Teoria ewolucji czlowieka - czlowiek fizyczno-duchowy w-g Andrzeja Struskiego
02/03/2011 22:42 - Andrzej Struski
 

¦wiadomo¶æ                                                                         
Budowa Cz³owieka                                                               
Forma Biologiczna                                                               

Cz³owiek Nadistota                                                                
Proces ewolucji specjalnej, eksponuje cz³owieka                 
Przyczyny upadku cz³owieka fizyczno duchowego               
Przyroda jest ¶wiatyni± duszy                                             
Opiekun duchowy cz³owieka                                                 
Czym my¶li cz³owiek, je¶li nie my¶li mózgiem?                   
Cz³owiek nie my¶li mózgiem                                                  
Wêdrówka dusz? - reinkarnacja a wcielenie                       
Czy przodka wstydziæ trzeba siê?                                         
Czym s± my¶li uczucia, jakie maj± zadanie
 i jaka jest ich geneza (przyczyny)?
                                        
Dlaczego cz³owiek ma umys³                                                  

http://www.andrzejstruski.com/blog_view_42_Teoria-ewolucji-czlowieka---czlowiek-fizyczno-duchowy-w-g-Andrzeja-Struskiego.html