> Strona g│ˇwna > Wiadomosci
Kalendarz
Pa╝dziernik 2018
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoWynalazki
Malej i sredniej wielkosci Punkty Uslugowe
Data 08/05/2010 13:13  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠4227  Jŕzyk Polish
 

   Jedn┬▒ z cech, które charakteryzuj┬▒ Konstrukcje MAS, jest mo┬┐liwo┬Â├Ž posadowienia obiektu bez potrzeby trwa┬│ego po┬│┬▒czenia z gruntem. U┬│atwia ona proces wykonania ca┬│ego przedsi├¬wzi├¬cia, zarówno w zakresie prawnym jak i technologicznym. Je┬┐eli dodatkowo zaistnieje potrzeba wykonania budynku, jako obiektu obrotowego to mo┬┐emy wykona├Ž takie zadanie w stosunkowo prosty sposób.


   W takim samym zakresie kosztów i technologii, mo┬┐emy zbudowa├Ž obiekt, który mo┬┐e by├Ž posadowiony na ko┬│ach. Istniej┬▒ sytuacje i obwarowania ┬Ârodowiskowe, gdzie takie rozwi┬▒zania mo┬┐e okaza├Ž si├¬ jedynym wyj┬Âciem z problematycznej sytuacji.
   Tu prezentowane propozycje ró┬┐norodnych budowli, charakteryzuj┬▒ si├¬ prostot┬▒ konstrukcji a zarazem szerok┬▒ gam┬▒ rozwi┬▒za├▒ architektonicznych. Prostota, jest zawarta w istocie Konstrukcji MAS, gdzie powtarzalno┬Â├Ž modu┬│ów pozwala na prosty i b┬│yskawiczny proces zmontowania kompletnego budynku. Prezentowane obiekty, kilka osób wykona w jeden dzie├▒, nie u┬┐ywaj┬▒c do tego monta┬┐u ci├¬┬┐kiego sprz├¬tu. Modu┬│y, z których sk┬│ada si├¬ obiekt b├¬d┬▒ kompletnie wyko├▒czonymi cz├¬┬Âciami budynku, ┬│┬▒czone z sob┬▒ szybkoz┬│┬▒czami. Architektura obiektu, b├¬dzie zale┬┐a┬│a od naszego wyboru i skonfigurowania modu┬│ów zewn├¬trznych. Taki obiekt, mo┬┐e by├Ž tak samo szybko rozebrany i przetransportowany w inne miejsce.

Wersja budynku us┬│ugowego.Obiekt. 1 Widok od strony wej┬Âcia.Obiekt. 2 Widok z boku.Obiekt. 3 Widok budynku od strony zaplecza.Obiekt. 4 Widok konstrukcji parteru.Obiekt. 5 Konstrukcja parteru.Obiekt. 5 Widok konstrukcji tarasu i pomieszczenia na piêtrze.

Andrzej i Magdalena Struscy