> Strona g│ˇwna > Wiadomosci
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoWynalazki
Elektrownia wiatrowa na podstawie obrotowej lub plywajacej
Data 31/12/2010 19:30  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠6149  Jŕzyk Polish
       

 

 

Elektrownia wiatrowa na podstawie obrotowej lub p┬│ywaj┬▒cej


Taki rodzaj wiatraka posiada du┬┐o leprze cechy ni┬┐ wiatraki budowane w tradycyjnej postaci. Du┬┐ym problemem, jaki musz┬▒ pokona├Ž inwestorzy przy budowie elektrowni wiatrowej jest sprawa bezpiecznego posadowienia bardzo wysokiego s┬│upa, na którym jest zawieszone ┬Âmig┬│o. ┬Žmig┬│o takie cz├¬sto osi┬▒ga wag├¬ kilkudziesi├¬ciu ton a rozpi├¬to┬Â├Ž ┬│opat do ponad 100 m. Problem posadowienia nie ko├▒czy listy k┬│opotów inwestora. Tylko z pozoru takie wiatraki wydaj┬▒ si├¬ by├Ž urz┬▒dzeniami ekologicznymi. Profil p┬│atów ┬Âmig┬│a w trakcie pracy wiatraka przyczynia si├¬ do powstawania infra d┬╝wi├¬ków. W pa┬Âmie tych d┬╝wi├¬ków istniej┬▒ równie┬┐ takie d┬╝wi├¬ki, które s┬▒ bardzo szkodliwe dla biologii.

Te dwa najwi├¬ksze problemy inwestora, nie wyst├¬puj┬▒ przy budowie wiatraka, jaki skonstruowa┬│em. Moja konstrukcja charakteryzuje si├¬ dodatkowo, lepszymi cechami w wielu innych aspektach budowy elektrowni wiatrowej. Przede wszystkim koszty budowy, chocia┬┐by samego ┬Âmig┬│a, które w tradycyjnej postaci wymaga stosowania kosztownych technologii. W przypadku tej konstrukcji ┬Âmig┬│o jest zast┬▒pione prost┬▒ form┬▒ turbiny, której ┬│opaty to rodzaj czerpaka, bez potrzeby stosowania zmiennego konta. Du┬┐o mniejszy koszt i wielokrotnie d┬│u┬┐szy czas pracy bez konieczno┬Âci napraw. Turbina mo┬┐e posiada├Ž du┬┐┬▒ wag├¬, która jest w tym przypadku cech┬▒ korzystn┬▒, bo tworzy ko┬│o bezw┬│adno┬Âciowe, które zwi├¬ksza elastyczno┬Â├Ž pracy turbiny. ┬úopaty w postaci czerpaków nie przyczyniaj┬▒ si├¬ do powstawania szkodliwych dla ucha cz┬│owieka d┬╝wi├¬ków i nie s┬▒ zagro┬┐eniem dla ptaków.

 

Posadowienie i wznoszenie konstrukcji dla takiego wiatraka nie wymaga spe┬│nienia wielu trudno osi┬▒galnych warunków terenowych i technicznych. Mo┬┐e on by├Ž postawiony nawet na bagnie a lekki rodzaj konstrukcji kratowej nie wymaga trwa┬│ego ┬│┬▒czenia z gruntem. Je┬┐eli s┬▒ odpowiednio przygotowane materia┬│y do budowy tego rodzaju wiatraka, to czas wznoszenia konstrukcji jest bardzo krótki a koszty znikome w stosunku do kosztów budowy wiatraków tradycyjnych. Zabudowane zewn├¬trzne ┬Âciany ca┬│ej konstrukcji kratowej os┬│aniaj┬▒ wszystkie ┬│opaty turbiny z wyj┬▒tkiem tych, które aktualnie znajduj┬▒ si├¬ w górnej cz├¬┬Âci konstrukcji. W to miejsce skierowany jest strumie├▒ wiej┬▒cego wiatru, który jest zbierany ze ┬Âciany nawiewowej. Ta ┬Âciana posiada du┬┐y k┬▒t nachylenia i samoczynnie jest nastawiana pod kierunek wiej┬▒cego wiatru, dzi├¬ki odpowiednio skonstruowanej p┬│etwie steruj┬▒cej.

 

Wiatrak posiadaj┬▒cy tak┬▒ konstrukcj├¬ mo┬┐e pracowa├Ž nawet przy bardzo silnym a nawet huraganowym wietrze. Odpowiednio skonstruowana rampa nawiewowa pozwala w prosty sposób sterowa├Ž ilo┬Âci┬▒ wiatru, napieraj┬▒cego na ┬│opaty. Jest to bardzo korzystna cecha takiej konstrukcji ┬Âciany nawiewowej, nie tylko z korzy┬Âci wynikaj┬▒cej z ci┬▒g┬│ego czasu pracy nawet przy bardzo du┬┐ym wietrze, ale równie┬┐ z samego bezpiecze├▒stwa ca┬│ej konstrukcji wiatraka. Wichura b├¬dzie dociska┬│a tak┬▒ ┬Âcian├¬ do pod┬│o┬┐a i nie przewróci wiatraka. W sytuacji pogodowej, gdy wiej┬▒cy wiatr jest zbyt s┬│aby by tradycyjny wiatrak móg┬│ skutecznie dzia┬│a├Ž jako elektrownia, tak konstrukcja ┬Âciany nawiewowej, zgromadzi na szczycie wiatraka wystarczaj┬▒c┬▒ si├¬ wiatru do skutecznej pracy turbiny.

 

Posta├Ž p┬│ywaj┬▒ca wiatraka posiada dodatkowo inne korzy┬Âci wynikaj┬▒ce dla inwestora. Przy brzegach mórz i oceanów jest du┬┐o miejsc gdzie cz├¬sto wiej┬▒ wiatry. ┬úatwiej jest równie┬┐ z uzyskaniem pozwolenia na instalacj├¬ p┬│ywaj┬▒cej elektrowni, której konstrukcja pozwala na uzyskanie wygl┬▒du przyjemnego dla naturalnego ┬Ârodowiska. Taka cecha wa┬┐na jest równie┬┐ na l┬▒dzie, wygl┬▒d obecnie budowanych wiatraków jest cz├¬sto przyczyn┬▒ konfliktu.

 

Andrzej i Magdalena Struscy.