> Strona g│ˇwna > Wiadomosci
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoWynalazki
Turbina wodna wolno obrotowa na lozysku magnetycznym
Data 08/05/2010 12:49  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠8579  Jŕzyk Polish
 

Podstawowym celem konstruktora jest zbudowanie takiej turbiny, która uzyska najlepszy moment obrotowy. Moment obrotowy wynika z kilku przyczyn, ale najistotniejsz┬▒ jest d┬╝wignia z kolei d┬│uga d┬╝wignia wymaga du┬┐ej ┬Ârednicy turbiny. W tym momencie konstruktorzy s┬▒ ograniczeni mo┬┐liwo┬Âciami technicznymi, które wynikaj┬▒ z ┬│o┬┐yskowania turbiny. Zbyt du┬┐a turbina b├¬dzie nara┬┐ona na szybsze zu┬┐ywanie si├¬ jej systemu ┬│o┬┐yskowania, st┬▒d konstruktorzy id┬▒ w kierunku turbin szybko obrotowych, które z natury ich budowy maja ograniczon┬▒ d┬│ugo┬Â├Ž d┬╝wigni. Takie turbiny z kolei, wymagaj┬▒ odpowiednich szybko┬Âci przep┬│ywu strumienia i w tym miejscu istnieje najwi├¬kszy problem energetyki wodnej.


┬»adna rzeka nie posiada wystarczaj┬▒co szybkiego nurtu, by w jej naturalnym strumieniu mo┬┐na by┬│o nap├¬dza├Ž turbiny wodne i skutecznie produkowa├Ž energi├¬ elektryczn┬▒. W tym celu s┬▒ budowane tamy, gdzie podniesiony poziom wody pozwala na korzystanie z si┬│y grawitacyjnej planety. Spadaj┬▒ca z du┬┐┬▒ szybko┬Âci┬▒ woda skutecznie nap├¬dza turbin├¬, która tworzy energi├¬ elektryczn┬▒. Pytanie; jakim kosztem?

W tej sprawie istnieje jeszcze jedna kwestia, moc p┬│yn┬▒cej wody w naturalnym nurcie rzeki lub strumienia. Tama jest w stanie zatrzyma├Ž nurt i podnie┬Â├Ž go w zale┬┐no┬Âci od warunków terenowych, jednak powy┬┐ej tamy powstanie wtórny przep┬│yw nurtu, który b├¬dzie identyczny z pierwotnym. Powstanie stopie├▒ wodny, który musi wykaza├Ž si├¬ odpowiedni┬▒ moc┬▒, bo w innym przypadku zostanie b┬│yskawicznie zerwany. Wynika z tego, ┬┐e p┬│yn┬▒ca woda stale z w┬│a┬Âciw┬▒ temu nurtowi si┬│┬▒ napiera na tam├¬, inaczej mówi┬▒c, bezustannie przekazuje moc, któr┬▒ poch┬│ania teren gdzie posadowiona jest tama. Moc ta jest stracona du┬┐ym nak┬│adem kosztów a w wi├¬kszo┬Âci przypadków i uszczerbku ekologicznego.

Problem tkwi w mo┬┐liwo┬Âciach technicznych, które dotycz┬▒ budowy turbin wodnych. My┬Âl┬▒c o tej sprawie wypracowa┬│em rozwi┬▒zanie, które posiada odpowiedni potencja┬│ do wykorzystanie naturalnych szybko┬Âci nurtów p┬│yn┬▒cych rzek i strumieni. To rozwi┬▒zanie zabezpieczone jest czterema patentami, które ujmuj┬▒ zarówno zaw├¬┬┐enie przep┬│ywu nurtu bez konieczno┬Âci budowy trwa┬│ych zapór, jak i wszystkie aspekty konstrukcji kolektora i turbiny.


Zastosowana turbina wodna, musi posiada├Ž odpowiednio du┬┐┬▒ ┬Ârednic├¬, by d┬│uga d┬╝wignia zrównowa┬┐y┬│a brak du┬┐ej szybko┬Âci przep┬│ywaj┬▒cej wody. Konstrukcja turbiny wymaga podniesienia nurtu tylko w minimalnym zakresie, co jest mo┬┐liwe przy zastosowaniu zaw├¬┬┐enia jego przep┬│ywu. Takie zaw├¬┬┐enia nurtu posiadaj┬▒ dodatkow┬▒ cech├¬ w kwestii ekologicznej. One punktowo w kolejnych miejscach rzeki przyczyniaj┬▒ si├¬ do napowietrzania wody a takie dotlenienie zawsze korzystnie wp┬│ywa na stan ca┬│ej ekologii rzeki i jej ┬Ârodowiska naturalnego.

Du┬┐a ┬Ârednica turbiny, jak równie┬┐ jej du┬┐y ci├¬┬┐ar, wymaga┬│y ca┬│kowicie nowatorskiego rozwi┬▒zania w kwestii ┬│o┬┐yskowania. W rozwi┬▒zaniu problemu pomog┬│a idea zastosowania ┬│o┬┐yska pier┬Âcieniowego, które podpiera turbin├¬ na jej obwodzie a nie w osi jak to jest stosowane w istniej┬▒cych rozwi┬▒zaniach. Opatentowa┬│em turbin├¬ pier┬Âcieniow┬▒, która nie posiada osi a w swojej centralnej cz├¬┬Âci konstrukcji ma woln┬▒ przestrze├▒, któr┬▒ mo┬┐na wykorzysta├Ž do innych celów.

Jednak ┬│o┬┐yska pier┬Âcieniowe, które maja kilka metrów ┬Ârednicy s┬▒ równie zawodne jak te, stosowane na osi. Natomiast zastosowanie ┬│o┬┐yska magnetycznego spraw├¬ rozwi┬▒zuje i dodaje innych korzystnych cech technicznych turbinie wodnej. Takie ┬│o┬┐ysko zbudowane z magnesów sta┬│ych nie wymaga pieczo┬│owitej obs┬│ugi i konserwacji a czas jego eksploatacji wyd┬│u┬┐a si├¬ wielokrotnie w stosunku do ┬│o┬┐ysk tocznych. Dobrze zbudowane ┬│o┬┐ysko magnetyczne na magnesach sta┬│ych, eliminuje zawsze w ┬│o┬┐yskach tocznych wyst├¬puj┬▒ce tarcie, co nast├¬pnie przenosi si├¬ na wydajno┬Â├Ž turbiny.


Szczególn┬▒ cecha poduszek magnetycznych jest ich du┬┐a zdolno┬Â├Ž do zmiany wzajemnego po┬│o┬┐enia poprzez odpychanie si├¬ takich samych biegunów. Dobrze ustawione magnesy powoduj┬▒ obrót du┬┐ej i ci├¬┬┐kiej turbiny przy minimalnym naporze wody, co daje dodatkowy efekt ci┬▒gu obwodowego. Kolejnym patentem jest pier┬Âcieniowe ┬│o┬┐ysko magnetyczne.

Struski Andrzej

www.konstrukcje-mas.com
www.andrzejstruski.com