> Strona główna > F.A.Q.
Kalendarz
Maj 2019
P W ¦ C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano>  F.A.Q.
Regulamin
Regulamin

ArtykuÂły s± wÂłasno¶ci± ich autorów i nie mog± byæ kopiowane.
Korzystanie ze strony oznacza akceptacje poniÂższych warunków:

Zabrania siĂŞ:

Kopiowania, przetwarzania, zmieniania, przeksztaÂłcania, publikowania, rozpowszechniania, zapisywania (na no¶nikach magnetycznych oraz wszystkich typach no¶ników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak równieÂż w postaci drukowanej) artykuÂłów, fotografii ich fragmentów w caÂło¶ci b±dÂĽ czê¶ci, w³±czania ich (lub ich fragmentów) do innych opracowañ ani tworzenia nowych dzieÂł na podstawie tych utworów chronionych prawem autorskim znajduj±cych siĂŞ na stronie www.andrzejstruski.pl, jak i podstronach, aliasach, subdomenach - (KaÂżdy z tych warunków moÂże zostaæ uchylony, je¶li uzyska siĂŞ zezwolenie wÂła¶ciciela praw autorskich).

Kopiowania szablonu, stylu oraz grafiki strony w jakimkolwiek celu bez zgody ich autora.
Ingerowania w pliki strony.

Postanowienia koñcowe:

Autor strony nie odpowiada za nieprawid³owe wy¶wietlanie na przegl±darce IE 6.0 i starszych.

Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, dalsze korzystanie z serwisu oznacza jego akceptacje.