> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2018
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Dlaczego czlowiek ma umysl
Data 02/12/2010 20:23  Autor Andzej Struski  Klikni੠2715  Jŕzyk Polish
 

Dlaczego cz┬│owiek ma umys┬│

   Umys┬│ a raczej umys┬│y, które posiada cz┬│owiek, s┬▒ niezb├¬dne do tworzenia z┬│o┬┐onych procesów my┬Âlowych. Trzy umys┬│y cz┬│owieka, s┬▒ tak dobrane, by ka┬┐dy mia┬│ do wykonania zadanie dotycz┬▒ce wp┬│ywu na post├¬powanie cz┬│owieka, wp┬│ywu, który jest zgodny z wyewoluowanymi predyspozycjami istot tworz┬▒cych.
   Umys┬│ pod┬Âwiadomo┬Âci, tworz┬▒ istoty duchowe, których ewolucja jest jeszcze silnie zwi┬▒zana z postaciami fizycznymi. Tworz┬▒ umys┬│, który dba o potrzeby bytowe cz┬│owieka i jest w stanie wynegocjowa├Ž swoje cele.
   Z kolei umys┬│ nad┬Âwiadomo┬Âci, tworz┬▒ istoty duchowe zdecydowanie wy┬┐ej wyewoluowane. Ich potrzeby s┬▒ oderwane od spraw bytowych, tak rozwini├¬te istoty realizuj┬▒ si├¬ w gronie my┬Âlicieli. To, co b├¬d┬▒ pragn├¬┬│y zrealizowa├Ž, poprzez dzia┬│anie i my┬Âlenie cz┬│owieka, nie zawsze b├¬dzie zgodne z zamierzeniami pod┬Âwiadomo┬Âci
   Trzeci umys┬│ ┬Âwiadomo┬Â├Ž, powstaje w celu kontrolowania wp┬│ywu na post├¬powanie cz┬│owieka, dwóch umys┬│ów duchowych. ┬Žwiadomo┬Â├Ž, ma obowi┬▒zek postawi├Ž tym umys┬│om, takie ┬┐┬▒danie, by zrealizowa┬│y jej zamiary w kwestii post├¬powania cz┬│owieka.
   Taka forma konstrukcji umys┬│ów i ich wzajemnej zale┬┐no┬Âci, pozwala rozwija├Ž w systemie psycho -emocjonalnym cz┬│owieka procesy my┬Âlowo- uczuciowe daleko odbiegaj┬▒ce od naturalnych potrzeb postaci fizycznej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu jej podstawowych potrzeb. Cz┬│owiek tworzy nieporównywalnie wy┬┐szej jako┬Âci uczucia w stosunku do innych istot, przy tym zachowuje swoj┬▒ przyziemn┬▒ egzystencj├¬.
   Dusza, która jest wcielana w cia┬│o cz┬│owieka, potrzebuje materii emocjonalnej odpowiadaj┬▒cej takie wysokiej warto┬Âci uczuciowej, wynikaj┬▒cej z odpowiedniej jako┬Âci my┬Âli.
   Wysoka jako┬Â├Ž procesów my┬Âlowych, mo┬┐e powstawa├Ž tylko w umys┬│ach istot wysoko wyewoluowanych. Tu taki stan warto┬Âci, zabezpiecza umys┬│ nad┬Âwiadomo┬Âci. Jednak┬┐e istota, która posiada taki umys┬│ ju┬┐ dawno, dzi├¬ki procesowi rozwoju zatraci┬│a cechy istoty fizycznej. 
   Odpowiednio nasycona materia emocjonalna mo┬┐e powstawa├Ž tylko w systemach emocjonalnych istot fizycznych. A materia emocjonalna, któr┬▒ musi cechowa├Ž z jednej strony odpowiedni potencja┬│ a z drugiej jako┬Â├Ž, nie powstanie ani w jednej, ani w drugiej istocie.
   Z takich potrzeb charakterów i z takich przyczyn tworzenia si├¬ materii emocjonalnej, narodzi┬│ si├¬ pomys┬│, wyewoluowania cz┬│owieka. Postaci cz┬│owieka, która b├¬dzie posiada┬│a potrzeby fizyczne i potrzeby duchowe. Tak rozwijaj┬▒cego si├¬ cz┬│owieka, który w obu aspektach swojej osobowo┬Âci, mo┬┐e osi┬▒ga├Ž wysok┬▒ jako┬Â├Ž ┬┐ycia.
   W trójuk┬│adowej formie umys┬│u ┬Âwiadomo┬Â├Ž ma zadanie trzymania w ryzach zap├¬dów duchowych umys┬│u nad┬Âwiadomo┬Âci i zgod├¬ na takie spe┬│nianie potrzeb bytowych, które b├¬d┬▒ do przyj├¬cia przez umys┬│ nad┬Âwiadomo┬Âci.


 
© Andrzej Struski de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.