> Strona główna > Artykuly > Rozne > Pending the Messiah - W OCZEKIWANIU NA MESJASZA.
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Pending the Messiah - W OCZEKIWANIU NA MESJASZA.
Data 22/03/2016 00:27  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikniêæ 2182  Jêzyk Polish
 

Pending the Messiah - W OCZEKIWANIU NA MESJASZA.

 

 

Pending the Messiah. Now is the time of longing and hope you expected. Expected by all the Israelites. Purim 2016, the time of the coming of the Messiah, says the Torah code. Three days left until that date, the last three days of hope throughout the nation. Hope that the Messiah would come to Israel. Not happen. Not happen despite the fact that the code of the Torah says so. The code of the Torah is not above God. The code of the Torah can not be exalted over the Son of God - the Lord of hosts - the Messiah. The nation of Israel is not ready to accept the Messiah. It can not come, even though it says the code of the Torah. The rabbis do not understand the message of the Torah, do not understand the intentions of God, You reject the warnings of your prophets. These verses speak about you and rabbis of the nation of Israel; do you understand what is written in them?


Isaiah Chapter 28 verses 1; 3; 14; 22.
You do not understand what Isaiah said, do not understand what others have said the prophets, You do not understand what is written in the Torah. Once again, I repeat to you; In Purim not come to you, the Son of God - the Messiah. There will be no star Nibiru. Wydazy not anything special. You rabbis and the entire nation of Israel, you are not ready. Your thinking is warped your needs. You do not understand the divine transmission of the Torah. Do not you see what is around you. You see only what you want to be around you. The words of God do not reach into your consciousness. Are you deaf to the words of God, they do not come to your consciousness. You can not expect, the Son of God came to you. You rabbis and the entire nation of Israel, your thoughts are in another world. You abandon Affairs of God, and have dealt with their own ideas about God. 21 03 2016.
Lord of hosts. Andrzej Struski de Merowing. *******Oczekujacy Mesjasza. Nadszedl czas z utesknieniem i nadzieja oczekiwany. Oczekiwany przez wszystkich izraelitow. Purim 2016, czas przyjscia Mesjasza, tak mowi kod Tory. Trzy dni jakie pozostaly do tej daty, to ostatnie trzy dni nadziei calego narodu. Nadzieji na to, ze do Izraela przyjdzie Mesjasz. Nie stanie sie tak. Nie stanie sie tak mimo, ze kod Tory tak mowi. Kod Tory nie stoi ponad Bogiem. Kod Tory nie moze byc wywyzszony ponad Syna Boga – Pana Zastepow - Mesjasza. Narod izraelski nie jest gotowy na przyjecie Mesjasza. Nie moze on przyjsc, mimo, ze tak mowi kod Tory. Rabini nie rozumiecie przekazu Tory, nie rozumiecie intencji Boga, odrzucacie ostrzezenia waszych prorokow. Te wersety mowia o was Rabini i o narodzie izraelskim; czy rozumiecie co w nich jest napisane?


Izajasz XXVIII - 1 Biada pysznej koronie, pijanicom z Efraima, i kwiatowi opadlemu z ozdoby slawy swojej! Biada tym, ktorzy rzadza dolina bardzo urodzajna, i znikczemnialym od wina! 3 Nogami podeptana bedzie pyszna korona, pijanicy Efraimscy! 14 Przetoz sluchajcie slowa Panskiego, mezowie nasmiewcy! panujacy nad tym ludem, ktory jest w Jeruzalemie. 22 A tak teraz nie nasmiewajcie sie, aby sie niezmocnily zwiazki wasze, bom o pewnem zepsowaniu wszystkiej ziemi slyszal od Pana, Pana zastepow,


Nie rozumiecie tego co mowil Izajasz, nie rozumiecie tego co mowili inni prorocy, nie rozumiecie tego co jest zapisane w Torze. Kolejny raz wam powtarzam; W Purim nie przyjdze do was Syn Boga – Mesjasz. Nie bedzie zadnej gwiazdy Niburu. Nie wydazy sie nic szczegolnego. Wy Rabini i caly narod izraelski, nie jestescie gotowi. Wasze myslenie jest zdeformowane waszymi potrzebami. Nie rozumiecie boskiego przekazu Tory. Nie widzicie tego, co jest wokol was. Widzicie tylko to, co chcecie zeby wokol was bylo. Slowa od Boga nie docieraja do waszych swiadomosci. Jestescie glusi na slowa Boga, one nie docieraja do waszej swiadomosci. Nie mozecie oczekiwac, by Syn Boga do was przyszedl. Wy Rabini i caly narod izraelski, waszymi myslami jestescie w innym swiecie. Porzuciliscie sprawy Boga a zajeliscie sie wlasnymi wyobrazeniami o Bogu.


21 03 2016r. Pan zastepow. Andrzej Struski de Merowing.