> Strona główna > Wiadomosci
Kalendarz
Maj 2019
P W ¦ C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoWynalazki
Budynki obrotowe
Data 25/05/2010 18:28  Autor Magdalena_Struska  Kliknięć 3795  Język Polish
 

Budownictwo, którego cechy konstrukcyjne pozwalaj± na obrót caÂłej konstrukcji, stosowane jest w wyj±tkowych przypadkach. Czê¶ciej w usÂługach a tylko sporadycznie w budynkach mieszkalnych. Budynek obracany posiada pewne walory, które objawiaj± swoje pozytywne cechy w okre¶lonej strefie geograficznej. SÂłabe nasÂłonecznienie, jest problemem w oddalonych od równika rejonach globu a zbyt silne w rejonach pustynnych gdzie opady s± sporadyczne. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, obracany budynek pozwoli na zwiĂŞkszenie korzystnych relacji czÂłowieka w stosunku do sÂłoñca.
Poprzez obrót moÂżna regulowaæ na¶wietlenie wnĂŞtrza budynku. Tam gdzie ¶wiatÂła sÂłonecznego jest za maÂło, obracaj±c okna w kierunku sÂłoñca zwiĂŞkszamy ilo¶æ dobowego nasÂłonecznienia. JeÂżeli jest tego ¶wiatÂła za duÂżo, obracaj±c odpowiednio budynek ograniczymy dostĂŞp ¶wiatÂła sÂłonecznego. Budynki obrotowe to grupa budownictwa, któr± cechuje szczególny sposób wykonania konstrukcji no¶nej. Taki budynek musi byæ odpowiednio sztywny w caÂłej swojej przestrzeni konstrukcyjnej. Nie posiada fundamentów, dlatego wi±zanie podÂłogowe speÂłnia ich zadanie i dodatkowo musi przenosiæ siÂły wystĂŞpuj±ce podczas obrotu. W takich obiektach Konstrukcje MAS speÂłniaj± siĂŞ w szczególny sposób. W obiekcie obracanym, który jest wykonany w Konstrukcji MAS zadanie odpowiedniej wytrzymaÂło¶ci speÂłnia standardowa konstrukcja, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnieñ. W zasadzie kaÂżdy budynek zbudowany w Konstrukcji MAS moÂże byæ posadowiony na systemie obrotowym.Struski Andrzej Magdalena Struska