> Strona główna > Artykuly > MMagdalena Struska de Merowing > Czy chcialbys miec taki domek cz.II
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Czy chcialbys miec taki domek cz.II
Data 17/04/2010 20:27  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 2993  Jêzyk Polish
 


Czy chcia³by¶ mieæ taki domek? cz.II

Witruwiusz: architektura polega na zachowaniu trzech zasad:
  1. Trwa³o¶ci - Firmitas
  2. U¿yteczno¶ci - Utilitas
  3. Piêkna - Venustas
gr. architekton - budowniczy.

Obiekt, dzie³o architektury, powinien odpowiadaæ zamierzonej funkcji, celowo¶ci technicznej wymaganiom estetycznym i ekonomicznym, a przede wszystkim, d±¿eniom i oczekiwaniom u¿ytkowników jego przestrzeni.

Obecna architektura jest dzie³em twórczej dzia³alno¶ci cz³owieka, czêsto objawia siê w niej styl ¿ycia danej jednostki, my¶li filozoficznej a tak¿e innego spojrzenia na zupe³nie nowy obraz budownictwa, poniek±d zwi±zanego z realizacj± marzeñ i przeniesienia ich na plan architektoniczno - fizyczny.

Zapraszam i przyjemnego ogl±dania domów marzeñ.

1. Office center "1000" a.k.a. Banknote (Kaunas, Lithuania)


2. Kerala House Boats (Alappuzha, Alleppey, Kerala, India)


3. Olympic Stadium (Montreal, Quebec, Canada)


4. Blur Building (Yverdon-les-Bainz, Switzerland)5. Tenerife Concert Hall (Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain)


6. The Never Was Haul (Berkeley, California, USA)


7. The Puerta de Europa towers a.k.a Gate of Europe a.k.a Torres KIO (Madrid, Spain)8. UFO house (New Zealand)


9. Gas Natural headquarters (Barcelona, Spain)


10. Walt Disney Concert Hall (Los Angeles, California, USA)11. Cob House (Vancouver, Canada)


12. The Mushroom House aka Tree House (Cincinnati, Ohio, USA)


13. Ewok House (Location unknown)


14. Edificio Mirador (Madrid, Spain)15. Free Spirit Spheres (Qualicum Beach, BC, Canada)


16. Tempe Municipal Building (Tempe, Arizona, USA)


17. Korowai Treehouse (Papua New Guinea, Indonesia)


18. Turning Torso (Malmö, Sweden)


20. Stata Center (Cambridge, Massachusetts, USA)


21. Great Mosque of Djenné (Djenne, Mali)


22. Glass House (Boswell, B.C., Canada)


23. Beer Can House (Houston, Texas, USA)


24. Strawberry Ice-cream shop (NC,USA)


25. Strawberry house (Tokyo, Japan)


26. Sculptured House (Colorado, United States)27. Nautilus House (Mexico City, Mexico)


28. Kvivik Igloo (Kvivik, Faroe Islands)


29. Modern Igloo (Alaska)


30. Atomium (Brussels, Belgium)


31. Cathedral of Brasilia (Brasil)


32. Great arche of defense (Paris, France)


33. La Pedrera (Barcelona, Spain)


34. Errante Guest House (Chile)


35. Museum of Modern and Contemporary Art (Nice, France)


36. Agbar Tower (Barcelona, Spain)


37. The Museum of Play (Rochester , USA)


38. Bubble House (Bay Area of California, USA)


39. Raffles Dubai in Wafi city (Dubai, UAE)


40. Atlantis (Dubai, UAE)


41. Casa da musica (Porto, Portugal)


42. Berlin Zeiss Planetarium (Berlin, Germany)


43. National Theatre (Beijing, China)


44. Montreal Biosphère (Canada)


45. Eden project (United Kingdom)


46. Kobe Port Tower (Japan)


47. Cybertecture Egg (Mumbai, India)


48. Kunsthaus (Graz, Austria)


49. Federation Square (Melboune, Australia)


50. The Esplanade (Singapore)


51. Kompleks studencki w Lozannie52. China Wood Sculpture Museum

 

53. muzeum "The Broad"

 

Zebra³a i opracowa³a na podstawie ¼róde³:
http://villageofjoy.com/50-strange-buildings-of-the-world-part-ii/
Zbiorów w³asnych i ¼róde³ internetowych [zdj.] Jessica.
© MMagdalena Struska de Merowing.
Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.