> Strona główna > Artykuly > Swieta geometria > Model fizyczny
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Pszczo³y AS

Model fizyczny
Data 13/11/2010 23:55  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 3389  Jêzyk Polish
 

Model fizyczny

Model fizyczny, rozlokowania geometrycznej przestrzeni pól magnetycznych, jakie powstaj± w wiruj±cej masie materii, na któr± oddzia³uje magnetyczna przestrzeñ wszech¶wiata. 
 
Model pokazuje jak s± rozlokowane centra magnetyczne wiruj±cej bry³y materii – równie¿ planety, które przyczyniaj± siê do powstawania krystalicznej przestrzeni magnetycznej. Widoczna jest tu równie¿ zasada, która determinuje ruch biegunów magnetycznych, wynikaj±ca z konstrukcji krystalicznej przestrzeni magnetycznej.
 
 

 
© Struski Andrzej de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.