> Strona g│ˇwna
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoStruski Andrzej de Merowing
Struski Andrzej de Merowing–( pseudonim GRYF ) cz┬│owiek o genialnym umy┬Âle, archeolog amator, my┬Âliciel i wynalazca, który wzorce ┬Âw. geometrii przeniós┬│ na plan swoich rozwi┬▒za├▒ konstrukcyjnych. Swoje przemy┬Âlenia opiera na poznaniu procesów drogi przyczynowo-skutkowej, jego motto: - widzisz efekt, poszukaj jego pierwotnego ┬╝ród┬│a. Tak my┬Âl┬▒c, pozna┬│ ┬╝ród┬│a materii i ┬┐ycia.

Potrafi wyja┬Âni├Ž tajemnice ewolucji biologii i cz┬│owieka. Przedstawia tez├¬ mówi┬▒c┬▒ o powstaniu wszech┬Âwiata, okre┬Âla jego ewolucj├¬ w zakresie materii na planie ┬Âw. geometrii. Wyja┬Ânia ró┬┐nice pomi├¬dzy wcieleniem a inkarnacj┬▒, uzasadnia potrzeby duszy i raju.

W okresie ponad 20 letniej pracy filozoficznej wielokrotnie zapraszany na Sympozja
gdzie przedstawia┬│ i uzasadnia┬│ logicznie swoje teorie odpowiadaj┬▒c na nurtuj┬▒ce pytania s┬│uchaczy wyk┬│adów.

Jego teorie znalaz┬│y odzwierciedlenie w wielu wynalazkach, które skonstruowa┬│ i opatentowa┬│. Jeden z ostatnich wynalazków zdoby┬│ liczne nagrody min. na targach budma 2010, Infrastruktura Warszawa 2009 za innowacyjno┬Â├Ž.

Obecnie trwaj┬▒ badania naukowe nad wynalazkiem gdy┬┐ nauka nie rozpoznaj├¬ jeszcze zasad na jakiej podstawie on w ogóle dzia┬│a i sprawdza si├¬ fizycznie w terenie.

Zasady te wyja┬Ânia jednak Andrzej Struski w oparciu o swoje teorie.
Nadzwyczajnym fenomenem jest to, ┬┐e Andrzej Struski niczego nie zapisuje, ma niesamowit┬▒ pami├¬├Ž, cz├¬sto ┬┐artuje, ┬┐e komputery ┬Âwiata nie by┬│by w stanie pomie┬Âci├Ž wszystkich danych pochodz┬▒cych z jego pami├¬ci.
Nic nie zapisuje, a zapytany potrafi odtworzy├Ž ka┬┐dy temat o którym mówi┬│, pisa┬│.
Nadzwyczajnym jest tak┬┐e fakt, ┬┐e odpowiada równie┬┐ na pytania na które nigdy nie odpowiada┬│ i nie mia┬│ ┬┐adnych przemy┬Âle├▒ z nimi zwi┬▒zanych przy tym udzielaj┬▒c wyczerpuj┬▒cych odpowiedzi czasem wielogodzinnych.

Zapytany o to jak to si├¬ dzieje mówi, ┬┐e on nie ma tych danych "na wierzchu bezpo┬Ârednio w pami├¬ci" na co dzie├▒ o tym nie pami├¬ta, dopiero podczas zadania konkretnego pytania "wchodzi" w g┬│├¬bokie pok┬│ady pami├¬ci i potrafi je odtworzy├Ž lub utworzy├Ž jako nowe, przy czym wszystkie jego odpowiedzi s┬▒ logiczne i w 100 % pasuj┬▒ do siebie i do poprzednich jego teorii i rozezna├▒ w danym temacie.

Na stronie andrzejstruski.com jest znikoma cz├¬┬Â├Ž materia┬│ów autora, w miar├¬ mo┬┐liwo┬Âci zwi├¬kszy si├¬ ilo┬Â├Ž podawanych informacji.

Andrzej Struski je┬Âli chodzi o wyznanie jest wolnym na tej p┬│aszczy┬╝nie acz tolerancyjnym  cz┬│owiekiem, osobi┬Âcie nie jest zwolennikiem ┬┐adnej sekty, religii, wyznania.
Uwa┬┐a ┬┐e istnieje Bóg i szanuje t├¬ posta├Ž.

Jest przeciwny manipulacji i wykorzystywaniu ludzi fizycznie jak i równie┬┐ duchowo.
Po tym jak opublikowa┬│ artyku┬│y mówi┬▒ce o manipulacji i niszczeniu ludzi poprzez duchowo┬Â├Ž, sekty i wyznania w internecie pojawi┬│y si├¬ liczne oszczerstwa, zawistne pomówienia i szkaluj┬▒ce jego wizerunek strony internetowe.

Najbardziej m┬Âci si├¬ na wynalazcy sekta Himawantii to g┬│ównie ludzie zrzeszeni w tej organizacji zak┬│adaj┬▒ setki fa┬│szywych stron podszywaj┬▒c si├¬ pod Andrzeja Struskiego lub pisz┬▒c o nim nie poparte niczym oszczerstwa.
Wspó┬│pracuj┬▒ z nimi ludzie z Ko┬Âciana.

Andrzej Struski sam nie uczestniczy w pisaniu na forach internetowych, jego artyku┬│y wk┬│adaj┬▒ tam osoby zainteresowane jego niezwyk┬│┬▒ twórczo┬Âci┬▒ wynalazcz┬▒ jak i teoretyczn┬▒.

Gryf144 to nick internetowy zastrze┬┐ony prawnie do artyku┬│ów A.S. obecnie zdewaluowany, poprzez fanatyków, którzy mszcz┬▒ si├¬ na wynalazcy i jego dzie┬│ach.

Andrzejstruski.com jest oryginaln┬▒ autoryzowan┬▒ stron┬▒ wynalazcy Andrzeja Struskiego.

Zawiera ona w┬▒ski zarys kilkuletnich prac badawczych prowadzonych przez autora oraz jego ma┬│┬┐onk├¬ Magdalen├¬ Strusk┬▒ zarówno w Europie jak i na kontynencie Afryki.

Wielokrotna paroletnia analiza badawcza na terenie wykopalisk staro┬┐ytnego Egiptu pozwoli┬│a na powstanie nowych teorii dotycz┬▒cych nie tylko czasu i budowy Piramid oraz Sfinksa ale równie┬┐ i sprecyzowania informacji zawartych w dolinie królów, a tak┬┐e min, informacji zwi┬▒zanych z labiryntem podziemnym po┬│o┬┐onym niedaleko tego┬┐ obszaru.

Dzia┬│aj┬▒c wed┬│ug maksymy „Jak na górze, tak i na dole” wieloletnie przemy┬Âlenia w temacie zwi┬▒zku – przyczynowo–skutkowego na polu fizyczno-duchowym zaowocowa┬│y szeregiem artyku┬│ów z cyklu Budowy wszech┬Âwiata, Budowy cz┬│owieka fizyczno-duchowego jego aspektu emocjonalnego chorobotwórczego oraz szeregu innych tez dot┬▒d nierozpoznawalnych przez nauk├¬ i naukowców.