SYN CZLOWIECZY - Cz. 2 BARANEK
02/02/2015 23:05 - Andrzej Struski de Merowing
 

SYN CZlOWIECZY 
Cz. 2 BARANEKApokalipsa B.G.

V.-1 - I widzialem po prawej rece siedzacego na stolicy ksiegi napisane, wewnatrz i zewnatrz zapieczetowane siedmioma pieczeciami.

 

 

„I widzialem po prawej rece” Zobaczylem po prawicy

„siedzacego na stolicy” Boga, ktory siedzi na tronie nieba,

„ksiegi napisane, „ odpowiednio przygotowane zbiory wiedzy.

„wewnatrz i zewnatrz” Ta cala specjalna wiedza i jej zbiory,

„zapieczetowane siedmioma pieczeciami.” byly zapieczetowane pieczeciami Nieba.

 

 

Zobaczylem po prawicy Boga, ktory siedzi na tronie nieba, odpowiednio przygotowane zbiory wiedzy. Ta cala specjalna wiedza, niezbedna do przeprowadzenia misji czasow ostatecznych na Ziemi i jej bezpieczne zbiory, byla zapieczetowane pieczeciami Nieba.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-2 - I widzialem Aniola mocnego, wolajacego glosem wielkim: Kto jest godzien otworzyc te ksiegi i odpieczetowac pieczeci ich?

 

 

„I widzialem Aniola mocnego, „ Widzialem zolnierza armii nieba,

„wolajacego glosem wielkim: „ wolajacego z polecenia Boga.

„Kto jest godzien otworzyc te ksiegi” Kto jest gotowy przejac te zbiory

„i odpieczetowac pieczeci ich?” i otworzyc wszystkie pieczecie.

 

 

Widzialem zolnierza armii nieba, wolajacego z polecenia Boga. Kto jest gotowy przejac te zbiory i otworzyc wszystkie ich pieczecie.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-3 - A nikt nie mogl ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemia otworzyc onych ksiag, ani wejrzec w nie.

 

 

„A nikt nie mogl” Nie znalazl sie nikt,

„ani w niebie, „ ani posrod dusz w niebie,

„ani na ziemi, „ ani posrod ludzi na ziemi,

„ani pod ziemia” ani ktokolwiek w piekle,

„otworzyc onych ksiag, „ kto mialby prawo przyjac te zbiory

„ani wejrzec w nie.” I odczytac informacje.

 

 

Nie znalazl sie nikt, ani posrod dusz w niebie, ani posrod ludzi na ziemi, ani ktokolwiek w piekle, kto mialby prawo przyjac te zbiory i odczytac zawarte w nich informacje. Te informacje sa objete najwyzsza tajemnica, bo dotycza dzialania armii nieba w trakcie zdarzen, jakie wystepuja w zwiazku z misja czasow ostatecznych.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-4 - I plakalem bardzo, iz nikt nie byl znaleziony godny, aby otworzyl i czytal ksiegi, i wejrzal w nie.

 

 

„I plakalem bardzo, „ I bardzo plakalem,

„iz nikt nie byl znaleziony godny, „ ze nie znalazl sie nikt

„aby otworzyl” kto, by mogl przejac,

„i czytal ksiegi, „ odczytac zbiory

„i wejrzal w nie.” i zrozumiec tam ukryte informacje.

 

 

I bardzo plakalem, ze nie znalazl sie nikt, kto by mogl przejac i odczytac zbiory, a takze zrozumiec ukryte w tych zbiorach informacje.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-5 - Tedy mi jeden z onych starcow rzekl: Nie placz! Oto zwyciezyl lew, ktory jest z pokolenia Judowego, korzen Dawidowy, aby otworzyl ksiegi i odpieczetowal siedm pieczeci ich.

 

 

„Tedy mi jeden z onych starcow rzekl: „ Wtedy mi jeden z Krolow w niebie powiedzial,

„Nie placz!” nie placz,

„Oto zwyciezyl lew, „ poradzil sobie Dowodca Armii Nieba,

„ktory jest z pokolenia Judowego, „ ktory pochodzi z pokolenia Judowego.

„korzen Dawidowy, „ Posiada czysta krew Dawidowa i niezbedna genetyke,

„aby otworzyl ksiegi” by mogl przyjac zbiory informacji z nieba

„i odpieczetowal siedm pieczeci ich.” i zrozumiec ukryta w nich wiedze.

 

 

Wtedy mi jeden z Krolow w niebie powiedzial, nie placz, poradzil sobie Dowodca Armii Nieba, Syn czlowieczy, ktory pochodzi z pokolenia Judowego. Posiada czysta krew Dawidowa i niezbedna genetyke, by mogl przyjac zbiory informacji z nieba i zrozumiec ukryta w nich wiedze.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-6. - I spojrzalem, a oto miedzy stolica i czterema onemi zwierzetami, i miedzy onymi starcami Baranek stal jako zabity, majac siedm rogow i siedm oczy, ktore sa siedm duchow Bozych, poslanych na wszystka ziemie.

 

„I spojrzalem, „ I spojrzalem

„a oto miedzy stolica i czterema onemi zwierzetami, „ a tam w komnacie tronowej, przed tronem Boga,

„i miedzy onymi starcami” pomiedzy innymi krolami,

„Baranek stal jako zabity, „ stal Krol, posluszny Bogu a usmiercony przez ludzi na Ziemi.

„majac siedm rogow” W jego koronie, widzialem siedem diademow,

„i siedm oczy, „ ktory sa, jako oczy,

„ktore sa siedm duchow Bozych, „ i instrumenty z nieba,

„poslanych na wszystka ziemie.” do kontaktu z kazda enklawa wcieleniowa we Wszechswiecie.

 

 

I spojrzalem a tam w komnacie tronowej, przed tronem Boga, pomiedzy innymi krolami, stal Krol, posluszny Bogu a usmiercony przez ludzi na Ziemi. W jego koronie, widzialem siedem diademow, ktory sa, jako oczy i instrumenty z nieba. Te diademy sluza, do kontaktu z kazda enklawa wcieleniowa we Wszechswiecie.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-7 - Ten przyszedl i wzial one ksiegi z prawej reki siedzacego na stolicy.

 

 

„Ten przyszedl” Krol podszedl do Tronu

„i wzial one ksiegi” i przyjal zbiory,

„z prawej reki” ktore sa specjalnie przygotowane,

„siedzacego na stolicy.” od Boga

 

 

Krol podszedl do Tronu przyjal od Boga zbiory, ktore byly specjalnie dla niego przygotowane.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-8 - A gdy wzial one ksiegi, zaraz ono czworo zwierzat i oni dwadziescia i cztery starcy upadli przed Barankiem, majac kazdy z nich cytry i czasze zlote, pelne wonnych rzeczy, ktore sa modlitwy swietych.

 

 

„A gdy wzial one ksiegi, „ Gdy Syn czlowieczy przejal te zbiory,

„zaraz ono czworo zwierzat” niezwlocznie komnata tronowa

„i oni dwadziescia i cztery starcy” i wszyscy krolowie w tej komnacie,

„upadli przed Barankiem, „ uznali, jako wlasciwe, dzialania Dowodcy Armii Nieba wcielonego w cialo czlowieka.

„majac kazdy z nich cytry” W uznaniu oddali mu hold  

„i czasze zlote, „ „pelne wonnych rzeczy, „ i przyznali szczegolne prawa,

„ktore sa modlitwy swietych.” ktore sa takie jak w prosbach ludzi swietych do Boga.

 

 

Gdy Syn czlowieczy przejal te zbiory, niezwlocznie komnata tronowa, – jako zabezpieczone miejsce najwyzszej wladzy nieba i zarazem system kontaktu z cala spolecznoscia - i wszyscy krolowie w tej komnacie, uznali dzialania dowodcy armii nieba wcielonego w cialo czlowieka, jako wlasciwe. W uznaniu oddali mu hold i przyznali szczegolne prawa. Prawa te okazaly sie niezbedne do dalszych dzialan na Ziemi. W modlitwach ludzi swietych, wystepowaly odniesienia do tych szczegolnych dzialan, na ktore Najwyzsza Rada Nieba wyrazila jednomyslna zgode.

P.S. do tresci tego wersetu:

Tresc tego wersetu bardzo mnie zaskoczyla z tego powodu, ze jest w nim zawarty opis sytuacji, jaka przydarzyla sie mnie (w postaci duszy) w tej wlasnie Sali tronowej nieba. Bylo to, podczas jednej z pierwszych podrozy dusza do nieba, (ogolnie odbylem kilkadziesiat podrozy).

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-11 - I widzialem, i slyszalem glos wielu Aniolow okolo onej stolicy, i onych zwierzat i onych starcow; a byla liczba ich tysiackroc sto tysiecy i dziesieckroc sto tysiecy,

 

 

„I widzialem, i slyszalem” Widzialem i slyszalem;

„glos wielu Aniolow okolo onej stolicy, „ glosy Aniolow wokol stolicy nieba.

„i onych zwierzat i onych starcow; „ I glosy komnaty tronowej i glosy krolow nieba.

„a byla liczba ich tysiackroc sto tysiecy i dziesieckroc sto tysiecy, „ A liczba Aniolow byla olbrzymia.

 

 

Widzialem i slyszalem; glosy Aniolow wokol stolicy nieba. I glosy komnaty tronowej i glosy krolow nieba. A liczba Aniolow, ktorych slyszalem byla olbrzymia.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-12 - Mowiacych glosem wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, wziac moc i bogactwo, i madrosc, i sile, i czesc, i chwale, i blogoslawienstwo.

 

 

„Mowiacych glosem wielkim: „ Wszyscy mowili glosem z nieba.

„Godzien jest ten Baranek zabity, „ Godny jest ten usmiercony Syn czlowieczy,

„wziac moc i bogactwo, i madrosc, i sile, „ osiagnac moc w boju i bogactwo, i madrosc, i sile do walki,

„i czesc, i chwale, i blogoslawienstwo.” I uznanie, i wiedze, i blogoslawienstwo.

 

 

Wszyscy mowili glosem z nieba. Godny jest ten usmiercony Syn czlowieczy,

osiagnac moc w boju i bogactwo, i madrosc, i sile do walki, i uznanie, i wiedze, i blogoslawienstwo.

 

 

 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzacy Misje Czasow Ostatecznych.

http://www.andrzejstruski.com/articles_310_SYN-CZLOWIECZY---Cz--2-BARANEK.html