultur islamskiej i ┬┐ydowskiej.
Przestrzegali te┬┐ zasady równo┬Âci p┬│ci i szczególnie za to prze┬Âladowa┬│a ich papieska inkwizycja.( Formalnie utworzona w 1233)r.
Spogl┬▒daj┬▒cc w przesz┬│o┬Â├Ž kult Katarski by┬│ najmniej gro┬╝ny spo┬Âród innych sekt Europy.
  A mimo tego papie┬┐ skierowa┬│ swe armie na ten lud pod pretekstem ┬Âw, misji by dokona├Ž czystek.
Papieski edykt unicestwiaj┬▒cy mia┬│ g┬│├¬bszy wyd┬╝wi├¬k odniós┬│ si├¬ bowiem nie tylko do Katarów równie┬┐ do osób ich wspieraj┬▒cych oraz zwyk┬│ych ludzi, którzy zamieszkiwali te tereny.

Ko┬Âció┬│ znalaz┬│ wreszcie pretekst 14.01.1208.roku zamordowano w Langwedocji jednego z papieskich legatów (prawdopodobnie zabójcy nie mieli nic wspólnego z Katrami).

W roku 1208 papie┬┐ Innocenty III upomnia┬│ mieszka├▒ców Langwedocji, ┬┐e ich zachowanie nie jest chrze┬Âcija├▒skie
Rok pó┬╝niej pod w┬│adz┬▒ Szymona de Montfort papieska armia licz┬▒ca 30 000 ┬┐o┬│nierzy wkroczy┬│a na tereny Langwedocji.

Papie¿ og³osi³ Krucjatê

Mimo, i┬┐ szaty papieskiego wojska zdobi┬│ czerwony krzy┬┐ ich celem by┬│o zniszczy├Ž ascetyczn┬▒ sekt├¬ Katarów (tzw. czystych) ; który wed┬│ug Króla Francji Filipa II i jego poplecznika papie┬┐a byli heretykami.
W tej ┬Âwi├¬tej „czystce” wspomaga┬│ papie┬┐a fanatyk z Hiszpanii Dominik Guzman, którego tak dalece przepe┬│ni┬│a nienawi┬Â├Ž i w┬Âciek┬│o┬Â├Ž do herezji, ┬┐e w roku 1216 za┬│o┬┐y┬│ zakon zwany dominika├▒skim. A ci z kolei w roku 1233 stworzyli niechlubn┬▒ instytucj├¬ zwan┬▒ „┬Žwi├¬t┬▒ Inkwizycj┬▒”.
W roku 1218 podczas oblê¿enia Tuluzy zgin±³ Szymon de Monfort nadzoruj±cy militarne dzia³ania z ramienia Papie¿a.

Masakra poch³onê³a dziesi±tki tysiêcy ofiar i trwa³a ponad 35 lat.
Ludobójstwo z polecenia Papie┬┐a dotkn├¬┬│o nie tylko samych Katarów ale wielu ludzi ich wspomagaj┬▒cych lub cho├Žby zamieszkuj┬▒cych tereny Langwedocji.
Nakazano cofn┬▒├Ž wszelk┬▒ pomoc i poparcie dla ┬»ydów, których równie┬┐ wymordowano.

Do roku 1243 naje┬╝dcy zdobyli niemal wszystkie twierdze i punkty oporu, wybito ludno┬Â├Ž miast i wiosek, w samym tylko miasteczku Beziers cyt” wyci├¬to w pie├▒ co najmniej 15 tysi├¬cy m├¬┬┐czyzn, kobiet i DZIECI. Wiele osób wymordowano w sanktuarium Ko┬Âcio┬│a”.

Fanatyzm i okrucie├▒stwo Watykanu zilustruj┬▒ przytoczone wówczas s┬│owa wys┬│annika papie┬┐a Innocentego III
Cyt.: …pewien oficer zapyta┬│ wys┬│annika papie┬┐a jak odró┬┐ni├Ž heretyków od wyznawców prawdziwej wiary ,us┬│ysza┬│ –Zabijcie wszystkich Bóg rozpozna swoich – „


Masakra w Langwedocji zwana równie┬┐ Krucjat┬▒ przeciwko Albigensom- pono├Ž od pobliskiego miasta Albi.
Albi to odmiana staro-europejskiego s┬│owa ylbi (elf ┬┐enski).
Nale┬┐y tutaj wspomnie├Ž ,┬┐e Katarzy nazywali mesja├▒sk┬▒ sangreal – Albi gens – co oznacza┬│o „Ród Elfów”.

Krucjata by┬│a tym okrutniejsza, ┬┐e do niej nawo┬│ywa┬│ sam papie┬┐, nagrod┬▒ za udzia┬│ w niej by┬│ odpust zupe┬│ny, miejsce w raju, oraz wszystkie ┬│upy jakie uda┬│o si├¬ zabra├Ž.Kulminacyjny punkt Rzezi w Langwedocji dope┬│ni┬│ si├¬ w twierdzy Montsegur gdy w roku 1244 ponad 200 zak┬│adników przywi┬▒zano do stosów i spalono ┬┐ywcem. Wszystko to papieska armia czyni┬│a na rozkaz Papie┬┐a, który uwa┬┐a┬│, ┬┐e czyni w imi├¬ Boga.

Samo zdobycie cytadeli zajê³o naje¼d¼com 10 miesiêcy.
Oblegaj┬▒cych by┬│o ponad 10 000 tys, usi┬│owali oni otoczy├Ž gór├¬ i odci┬▒├Ž obro├▒ców od pomocy i zamorzy├Ž g┬│odem.
Jednak udawa┬│o si├¬ wspomagaj┬▒cym Montegur dostarcza├Ž zaopatrzenie na ich przetrwanie i obron├¬ twierdzy.

Na trzy miesi┬▒ce przed upadkiem Montegur w miesi┬▒cu styczniu 1244 roku uda┬│o si├¬ uciec z niej dwom „:Doskona┬│ym”- wed┬│ug relacji wiarygodnych ┬Âwiadków zabrali oni ze sob┬▒ g┬│ówn┬▒ cz├¬┬Â├Ž maj┬▒tku Katarów w postaci –monet, srebra i z┬│ota.
Skarby najpierw przetransportowano do górskiej pieczary, a nastepnie do jakiego┬ Zamku warownego, po czym zagin┬▒┬│ po nich ┬Âlad…..

W dniu 1 Marca 1244 roku skapitulowa┬│a Twierdza Montsegur.
W tym czasie obro├▒cy liczyli oko┬│o 400 osób- w tym oko┬│o150-200 „Doskona┬│ych” reszt├¬ stanowili giermkowie, rycerze, ┬┐o┬│nierze oraz ich rodziny.
Naje¼d¼cy przed³o¿yli im zadziwiaj±co ³agodne warunki kapitulacji-zgodê na opuszczenie twierdzy z ca³ym dobytkiem, lekk± pokutê, darowanie dotychczasowych zbrodni.
By┬│ to nadzwyczaj wyrafinowany i podst├¬pny plan Watykan bowiem podejrzewa┬│ (z legend, ze s┬│yszenia),┬┐e w Twierdzy ukryto co┬ wa┬┐nego, co by zatrz├¬s┬│o podwalinami Ko┬Âcio┬│a Rzymskiego.

Aby rozwa┬┐y├Ž warunki obro├▒cy cytadeli za┬┐┬▒dali dwutygodniowego rozejmu z zaprzestaniem dzia┬│a├▒ wojennych na co napastnicy wyrazili zgod├¬, natomiast w zamian za to obro├▒cy dobrowolnie zaproponowali zak┬│adników. Uzgodniono równie┬┐, ┬┐e jakakolwiek próba ucieczki z fortecy zako├▒czy si├¬ straceniem zak┬│adników.


W dniu 15 marca 1244 roku wygas┬│ rozejm.
Nast├¬pnego dnia o ┬Âwicie ponad dwustu „Doskona┬│ych” zosta┬│o brutalnie wywleczonych z Twierdzy.
¯aden z nich nie wypar³ siê swej wiary.
Wzniesiono jeden stos u podnó┬┐a góry i spalono ┬┐ywcem wszystkich razem.
Pozostali uwi├¬zieni w murach Montsegur musieli na to patrze├Ž.
Pomimo, tak ogromnego ryzyka za┬│odze obro├▒ców uda┬│o si├¬ ukry├Ž w fortecy „Czterech Doskona┬│ych”, którzy w nocy z 16 na 17 marca 1244 roku w towarzystwie przewodnika dokonali ucieczki.
Zeszli zachodni┬▒ pionow┬▒ ┬Âcian┬▒, zawieszeni na linach opuszczaj┬▒c si├¬ na ka┬┐dym z uskoków ponad 100 metrów.

Pytanie: Co chcieli osi┬▒gn┬▒├Ž tak ryzykown┬▒ i ┬Âmia┬│┬▒ ucieczk┬▒? Która stanowi┬│a wielkie zagro┬┐enie dla ┬┐ycia pozosta┬│ej w twierdzy za┬│ogi i zak┬│adników.


Podanie  g┬│osi,┬┐e czterej uciekinierzy z Twierdzy Montegur zabrali ze sob┬▒ „niezwyk┬│y” skarb Katarów.
Nie mog┬│o to by├Ž z┬│oto ani kosztowno┬Âci bo zosta┬│y one wyniesione trzy miesi┬▒ce wcze┬Âniej.
 
 
 
 

 
Wskazówka; na jeden dzie├▒ przed wyga┬Âni├¬ciem rozejmu dnia 14 marca 1244 roku w Montsegur odby┬│o si├¬ jakie┬ ┬Âwi├¬to.

Pytanie: Czy ów skarb wyniesiony w nocy z 16-17 by┬│ niezb├¬dny dla ┬Âwi├¬ta w dniu 14 marca? I dlaczego nie wyniesiono go wcze┬Âniej?

Czy by┬│ to dowód na to ┬┐e Jezus prze┬┐y┬│ ukrzy┬┐owanie?
Czy jaka┬ relikwia b┬▒d┬╝ manuskrypty ?
 W ka┬┐dym b┬▒d┬╝ razie by┬│o to co┬ tak bardzo wa┬┐nego, co zmieni┬│o by ca┬│kowicie punkt widzenia ludzi i zniszczy┬│o by podwaliny Rzymskiego Ko┬Âcio┬│a Katolickiego.


Punkt Zapalny


Wiarygodne ┬╝ród┬│a donosz┬▒, ┬┐e Katarzy mieli zwi┬▒zki ze szczególn┬▒ staro┬┐ytn┬▒ wiedz┬▒ i ┬┐e przechowywali niewyczerpalny skarb, który si├¬ga┬│ dalej ni┬┐ korzenie chrze┬Âcija├▒stwa doprowadzi┬│ Rzym do jednego wniosku:

Tablice ┬Žwiadectwa, Arka ,r├¬kopisy jerozolimskie, albo dowód na to, ┬┐e Jezus prze┬┐y┬│ ukrzy┬┐owanie, ┬┐e Maria Magdalena by┬│a matk┬▒ dzieci Jezusa, a ród desposynii nie wygin┬▒┬│ i ┬┐yje - musz┬▒ by├Ž ukryte w Langwedocji.


Cyt. „To wystarczy┬│o do zniszczenia fundamentalnych koncepcji ortodoksyjnego Ko┬Âcio┬│a rzymskiego.
 Zdesperowany i fanatyczny re┬┐im widzia┬│ tylko jedno rozwi┬▒zanie -pad┬│y wi├¬c s┬│owa :


"ZABI├ć ICH WSZYSTKICH! „  


http://www.andrzejstruski.com/gallery_47_mlot-na-czarownice-Carcassonne.html


Zebra┬│a i opracowa┬│a na podstawie ┬╝róde┬│ {bibliografia poni┬┐ej}.
 Zbiorów w┬│asnych i ┬╝róde┬│ internetowych [zdj.] MMagdalenaS.

© MagdalenaS de Merowing Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu
oraz podaniem linku.cytaty zaciagniete z bloodline of the holy grail - wyd.amber oraz the Holy Blood and the HolyGrail wyd.ksi┬▒┬┐ka i Wiedza 

http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html