> Strona główna > Blog > Archiwum Artykulow > W Holdzie dla inz.Bogdana Jankowskiego
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  Blog
W Holdzie dla inz.Bogdana Jankowskiego
Data 04/01/2011 17:02  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 2855  Jêzyk Polish
"jego cia³o fizyczne umar³o, ale jego dusza poda¿a ku Niebu"
 

 
 

 

   Dnia 19 Grudnia 2010r. odszed³ od nas wybitny cz³owiek znakomity znawca dziedziny w której pracowa³ , zas³uzony cz³owiek dla Kraju i spo³eczenstwa Rzecznik Patentowy RP in¿ynier Bogdan Jankowski. By³ cz³owiekiem zawsze pogodnym s³uzacym rada innym. Rodzinie,znajomym,skladamy kondolencje- wyrazy najszczerszego wspó³czucia i szacunku

Na zawsze pozostaniesz w naszej Pamiêci.


"jego cia³o fizyczne umar³o, ale jego dusza poda¿a ku Niebu"