> Strona główna > Artykuly > Egipt i Rennes-le-Chateau > Odkrycie MAS - Struski - SEKRET SWIATYNI ZIEMI DRUIDOW - SKALA
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Odkrycie MAS - Struski - SEKRET SWIATYNI ZIEMI DRUIDOW - SKALA
Data 02/05/2011 22:51  Autor Andrzej i Magdalena Struscy d  Klikniêæ 4131  Jêzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA SEKRET ¦WI¡TYNI ZIEMI DRUIDÓW - SKA£A  "WYROCZNI" CZYLI "WRÓ¯B".

Ca³a - (6metrów kwadratowych) - górna  powierzchnia  tej ska³y jpokryta jest rze¼bionymi znakami kultowymi. Na ¿adnej innej skale w rejonie opisywanej przez nas ¦wi±tyni Ziemi Druidów nie ma zgromadzonej tak du¿ej ilo¶ci znaków dlatego uznalismy ja za ska³ê WYROCZNI czyli WRÓ¯B.. Okre¶lenie takie jest uzasadnione wyj±tkowo du¿± ilo¶ci±  o³tarzy kultowych. wyeksponowanych na okolicznych ska³ach przez Kap³anów Druidzkich 

Stwierdzilismy istnienie kilkaunastu kompletnych o³tarzy.


Dokumentacja fotograficzna

 

Ska³a o wymiarach 2,5x2,5m wysoka na 1.5, znajduje siê w zbiorze stanowisk ¦wi±tyni Ziemi w Rennes les Bains. Na fotografiach widoczne s± wykonane na jej górnej p³aszczy¼nie ró¿ne formy graficzne.

 

 

Fot. 1

 

 

 

Fot. 2

 

 

Fot. 3

 

 

 

Fot 4

 

 

 

Fot. 5

 

 

 

Fot. 6

 

 

 

Fot. 7

 

 

 

Fot. 8

 

 

Fot. 9

 

 

Fot. 10

 

 

 

Fot. 11

 

 

 

Fot. 12

 

 

Fot. 13

 

©   MAS Magdalena i Andrzej Struscy de Merowing.

France-Languedoc-Roussillion-Rennes le Chateau - Rennes les Bains - Pireneje Francuskie

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu

oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów. 

 

ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZÊDOWO  ZG£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.