> Strona g│ˇwna > Blog
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano>  Blog
Pedofilia i Satanizm... cz1
Data 27/02/2011 18:54  Autor Materia┬│ nades┬│any do redakcji portalu  Klikni੠6650  Jŕzyk Polish

STRUKTURA SIECI

napisa┬│ David Icke

Prosz├¬ rozsy┬│ajcie to wsz├¬dzie gdzie mo┬┐ecie.  Link do wys┬│ania ...

http://davidicke.pl/index.php/artykuly/35-redmuluc/247-david-icke-pedofilia-i-satanizm.htmlPEDOFILIA I SATANIZM ...

STRUKTURA SIECI

napisa┬│ David Icke

Prosz├¬ rozsy┬│ajcie to wsz├¬dzie gdzie mo┬┐ecie.  Link do wys┬│ania ...

http://davidicke.pl/index.php/artykuly/35-redmuluc/247-david-icke-pedofilia-i-satanizm.html

*********************************************************************************************

Podczas licznych moich bada├▒ wiele razy prze┬┐ywa┬│em ró┬┐ne niespodzianki  i wiele razy doznawa┬│em wstrz┬▒sów „ podnosz┬▒c kamienie” i odkrywaj┬▒c okropno┬Âci, które kryj┬▒ pod spodem. Ale chyba nie by┬│o wiele wi├¬cej szokuj┬▒cych przypadków ni┬┐ odkrycie skali wykorzystywania dzieci powi┬▒zanej z  satanizmem.

I  s┬│owo klucz - SKALA.
Fakt, ┬┐e co┬ si├¬ dzieje to jedno, ale je┬┐eli zda├Ž sobie spraw├¬ jak rozleg┬│y i rozpowszechniony jest ten proceder na ca┬│ym ┬Âwiecie jest prawdziwym szokiem.

Badaj┬▒c temat rozmawia┬│em z lud┬╝mi w co najmniej 50 krajach na ┬Âwiecie, rozmawia┬│em z osobami wykorzystywanymi, lud┬╝mi, którzy osobi┬Âcie znaj┬▒ osoby wykorzystywane, i z tymi  którzy po┬Âwi├¬cili swoje ┬┐ycie ujawniaj┬▒c z┬│o.

Sk┬│adaj┬▒c wszystkie klocki do kupy wy┬│ania si├¬ przera┬┐aj┬▒cy obraz : pedofilia i satanizm s┬▒ ┬Âci┬Âle ze sob┬▒ powi┬▒zane, cementuj┬▒ struktury w┬│adzy w ka┬┐dym kraju, i te lokalne i te krajowe sieci, tworz┬▒ razem globaln┬▒ sie├Ž wzajemnie wspieraj┬▒cej si├¬ siatki satanistów i pedofilów, którzy w sposób ci┬▒g┬│y s┬│u┬┐┬▒ Systemowi Kontroli.

 Je┬┐eli ktokolwiek  zechce si├¬ wydosta├Ž z sieci lub odmawia brania udzia┬│u w  procederze konsekwencje s┬▒ wszystkim dobrze znane - "samobójstwo" lub wypadek.

Rz┬▒dy na ca┬│ym ┬Âwiecie s┬▒ w istocie kontrolowane przez klik├¬ rody rodowodowe za pomoc┬▒ polityków i przywódców , pedofilów i satanistów, ludzi  którzy nie odwa┬┐┬▒ si├¬ przeciwstawi├Ž Ludziom Cienia.  Ludziom,  którzy trzymaj┬▒ w r├¬kach dowody mog┬▒ce ich zniszczy├Ž.

Kilka tygodni temu w Australii  wysz┬│o na jaw wyznanie jednego z czo┬│owych satanistów  nale┬┐┬▒cego do Sydney`skiej elity, które z┬│o┬┐y┬│ na ┬│o┬┐u ┬Âmierci. I z perspektywy moich 15 lat bada├▒ i do┬Âwiadcze├▒ mog├¬ powiedzie├Ž, ze brzmi ono wiarygodnie.

Cz┬│owiek ten powiedzia┬│ m.in:

"Politycy s┬▒ wprowadzani w proceder przez starannie dobrany system kryteriów i sytuacji, które pozwol┬▒ im zaakceptowa├Ž fakt ┬┐e ich ofiary  stan┬▒ si├¬  „Nasz┬▒ ma┬│a tajemnic┬▒ ". Ma┬│e  dzieci s┬▒ molestowane seksualnie,  wykorzystywane fizycznie i sk┬│adane jako ofiary przez polityków na ca┬│ym ┬Âwiecie. W Australii cia┬│ ofiar prawie nigdy nie odnajdywano, tam ci┬▒gle jest pustynia "


Najwi├¬ksze siedliska satanistów i pedofilów (te dwie sieci s┬▒ zasadniczo powi┬▒zane) posiadaj┬▒ krematoria, aby niszczy├Ž dowody sk┬│adania ofiar  i morderstw.

Ludzie nie zdaj┬▒ sobie sprawy jak to wszystko jest zorganizowane. Satani┬Âci i pedofile (i ich wy┬Âcig w d┬▒┬┐eniu do w┬│adzy, pieni├¬dzy i samego przetrwania) s┬▒ umieszczani na kluczowych stanowiskach urz├¬dów publicznych, aby ukry├Ž swoje dzia┬│ania. Mówi├¬  tu tak┬┐e o prezydentach i premierach.


 

 Np. Ted "dzieciobójca" Heath

Przypadek by┬│ego premiera Wielkiej Brytanii Teda Heath`a którego nazwa┬│em Ted "dzieciobójca" Heath , od 1998 dzieciobójcy pedofila i satanisty, kiedy to pe┬│ni┬│ jedno z najwa┬┐niejszych stanowisk nie jest rzadko┬Âci┬▒ (patrz artyku┬│ poni┬┐ej ). Znam tak┬┐e inne przypadki, w tym przypadek cz┬│owieka, który ten proceder uprawia┬│ poprzez d┬│ugi czas.

Sie├Ž kontroluje rz┬▒dy i samorz┬▒dy lokalne, g┬│ówne urz├¬dy, policje, s┬▒dy, prokuratorów, krematoria,  organizacje spo┬│eczne, kancelarie prawne i tak dalej, maja w┬│asnych lekarzy i lekarzy patologów, którzy w razie potrzeby zamiot┬▒ wszystko pod dywan tak aby nie wysz┬│a na jaw prawda jaki los spotka┬│ ofiary.

W ka┬┐dym przypadku, kiedy  spotykam si├¬ z dowodami tych przest├¬pstw mo┬┐na zauwa┬┐y├Ž ta sama strategie dzia┬│ania. Dzieci sa dostarczane prominentnym cz┬│onkom spo┬│ecze├▒stwa poprzez domy dziecka i inne ┬╝ród┬│a. Je┬┐eli rodziny staraj┬▒ si├¬ dotrze├Ž do informacji o ich losie napotykaj┬▒ na mur nie do przebycia w policji, opiece spo┬│ecznej organach sprawiedliwo┬Âci.

By┬│y senator stanu Nebraska, John W DeCamp, podczas badania sprawy nadu┬┐y├Ž finansowych republikanina Lawrence Kinga, dokona┬│ s┬│ynnego odkrycia kr├¬gu pedofilów w Omaha do którego nale┬┐eli czo┬│owi politycy.


 

King ┬Âpiewa┬│ hymny na konwencjach republikanów w latach1984 i 1988, ale robi┬│ tak┬┐e cos wi├¬cej. By┬│ dostawc┬▒ dzieci dla polityków i innych bior┬▒cych udzia┬│ w procederze.

Prawda zacz├¬┬│a wychodzi├Ž na jaw  w ko├▒cu lat  80tych, pojawi┬│o si├¬ nawet kilka artyku┬│ów w gazetach g┬│ównego nurtu  g┬│ównie "Washington Times", który ┬Âledzi┬│ te historie , do czasu kiedy re┬┐im Reagana-Busha nie zamkn┬▒┬│ im ust.


 

Wzmianka o Bushu seniorze jest szczególnie istotna, poniewa┬┐ od lat oficjalnie mówi┬│em  o nim jako o seryjnym mordercy i pedofilu zarówno moich ksi┬▒┬┐kach, w radio, a nawet na ┬┐ywo w programie radia BBC co ten fakt opisa┬│y niektóre gazety.

Gazety ┬┐a┬│o┬Ânie o┬Âmieszy┬│y te historie, ale pomimo to niejedna osoba przysz┬│a do mnie i poprosi┬│a „powiedz mi wi├¬cej” Jednocze┬Ânie ta sama prasa , zupe┬│nie  jak "intelektualne" prostytutki skupia┬│a si├¬ na cyckach, gwiazdach i skandalach, podczas gdy dzieci w rosn┬▒cej skali sa wykorzystywane, torturowane i mordowane.


 

Prezydent George HW Bush – oprawca i morderca dzieci.

Cathy O'Brien, niewolnica seksualna i mentalna rz┬▒du USA w ksi┬▒┬┐ce Trance-Formation of America ujawnia brudne czyny Busha i innych osób. Dok┬│adnie opisuje i przedstawia czego regularnie Bush regularnie dopuszcza┬│ si├¬ w stosunku do jej  córki Kelly:

"Krwawienia z odbytnicy Kelly's by┬│y jedynie jednymi z licznych fizycznych  dowodów perwersji pedofila George'a Busha. Wielokrotnie s┬│ysza┬│am jego obsceniczne i obel┬┐ywe zwroty w stosunku do niej, u┬┐ywa┬│ zarówno ich jaki gró┬╝b po to aby  ja kontrolowa├Ž.

Psychologiczne konsekwencje seksualnych i psychicznych gwa┬│tów jakich dopuszcza┬│ si├¬ na niej prezydent-pedofil sa ju┬┐ same w sobie wystarczaj┬▒c┬▒ dramatyczne, ale prawdopodobnie Bush wzmocni┬│ traum├¬ Kelly u┬┐ywaj┬▒c do tego zaawansowanych urz┬▒dze├▒ elektronicznych NASA i narkotyków maj┬▒cych wp┬│yw na mozg.

 Zaszczepi┬│  w jej umy┬Âle równie┬┐  has┬│a w stylu ze jest jej opiekunem i przyjacielem uzale┬┐niaj┬▒c od siebie Kelly, która stawa┬│a si├¬ bezsilna. Systematyczne tortury i  trauma któr┬▒ prze┬┐y┬│am jako dziecko wydaj┬▒ si├¬ banalne w porównaniu do brutalnego fizycznego i psychicznego spustoszenia dokonanego na mojej corce, do jakiego przyczyni┬│ sie George Bush ".


 

To co si├¬ przydarzy┬│o Cathy i jej córce, Kelly, by┬│oby  wystarczaj┬▒co przera┬┐aj┬▒ce nawet je┬┐eli mia┬│a to by├Ž historia jednorazowa dokonana przez cz┬│owieka chorego i zdeprawowanego. Ale to dzieje si├¬ codziennie na ca┬│ym ┬Âwiecie w stosunku do ogromnej liczby dzieci.

Gdziekolwiek teraz jeste┬ si├¬ znajdujesz czytaj┬▒c ten tekst  - w twoim kraju polityczno-wojskowo-wywiadowcza sie├Ž s┬│u┬┐b robi dok┬│adnie to samo.

Nie us┬│yszysz o tym tylko dlatego, ze nawet ci którzy nie obawiaj┬▒ si├¬ konsekwencji ┬Âledz┬▒c i badaj┬▒c te sprawy, napotykaj┬▒ na mur o którym mówi┬│em. Tym którzy chc┬▒ dotrze├Ž do informacji System zatrzaskuje drzwi przed nosem poprzez odmow├¬ ┬Âcigania i karania, upewniaj┬▒c si├¬ "┬Âledztwa", które si├¬ rozpocz├¬┬│y wiod┬▒ do nik┬▒d. Gro┬┐┬▒c ┬Âmierci┬▒  nie tylko ludziom szukaj┬▒cych sprawiedliwo┬Âci i ale nielicznym osobom z mediów g┬│ównego nurtu, którzy s┬▒ gotowi na ujawnienie tych tajemnic.

John DeCamp w swojej ksi┬▒┬┐ce The Franklin Cover-up ujawni┬│ szczegó┬│y  molestowa├▒ dzieci, satanizmu i morderstw jakie mia┬│y miejsce w stanie Nebraska,  i tego w jaki sposób satanistyczno-pedofilska klika kontrolowa┬│a w┬│adze, policj├¬ i media w Omaha, tworz┬▒c  "mur" nie do przebicia aby prawda mog┬│a ujrze├Ž ┬Âwiat┬│o dzienne. Oraz fakt,  ┬┐e wi├¬kszo┬Â├Ž p┬│otek jest chroniona, poniewa┬┐ ich ┬Âciganie mog┬│oby doprowadzi├Ž do „grubych ryb”.

 
 

Cz├¬┬Âci┬▒ strategii pedofilów-satanistów s┬▒ "dogodne" zgony. Wtedy to media nagle odst├¬puj┬▒ od dochodzenia do prawdy. Mia┬│o to miejsce w przypadku Franklin.

Specjalna komisja legislacyjna stanie Nebraska przydzieli┬│a do zbadania sprawy i zarzutów nadu┬┐y├Ž detektywa Gary Caradori, zosta┬│ zatrudniony jako g┬│ówny badacz. Wydaje si├¬, ┬┐e by┬│ prawdziwy cz┬│owiek zdeterminowany, by znale┬╝├Ž prawd├¬, ale zosta┬│ zabity w trakcie ┬Âledztwa, kiedy to ma┬│y samolot który pilotowa┬│  rozpad┬│ si├¬ w powietrzu nad Illinois.

Brytyjska telewizji Yorkshire, wyemitowa┬│a 56-minutowy dokument zatytu┬│owany  „Lawrence King skandal Conspiracy of Silenie” , który mia┬│ by├Ž tak┬┐e wyemitowany na  Discovery Channel. Ale w ostatniej chwili, program zosta┬│ wycofany i wszystkich kopie nakazano  zniszczy├Ž.
Co najmniej jedna z nich zosta┬│a zachowana o czym si├¬ mo┬┐na przekona├Ž na ko├▒cu tego art.

Wszystkie te historie i podobne wydarzenia powoduj┬▒ ┬┐e rodzi si├¬ w cz┬│owieku ch├¬├Ž zemsty. Tak jak to by┬│o w przypadku  dziewczynki z zespo┬│em Downa-  Hollie Greig. Klasyka je┬┐eli chodzi o  sposób dzia┬│ania tego systemiu.

Hollie mieszka┬│a w Aberdeen w  regionie Grampian w Szkocji, okolicy dobrze  znanej z praktyk satanistycznych i wykorzystywania dzieci. Ogólnie Szkocja jest mo┬┐na powiedzie├Ž ┬Âwiatowym centrum tych obrzydliwych praktyk  i poprzez nie ┬│┬▒czy wiele arystokratycznych rodów.

Szkocja - Jest jednym ze ┬Âwiatowych centrów pedofilii i satanizmu.


Nie bez powodu jedn┬▒ z najwi├¬kszych  skrywanych przed ┬Âwiatem tajemnic jest maso├▒ski  Szkocki Ryt. W roku 1307 po czystkach we Francji rycerze zakonu Templariuszy przenie┬Âli sie do Szkocji. Oficjalnie dot┬▒d historia tego rytu si├¬ga, w rzeczywisto┬Âci jednak dalej.

Ka┬┐dorazowo, kiedy prowadzi sie ┬Âledztwo w sprawie pedofilii i satanizmu, mo┬┐na doj┬Â├Ž do tego i wysnu├Ž  wnioski stoj┬▒ za tym masoneria i /lub inne tajne stowarzyszenia.

Podobnie  jest  ze szkock┬▒ klika pedofilów i satanistów , która prowadzi prosto do serca (niew┬│a┬Âciwe s┬│owo) szkockich i brytyjskich w┬│adz.

Je┬┐eli chcesz znale┬╝├Ž gniazdo pedofilów i satanistów nie musisz szuka├Ž g┬│├¬boko wystarczy ze zwrócisz uwag├¬ na brytyjskie instytucje i parlament.
To samo odnosi si├¬ do Szkocji, Stanów Zjednoczonych i innych pa├▒stw.

Jest to jeden z g┬│ównych powodów, dlaczego ten pedofilsko-satanistyczny system wci┬▒┬┐ bezkarnie funkcjonuje  przy okazji ignoruj┬▒c lub zastraszaj┬▒c ka┬┐dego kto stara sie wyja┬Âni├Ž i wywlec na ┬Âwiat┬│o dzienne obrzydliwe praktyki. Ci ludzie sa przera┬┐eni tym dok┬▒d by mog┬│y doprowadzi├Ž ┬Âledztwa wywo┬│uj┬▒c przy okazji efekt domina.

 

Mog┬│oby sta├Ž sie podobnie jak w dniu 13 marca 1996 roku. kiedy maso├▒ski pedofil o nazwisku  Thomas Hamilton wdar┬│ si├¬ do Szko┬│y Podstawowej w Dunblane  w Szkocji i zastrzeli┬│ 16 dzieci i nauczyciela.

Hamilton nie powinien mie├Ž pozwolenia na bro├▒, poniewa┬┐ jego stan psychiczny i  sk┬│onno┬Âci pedofilskie by┬│y dobrze znane policji, ale dzi├¬ki jego licznym maso├▒skim kontaktom politycznym pozwolenie takie otrzyma┬│. Je┬┐eli dostarczasz dzieci elicie pobodnie jak to czyni┬│ Hamilton to masz przyjació┬│ i protektorów na wysokich stanowiskach, którzy wszystko mog┬▒ dla ciebie za┬│atwi├Ž.

┬Žledztwo oraz dokumenty tej sprawy  zosta┬│y utajnione  na  100 lat. Oczywi┬Âcie to tylko jaki┬  zbieg okoliczno┬Âci, nie ma si├¬ czym przejmowa├Ž.

Szata├▒sko-pedofliskie siatki zataczaj┬▒ swoje kr├¬gi w┬Âród masonerii, b┬▒d┬╝ jako tajne stowarzyszenie b┬▒d┬╝ w  ramach tajnych stowarzysze├▒, szczególnie w┬Âród najwy┬┐szych rang┬▒ masonów.

Faktem  jest ze  by┬│y szkocki Wielki Mistrz lo┬┐y maso├▒skiej Sir Burton o┬Âwiadczy┬│  ┬┐e oficjalne ┬Âledztwo dotycz┬▒ce  masakry w  Dunblane, prowadzone przez innego szkota Sir Cullena zosta┬│o zamkni├¬te.

Sir Burton poinformowa┬│ media, ┬┐e w dochodzenie Sir Cullena zosta┬│o wyciszone w celu …ochrony prawnej znanych osób, które nale┬┐a┬│y do grupy "Super-Mason" zwanej potocznie Stowarzyszeniem. Sir Burton powiedzia┬│:

"Dowiedzia┬│em si├¬ o zwi┬▒zkach pomi├¬dzy prominentnymi cz┬│onkami w┬│adz a tajnym  Stowarzyszeniem Stowarzyszenie to powsta┬│o na Uniwersytecie w Edynburgu, poprzez zwi┬▒zki z masoneri┬▒ wiec mo┬┐na przyj┬▒├Ž ze to s┬▒ w┬│a┬Âciwe powi┬▒zania.”

Z raz po tym o┬Âwiadczeniu cz┬│onkowie Stowarzyszenia wraz  z Sir Cullenem oraz liczni  s├¬dziowie, szeryfowie, adwokaci, a tak┬┐e by┬│y brytyjski minister rz┬▒du i sekretarz generalny NATO, Lord Robertson, który zna┬│ osobi┬Âcie  Thomasa Hamiltona, wytoczyli swe dzia┬│a przeciwko  Sir Burtonowi t├¬pi┬▒c go oraz wysy┬│aj┬▒c pogró┬┐ki by zaniecha┬│ swoich dzia┬│a├▒.
Je┬┐eli chodzi o Hollie Greig i jej matk├¬  Anne, by┬│em blisko nich i tej sprawy przez wiele lat, by┬│em ┬Âwiadkiem tego w jaki sposób ten system dzia┬│a chroni┬▒c  pedofilów i satanistów  kosztem sprawiedliwo┬Âci wykorzystywanych w zatrwa┬┐aj┬▒cy sposób dzieci.

Hollie by³a wykorzystywane seksualnie przez ojca, Charlesa Denis Mackie, i wielu innych ludzi z krêgu przez ponad 10 lat zanim opowiedzia³a o tym matce.
Sta┬│o si├¬ to wtedy  gdy Anna uciek┬│a z  Hollie z dala od rodzinnego domu z powodu przemocy Mackie.

Hollie powiedzia┬│a, nie mog┬│a jej wcze┬Âniej o niczym powiedzie├Ž , poniewa┬┐ ojciec grozil jej ze „zabije obie jak psy” . Dzieci z zespo┬│em Downa s┬▒ szczególnie ┬│akomym k┬▒skiem dla niektórych satanistów i pedofilów . Po┬Âród dowodów zezna├▒ jednego z satanistów mo┬┐na wyczyta├Ž:

"Ka┬┐da forma dziwacznych zboczonych seksualnych orgii szuka coraz wi├¬kszych wra┬┐e├▒ coraz  silniejszej  stymulacji. Dzieci, osoby starsze, upo┬Âledzone umys┬│owo sa  beznadziejnie wykorzystywane w ceremoniach satanistycznych na ca┬│ym ┬Âwiecie.

Jest to  w taki sposób organizowane aby zaspokoi├Ž ró┬┐ne gusta i odpowiedzie├Ž na wszystkie potrzeby. Od Australii poprzez ca┬│y ┬Âwiat az do by┬│ego Zwi┬▒zku Radzieckiego, pornografia dzieci z zespo┬│em Downa jest dobrze rozwijaj┬▒cym si├¬ rynkiem dostosowanym do aktualnych gustów. ┬Žrednio jeden film DVD – taki jak Gangbang Maryi Mongoloid Series (1998-2001) lub Downer Syndrome Follies I-II (2001-2003) - trafia na czarny rynek co kilka miesi├¬cy ".

Tacy w┬│a┬Ânie ludzie kieruj┬▒ naszym ┬Âwiatem. Najwy┬┐szy chyba czas aby si├¬ to sko├▒czy┬│o.


Materia┬│ nades┬│any do redakcji portalu