„CHINSKI MUR” ISTNIAL TYSIACE LAT WCZESNIEJ W PIRENEJACH FRANCUSKICH?
22/04/2011 22:41 - Andrzej i Magdalena Struscy de
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA 


„CHIÑSKI MUR” ISTNIA£ TYSI¡CE LAT WCZE¦NIEJ W PIRENEJACH FRANCUSKICH?.

 

KTO WYKONA£ TEN MUR, NATURA CZY CZ£OWIEK I KIEDY ON POWSTA£?

Fot. 1Fot. 2Fot. 3Fot. 4Fot. 5Fot. 6Fot. 7Fot. 8Fot. 9Fot. 10 Odcinek, który jest pokazywany na poprzednich zdjêciach znajduje siê w dolinie.

 

Po lewej stronie na wzgórzu widoczne s± inne zachowane czê¶ci budowli,

Podobne szcz±tki znajduj± siê na kilku górach, które s± po³o¿one w linii prostej do widocznego tu po³o¿enia resztek zachowanej konstrukcji. Droga widoczna na zdjêciach biegnie pomiêdzy dwoma górami w miejscu, gdzie kiedy¶ mog³a znajdowaæ siê brama do doliny La ValDieu -  doliny Boga. Droga ta biegnie z Rennes le Chateau do Rennes les Bain i do Bu³garach.
© MAS - Magdalena i Andrzej Struski de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

http://www.andrzejstruski.com/articles_119_%26%238222%3BCHINSKI-MUR%26%238221%3B-ISTNIAL-TYSIACE-LAT-WCZESNIEJ-W-PIRENEJACH-FRANCUSKICH.html