> Strona główna
Kalendarz
Maj 2018
P W ¦ C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoINFORMACJA
 INFORMACJA DLA CENZURY -PRAWNIKOW I SEDZIOW ÂŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1 – KaÂżdemu zapewnia siĂŞ wolno¶æ wyraÂżania swoich pogl±dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 – Cenzura prewencyjna ¶rodków spoÂłecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s± zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno¶ci i praw mog± byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s± konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz±dku publicznego, b±dÂĽ dla ochrony ¶rodowiska, zdrowia i moralno¶ci publicznej, albo wolno¶ci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog± naruszaæ istoty wolno¶ci i praw