> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
Trojca Swieta - KOD?
Data 04/12/2010 12:46  Autor Andrzej Struski  Kliknięć 6010  Język Polish
 

Trójca Święta - KOD?Doktryna chrześcijańska mówi; Bóg ojciec, Syn boży, Duch Święty.
Po ludzku brzmi: Bóg, Ojciec, Syn, Boży, Duch, Święty. Te same słowa, mogą mówić zupełnie, co innego.


  Trójca święta, obraz Boga, Nieba i świętości. 
  Religia ocenia tę sprawę z trzech punktów widzenia a raczej z trzech punktów własnych potrzeb.

   Bóg ojciec, postać Boga, który zarazem jest ojcem i stwórcą wszech rzeczy. Potrzebą wygenerowania takiej postaci, był parasol dla dogmatów z jednej strony a z drugiej, Bóg, którego postaci nijak nie obejmiesz w ramy określeń znanych człowiekowi, jest On ponad wszystko.

   Syn boży, ta postać musiała zaistnieć, by spełnić charakter nici łączności, pomiędzy wiernymi a Bogiem. Kanony religii dają nadzieję wiernym na połączenie się z ojcem w niebiosach, pod warunkiem spełnienia naznaczonej dla nich drogi.

   Duch święty, szaty boskości i niebios, świat istot wyższych, posłanników Boga. Bez istoty Ducha świętego, gro aspektów związanych z dogmatami, pozbawionych było by mocy. Naturalne odczucia i objawy wpływu świata eterycznego, oddalałyby wiernych od ołtarza. Ubrane w szaty Ducha świętego, są silnym magnesem, lub ciekawym aspektem działania Boga.

   Bóg i Niebo przedstawiane w taki sposób wiernym, stają się nieprzeniknioną, lecz zachęcającą z czasem oczekiwaną i niezbędną ojczyzną duszy. Wielki Bóg ojciec, dla jednych każący dla innych dobrotliwy, jednak zawsze i wszędzie obecny, wszechmocny i wszystko widzący. Zawsze i w każdej sprawie może przysłać Ducha świętego, jako sprawiedliwe ramie, lub tylko jako posłannika.

   Wykorzystywanie informacji, jakie wynikają z chrześcijańskiej interpretacji opisu Boga i Nieba w postaci Trójcy Świętej, jest przykładem, manipulacji dla potrzeb wiary. Jest to naturalne „prawo” każdej formacji kultowej. Nie sądzę by na ziemi w naszym społeczeństwie istniała religia, ukazująca cechy Boga, zgodne z potrzebą ludzi, zawsze jest to potrzeba kapłanów.

   Jednak nic nie dzieje się bez przyczyny a efekt może być w różny sposób wykorzystany. Zgodnie z tą dewizą, odczytam informacje zawarte w słowach, które składają się na tekst Trójcy Świętej. Odczytanie będzie miało charakter zgodny z punktem widzenia człowieka. Jednak nie będzie ono, odnosiło się do tekstu w sposób kultowy, jedyną zasadą odczytania, jest logiczne określenie wartości każdego słowa, według jego naturalnego wskazania.

   Bóg; Istota najwyższa, którą człowiek określa jako postać istniejącą w niebie.

   Ojciec; Wskazanie ojca w kontekście do Boga i ojca; jako postaci istniejących w niebie, ukazuje nam dwa aspekty ojca.
   Nie można wykluczyć kwestii, czy Bóg jest, czy nie jest ojcem. Jednak tu jest On przedstawiony w aspekcie Boga i ojca. Postaci ojca, przedstawionej tylko w aspekcie jego indywidualnej sprawy dotyczącej ojcostwa.
   Drugi aspekt tego wskazania, według powiedzenia „jak na górze tak i na dole”, porównuje ojcostwo na ziemi z ojcostwem w niebie.

   Ojcostwo, ujmuje wiele aspektów życia człowieka, nie tylko ojca biologicznego, ale również wszystkie sprawy związane z wychowaniem i opieką.
   Wskazanie dwóch postaci, jednej - Boga i drugiej - ojca, obrazuje społeczeństwo w niebie, w którym istnieją aspekty życia rodzinnego i opiekuńczego. Inną wartością, jaką możemy odczytać, jest prawo Boga do ojcostwa w pełnym znaczeniu tego słowa. Inaczej tę sprawę ujmując; Bóg może być ojcem, ale niezależnie od tego jest Bogiem.

   Syn; Trzecia postać potwierdza wcześniejsze założenia, dodając ścisłe wskazanie na istnienie rodzin w niebie. Uprzednie określenie dwóch postaci, wskazywało na możliwość istnienia rodzin, postać syna dowodzi istnienia tej kwestii. Jednak dodatkowo, wprowadza nowy istotny element w sprawie rodziny. Brak wskazania córki, mimo, że na ziemi taka forma rozwoju istnieje, mówi, że w niebie nie istnieje płeć jako warunek rozwoju istot.
   Postacie ojca i syna, pozwalają nam określić cechy życia rodzinnego w niebie a przede wszystkim istnienie rodziny, która rozwija się bezpłciowo.

   Boży; Ten przymiotnik wskazuje na cechy społecznego życia w niebie. „Żyć po bożemu”, to oznacza całkowicie pozytywną formę życia rodzinnego i społecznego. Przymiotnik „boży”, przypisany trzem ujętym wcześniej postaciom, zamyka skład osobowy istot żyjących w niebie.
   Jest w takiej formie przedstawiania postaci żyjących w niebie, jest zawarta informacja, że to są wszystkie rodzaje postaci, jakie tam istnieją i żyją. 
   Życie po bożemu, jako cecha zachowań społecznych, jest wskazówką na stan rozwoju społeczności nieba. Wszyscy w tej społeczności są równi, niezależnie od statusu.
   Inną cechą wskazującą na rodzaj życia w niebie jest kolejne określenie słowne, Duch.

   Duch; Z punktu widzenia człowieka w kontekście do poprzednich informacji, w taki sposób jest wskazana forma życia – istnienia, w cywilizacji nieba. Wszyscy, zarówno Bóg, jak i ojciec, czy syn, żyją w postaci duchowej.
   Jest tu ukazane zrównanie wszystkich istot tam żyjących. Różnorodność postaci a w szczególności przypisanie mian Bóg, którejś z nich, mówi o hierarchii istniejącej, w cywilizacji nieba. 

    Święty; Tak określamy najwyższą jakość życia i postępowania. Na przymiotnik „święty” zasługują tylko osoby idealne z punktu widzenia społecznego zachowania. W kwestii nieba i żyjącej tam społeczności, możemy przyjąć, że tamto życie społeczne, istnieje w najwyższej formie rozwoju. Osiągnięty został szczyt ewolucji społecznej. 


© Struski Andrzej de Merowing.

Powyższy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu oraz podaniem linku.http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html