> Strona g│ˇwna > Wiadomosci
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoWynalazki
Lozko magnetyczne i Lapis lazuli
Data 04/06/2010 15:18  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠5532  Jŕzyk Polish
 

Mojej konstrukcji ┬│ó┬┐ko magnetyczne jest wykonane w oparciu o takie same proporcje, jakie zawiaduj┬▒ wieloma formami ┬┐ycia biologicznego. Proporcja z┬│otego podzia┬│u, znamionuje kontury, formy i kszta┬│ty wszystkich kamieni Lapisu Lazuli, które s┬▒ u┬│o┬┐one w p┬│ycie magnetycznego ┬│ó┬┐ka. Równie┬┐ magnesy sta┬│e, które s┬▒ umiejscowione w tej p┬│ycie pokrywaj┬▒ si├¬ z u┬│o┬┐eniem tych tak korzystnych dla zdrowia kamieni, potocznie zwanych „kamieniami Boga” Ulokowane w ten sposób magnesy i kamienie lapisu lazuli, korzystnie odnosz┬▒ si├¬ do istniej┬▒cych w biologii cz┬│owieka proporcji z┬│otego podzia┬│u, które determinuj┬▒ form├¬ jego budowy.
Wolne przestrzenie istniej┬▒ce pomi├¬dzy formami u┬│o┬┐onymi z Lapisu lazuli s┬▒ wype┬│nione kawa┬│kami bursztynem. P┬│yta ┬│ó┬┐ka magnetycznego jest uzbrojona w odpowiednio u┬│o┬┐one magnesy sta┬│e, natomiast pod konstrukcj┬▒ p┬│yty znajduj┬▒ si├¬ przestrzenne bry┬│y, których konstrukcja odnosi si├¬ do budowy krzemianu. Na wierzcho┬│kach form geometrycznych, które s┬▒ sk┬│adowymi cz├¬┬Âciami bry┬│, s┬▒ zamocowane magnesy sta┬│e. Takie rozlokowanie magnesów sta┬│ych, które odwzorowuje charakter magnetyczny ska┬│y krzemianowej i odnosi si├¬ do charakteru magnetycznego ró┬┐nych minera┬│ów, jest zbawienne dla zak┬│óconych pól magnetycznych w komórkach organizmów biologicznych.


Uzbrojone w magnesy sta┬│e bry┬│y zbudowane na wzór kszta┬│tu kryszta┬│ów krzemianu, s┬▒ wprowadzane w ruch wirowy w obu kierunkach z ró┬┐nymi szybko┬Âciami. Pola magnetyczne emitowane przez magnesy nasycaj┬▒ przestrze├▒ w zakresie ┬│ó┬┐ka magnetycznego w taki sposób, jak ┬┐elazne wiruj┬▒ce j┬▒dro planety nasyca przestrze├▒ ┬┐ycia cz┬│owieka na ziemi. Magnesy sta┬│e emituj┬▒ takie pola magnetyczne, które regeneruj┬▒ zak┬│ócenia pó┬│ magnetycznych istniej┬▒ce w komórkach a dok┬│adnej w ich procesach chemicznych. Oddzia┬│ywanie pola magnesów sta┬│ych na organizm biologiczny pozwala mu zachowa├Ž lub ponownie aktywowa├Ž pierwotne stany rozwoju, inaczej mówi┬▒c przywróci├Ž naturaln┬▒ form├¬ ┬┐ycia biologicznego komórki.

W konstrukcji p┬│yty ┬│ó┬┐ka, s┬▒ umiejscowione naturalne kamienie pó┬│-szlachetne. Kryszta┬│y te s┬▒ tak dobrane, by kamienie o odpowiednich kolorach umieszczone by┬│y w miejscach odpowiadaj┬▒cych centrom energetycznym cz┬│owieka. P┬│yta ┬│ó┬┐ka magnetycznego jest podgrzewana w tym celu by uzyska├Ž lepsz┬▒ skuteczno┬Â├Ž emisji cz┬▒stek minera┬│ów i bursztynu a dla cz┬│owieka, który relaksuje si├¬ na nim wytworzy├Ž przyjemna temperatur├¬. Korzystanie z zalet magnesów sta┬│ych i lapisu lazuli, pozwala cz┬│owiekowi odpr├¬┬┐y├Ž si├¬ i uzyska├Ž biologiczna sprawno┬Â├Ž przed podj├¬ciem si├¬ ci├¬┬┐kich zada├▒ na planie wysi┬│ku fizycznego, lub przed trudnym etapem w procesie leczenia, takim dla przyk┬│adu jak operacja.


Struski Andrzej