> Strona g│ˇwna > Wiadomosci
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoWynalazki
Plywajaca elektrownia wodna
Data 16/06/2010 19:38  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠7835  Jŕzyk Polish
  

Elektrownie wodne wykorzystuj┬▒ naturaln┬▒ moc wody w warunkach grawitacji.
Tamy s┬│u┬┐┬▒ do podnoszenia poziomu wody w celu uzyskania stopnia spi├¬trzenia, z których opadaj┬▒ca woda przekazuje swoj┬▒ moc uzyskana w warunkach grawitacji.
Uzyskiwanie stopnia spi├¬trzenia, jest swego rodzaju zast├¬pczym ┬Ârodkiem, dla sposobu pozyskiwania mocy z nurtu rzecznego. Z drugiej strony budowa tam to nies┬│ychane koszty i niszczenie naturalnych warunków rzeki.
Mimo tych problemów tamy ci┬▒gle si├¬ buduje a obecnie coraz wi├¬cej. Gminy uwalniaj┬▒ rzeki z ogranicze├▒ ekologicznych by pozwoli├Ž ch├¬tnym, których na budow├¬ elektrowni stale przybywa.
P┬│ywaj┬▒ca elektrownia wodna, jest bezkonkurencyjn┬▒ alternatyw┬▒ dla drogich i nie ekologicznych tam. Przyk┬│adowo zbudowanie du┬┐ej elektrowni p┬│ywaj┬▒cej o mocy jednego megawata, jest wielokrotnie ta├▒sze ni┬┐ zbudowanie ma┬│ej tamy na rzece, z której uzyska si├¬ taka sam┬▒ ilo┬Â├Ž energii.

Dodatkowo tej wielko┬Âci elektrownia p┬│ywaj┬▒ca nie zak┬│uci ┬Ârodowiska a tym samym nie wymaga problematycznych pozwole├▒. Oceniaj┬▒c korzy┬Âci z innej strony na przestrzeni jednego kilometra rzeki mo┬┐na zacumowa├Ž cztery p┬│ywaj┬▒ce elektrownie o mocy jednego megawata ka┬┐da a by zbudowa├Ž kolejn┬▒ tak┬▒ tam├¬ nale┬┐y szuka├Ž lokalizacji w odleg┬│o┬Âci od kilkunastu do kilkudziesi├¬ciu kilometrów w dó┬│ od istniej┬▒cej ju┬┐ tamy. Elektrownie p┬│ywaj┬▒ce s┬▒ rozwi┬▒zaniem, które pozwala bez porównania skuteczniej wykorzystywa├Ž potencja┬│ rzek.
Istotny równie┬┐ jest tu, czas potrzebny na realizacj├¬ elektrowni rzecznej. Do zbudowania tamy niezb├¬dny jest czas jej wykonania po uzyskaniu pozwole├▒, który waha si├¬ od dwóch do kilku lat. P┬│ywaj┬▒c┬▒ elektrowni├¬ kotwiczy si├¬ w kilka godzin a nie wi├¬cej ni┬┐ kilka dni czasu potrzeba na pod┬│┬▒czenie jej do sieci energetycznej.
Sprawa wp┬│ywu elektrowni rzecznych na ┬Ârodowisko naturalne, jest nies┬│ychanie istotnym czynnikiem i wiele krwi napsuje budowniczym tam.
P┬│ywaj┬▒ca elektrownia rzeczna nie tylko, nie szkodzi ekologii a wr├¬cz wp┬│ywa korzystnie na naturalne ┬Ârodowisko, napowietrzaj┬▒c wod├¬ rzeki.

Z punktu widzenia techniki z zachowania si├¬ elektrowni p┬│ywaj┬▒cej, to nale┬┐y tak przygotowa├Ž finalny produkt by spe┬│nia┬│ cechy maszyny kompaktowej. To znaczy by jej cumowanie na nurcie lub postawienie na dnie rzeki, odbywa┬│o si├¬ bez dodatkowych czynno┬Âci technologicznych. Wszystkie podzespo┬│y maszyny musz┬▒ dzia┬│a├Ž w momencie, gdy pop┬│ynie woda a ta musi pop┬│yn┬▒├Ž po zacumowaniu obiektu i po opuszczeniu zabieraka.

Wa┬┐nym elementem przy maszynach kompaktowych jest ich sprawne uruchomienie. Dla elektrowni p┬│ywaj┬▒cych takie cechy maszyny kompaktowej, pozwol┬▒ jej na sprawn┬▒ zmian├¬ pozycji lub miejsca pracy. Przebazowanie elektrowni to praca zwi┬▒zana g┬│ównie z przy┬│┬▒czem w nowym miejscu do sieci energetycznej, natomiast usytuowanie i uruchomienie maszyny to kwestia kilku godzin.

Wa┬┐na jest równie┬┐ sprawa ma┬│ych elektrowni o mocy kilku lub kilkunastu kilowatów. Kilowatów tym przedziale nie buduje si├¬ elektrowni stacjonarnych a niew┬▒tpliwie dla tych, którzy mieszkaj┬▒ lub maja zak┬│ady w pobli┬┐u strumieni jest to dobre rozwi┬▒zanie. Tym bardziej, ┬┐e w momencie przeprowadzki mog┬▒ elektrownie zabra├Ž w inne miejsce.

Struski Andrzej