> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Wielka Pieczec
Data 04/12/2010 17:51  Autor Andrzej Struski   Klikni੠3876  Jŕzyk Polish
 

Wielka Piecz├¬├Ž
 Na wst├¬pie nale┬┐y zada├Ž podstawowe pytanie:
Czym jest piecz├¬├Ž w odniesieniu do okre┬Âlenia wielkich piecz├¬ci, (Wielka piecz├¬├Ž Salomona, Wielka piecz├¬├Ž Stanów Zjednoczonych itp.)?
Zwrot „piecz├¬├Ž” w logicznym i prostym rozumieniu, mówi o zapiecz├¬towaniu – zamkni├¬ciu, lub zabezpieczeniu.
O ile w stosunku do piecz├¬ci Salomona mo┬┐na przyj┬▒├Ž wskazany powy┬┐ej charakter, to w stosunku do piecz├¬ci Stanów Zjednoczonych taka forma oceny jest wykluczona. Wielka Piecz├¬├Ž Stanów Zjednoczonych, jako z┬│o┬┐ony zbiór graficzny, posiadaj┬▒cy wskazywane w┬│asnym wizerunkiem konkretne odniesienia, nie mo┬┐e posiada├Ž charakteru zamkni├¬cia. Taka ocena wynika z dwóch istotnych kwestii:
Graficzne odniesienia uj├¬te w konstrukcji piecz├¬ci, wskazuj┬▒ aspekty o charakterze mocy dzia┬│ania (liczebnik 13, zastosowany kilkakrotnie), jak równie┬┐ inne widoczne tam formy otwieraj┬▒ wskazania na pot├¬g├¬ i moc zewn├¬trzn┬▒. Zastosowanie piecz├¬ci do konstrukcji wizerunku banknotu jedno dolarowego, ca┬│┬▒ t├¬ spraw├¬ stawia w jednoznacznym ┬Âwietle i mówi, ┬┐e nie jat to piecz├¬├Ž zamykaj┬▒ca a wr├¬cz przeciwnie otwieraj┬▒ca.

    
      

Wracaj┬▒c do Wielkiej Piecz├¬ci Salomona, równie┬┐ odnajdziemy aspekty jego piecz├¬ci wskazuj┬▒ce na jej otwarcie. Sam w pewnym okresie ┬┐ycia maj┬▒c wielkie problemy postanawia zastosowa├Ž swoje dzia┬│anie w kierunku odniesienia do mocy nadprzyrodzonych. I w jemu tylko znany sposób uzyskuje „tajemne” informacje. Dzi├¬ki tym informacjom i nowej formie dzia┬│ania jego efekty ┬┐ycia staj┬▒ si├¬ dla niego korzystne. ┬» informacji historycznych wiemy, ┬┐e posiada┬│ piecz├¬├Ž, lub piecz├¬cie, które obecnie posiadaj┬▒ przydatek „Wielka” a to z racji osi┬▒gni├¬tych przez niego, namacalnych efektów na planie materialnym. Informacje o tych efektach, s┬▒ ca┬│y czas znane na ca┬│ym ┬Âwiecie. Osi┬▒gni├¬te przez niego wielkie bogactwa w postaci z┬│ota i szlachetnych kamieni, s┬▒ ┬╝ród┬│em do zbudowania pot├¬┬┐nego pa├▒stwa i Wielkiej ┬Žwi┬▒tyni Salomona.
  
 
 
Takie efekty zwi┬▒zane z posiadaniem piecz├¬ci, równie┬┐ ukazuj┬▒ t├¬ piecz├¬├Ž jako symbol otwarcia a nie jako symbol zamkni├¬cia, sprawa wygl┬▒da podobnie w stosunku do piecz├¬ci stanów zjednoczonych. Obie piecz├¬tuj┬▒ a jednak, otwieraj┬▒.

A mo┬┐e otwieraj┬▒ tylko niektóre aspekty a pozosta┬│e zabezpieczaj┬▒, ewentualnie jeszcze jakie┬ zamykaj┬▒?

Jedno jest pewne, do utworzenia Wielkiej Piecz├¬ci, niezb├¬dna jest wielka wiedza, posiadaj┬▒ca swoje anna┬│y równie┬┐ w obszarach duchowych, lub chocia┬┐by w nie materialnych. Opisany w publikacjach proces tworzenia Wielkiej Piecz├¬ci Stanów Zjednoczonych, pokazuje ile wysi┬│ku w┬│o┬┐ono w jej ostateczny wizerunek. Wizerunek, który w samej rzeczy jest ostatecznym kluczem do wielu instrumentów dzia┬│ania i zabezpieczania potrzeb w┬│a┬Âciciela piecz├¬ci.


Wielka Piecz├¬├Ž MAS.

    
   
    

W odniesieniu do powy┬┐szych informacji, które ukazuj┬▒ cechy piecz├¬ci, wizerunek Wielkiej Piecz├¬ci MAS, jest dzie┬│em nieporównanie szerszym. Moja wiedza pozwoli┬│a mi skonstruowa├Ž wizerunek, który odnosi si├¬ do ca┬│okszta┬│tu ┬┐ycia cz┬│owieka w obecnym zmaterializowanym, aczkolwiek duchowym procesie ┬┐ycia na Ziemi. Zarówno awers jak i rewers ujmuj┬▒ ca┬│y szereg graficznych kluczy, które pozwalaj┬▒ ochroni├Ž i wzmocni├Ž drog├¬ ┬┐ycia. Drog├¬ ┬┐ycia w pe┬│nym tego s┬│owa znaczeniu a zarazem w optymalnym zakresie kontaktu. Klucze odnosz┬▒ si├¬ do geometrycznych wzorców i podstawowych przyczyn dzia┬│ania. Zapewniaj┬▒. kontakt tam, gdzie jest to zasadne w odniesieniu do planu ┬┐ycia cz┬│owieka i korzystne w zwi┬▒zku z jego post├¬powaniem, dla osi┬▒gni├¬cia w┬│a┬Âciwego efektu.
   
      
  

 

© Struski Andrzej de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.